Otroctvo v islame - 2. časť

2. listopadu 2018 v 16:30 | Islamoklast |  Otroctvo

Práva otrokov v islame


Podľa Hughesovho slovníka islamu mali otroci len zopár občianskych alebo zákonných práv. Napríklad:

a) Moslimovia mali dovolené kedykoľvek súložiť s otrokyňami - súra 4:3, 4:29, 33:49

b) Otroci sú pred svojimi pánmi takí bezmocní ako sú modly pred bohom - súra 16:77

c) Podľa islamskej tradície mali byť ľudia v čase svojho zajatia buď zabití alebo zotročení. To bolo predovšetkým dôkazom, že boli považovaní za spodinu.

d) Podľa islamskej právnej vedy boli otroci tovarom. Predaj otrokov boli v súlade s predajom zvierat.

e) Mohamed prikázal, aby niektorí otroci, ktorých oslobodili ich páni, boli ZNOVU ZOTROČENÍ!

f) Podľa islamského práva je povolené otrokov bičovať.

g) Podľa islamu by moslim nemal byť zabitý za vraždu otroka. Potvrdzuje to verš 2:178 a tafsír k tomuto veršu od Džalalajna.

h) Podľa islamu nie je svedectvo otroka na súde prípustné. Tvrdí to Ibn Tajmíjja a Bucharí.

i) Podľa islamskej právnej vedy si otroci nemôžu vybrať, s kým uzavrú manželstvo - Ibn Hazm, zv. 6, časť 9.

j) Podľa islamskej právnej vedy môžu byť otroci donútení uzavrieť manželstvo s tým, s kým chcú ich páni. - Málik ibn Anas, zv. 2, strana 155.

Otroctvo trvá v islamských krajinách od začiatku až dodnes. Moslimskí panovníci vždy našli podporu v Koráne, aby mohli vyhlásiť "džihád", čiastočne kvôli koristi, čiastočne za účelom zotročovania ľudí. Ako sa islamská ríša rozpadala na menšie kráľovstvá, každý panovník rozhodoval sám o tom, aký má islamská teológia skutočný význam. Zvyčajne vždy zistili, že podporuje to, čo zamýšľali urobiť. Ich výzvy na džihád proti susedom uľahčovali zotročovanie ľudí pre islam. Korán a islamská právna veda podporujú zotročovanie, takže keď tí nepodstatní moslimskí panovníci potrebovali otrokov, riadili sa Koránom.

Kto mohol byť podľa islamu zotročený?

1) Islam dovoľuje moslimom zotročiť kohokoľvek, koho zajmú počas vojny.

2) Islam dovoľuje, aby deti otrokov boli vychované ako otroci.

3) Tak ako v bode číslo 1, islam dovoľuje zotročenie kresťanov a Židov, ak ich zajmú vo vojne. Potom, ako moslimské armády zaútočili na Španielsko a dobyli ho, vzali tisíce otrokov späť do Damasku. Kľúčová cena bola 1000 panien ako otrokýň. Museli ísť späť až do Damasku.

4) Kresťania a Židia, ktorí uzavreli zmluvu s vládnucimi moslimami, mohli byť zotročení, ak nezaplatili "ochrannú" daň. Toto platenie za účelom "ochrany" bolo niečo ako platenie mafiánskemu vydieračovi! Takto mohli moslimskí panovníci vyberať peniaze od nemoslimov.

Otroctvo v dobe po Mohamedovi

Odkiaľ pochádzali mnohí otroci moslimov?

Hoci moslimovia zajímali otrokov zo všetkých krajín, ktoré dobyli, mnohí z otrokov moslimov boli černošskí Afričania. Tí museli robiť najtvrdšiu prácu.

V Iraku došlo ku slávnej vzbure černošských otrokov, počas ktorej sa tisíce z nich vzbúrili a zabili desaťtisíce Arabov v Basre. Títo otroci museli pracovať vo veľkých moslimských liadkových baniach. Počas svojej vzbury dobyli iracké mesto Basra. Dobýjali mesto za mestom a boli nezastaviteľní. Ich povstanie a snaha o slobodu trvali asi 11 rokov. ("The History of Islam" (Dejiny Islamu), Robert Payne, s. 185)

Ako moslimské armády pokračovali v dobýjaní krajín, získavali mnohých otrokov. Bernard Lewis v knihe "The Arabs in History" (Arabi v dejinách) píše: "Polyteisti a modlári boli považovaní najmä za zdroj otrokov." V raných rokoch arabských výbojov bol obrovský počet otrokov získaný zajatím. C. E. Bosworth v knihe "The Islamic Dynasties" (Islamské dynastie) píše: "Využitie tejto pracovnej sily umožnilo Arabom žiť v dobytej krajine ako trieda rentierov a využívať časť ekonomického potenciálu bohatého úrodného polmesiaca".

Ibn Warraq píše: "Arabi sa intenzívne angažovali v obrovskej sieti obchodu s otrokmi - prehľadali trhy s otrokmi v Číne, Indii a juhovýchodnej Ázii. Boli tam tureckí otroci zo strednej Ázie, otroci z Byzantskej ríše, belošskí otroci zo strednej a východnej Európy a černošskí otroci zo západnej a východnej Afriky. Každé veľké mesto v islamskom svete malo vlastný trh s otrokmi."

Hrubé zaobchádzanie s otrokmi v súčasnom islame

Mohamed povedal, že ku otrokom sa treba správať spravodlivo. Ale stále boli majetkom moslimov. Rovnako ako sa prípady hrubého zaobchádzania vyskytovali v kresťanstve, sa mnohé také prípady vyskytovali a stále vyskytujú aj v islame. Rozdiel je v tom, že islam nariaďuje zotročovanie počas vojny, a teda zachovávanie otroctva. Kresťanstvo nie. V trvalej existencii otroctva videlo kresťanstvo veľké zneužitie otrokov.

Každý vie o hrubom zaobchádzaní s otrokmi v Novom svete. Čo ale viete o hrubom zaobchádzaní s otrokmi v islame? Našiel som dve veľmi dobré knihy o otroctve a islame.

1) "Slavery and Muslim Society in Africa" (Otroctvo a moslimská spoločnosť v Afrike) od Allana Fishera, vydaná v roku 1971 a

2) "The Slave Trade Today" (Súčasný obchod s otrokmi) od Seana O'Callaghana, vydaná v roku 1961.

Obidve knihy mi skutočne otvorili oči a uvedomil som si, aké hrozné je otroctvo v islame. Používam prítomný čas, lebo je očividné, že tieto prípady hrubého zaobchádzania pokračujú dodnes.

Mám tiež množstvo iných referencií o otroctve v islame. Všeobecným prehľadom je Hughesov slovník islamu. V ňom je zaznamenaných zopár základných myšlienok:

a) Otroci nemajú žiadnu občiansku slobodu a sú v úplnej moci svojich pánov.

b) Otroctvo je v dokonalom súlade s duchom islamu. Islam urobil život priemerného otroka lepším, ale Mohamed z neho zamýšľal urobiť trvalú inštitúciu.

c) Hughes tiež hovorí, že oslobodenie otroka je spravodlivým skutkom. Nejde mi však do hlavy, prečo boh, ktorý Mohamedovi povedal, aby zotročoval ľudí, mu neskôr povedal, že je dobré ich oslobodiť?

V knihe "The Slave Trade Today" Sean O'Callaghan píše, že precestoval Stredný východ a Afriku a tajne navštívil mnohé trhy s otrokmi. Keďže islam povoľuje otroctvo a obchod s otrokmi, mohol vidieť veľkú časť zo skutočného sveta islamského otroctva. Pamätajme, že O'Callaghan to videl v 60-tych rokoch. Pravdepodobne to pokračuje doteraz, hoci nenápadnejšie.

V Džibutsku, píše:

"Bolo desať chlapcov na stupienku (používanom na vystavovanie otrokov) zoradených do kruhu, zadkami otočených smerom ku nám. Všetci boli nahí a s hrôzou som videl, že piati boli vykastrovaní. Povedal mi (obchodník s otrokmi), že zvyčajne je vykastrovaných 10% chlapcov, ktorých si kupujú saudskí homosexuáli alebo Jemenčania vlastniaci háremy ako strážcov." (s. 75)

"Prečo dievčatá (otrokyne, ktoré práve predali) prijali svoj osud bez reptania, zatiaľ čo chlapci nariekali a plakali?" "Je to jednoduché," povedal Somálčan. "Dievčatám od veľmi útleho veku - 7 alebo 8 rokov - hovoríme, že sú stvorené pre lásku, v DEVIATICH rokoch ich nechávame cvičiť sa v tom medzi sebou navzájom a o rok neskôr s chlapcami."

V Adene, píše:

"Mi Jemenčan povedal, že dievčatá (otrokyne používané ako prostitútky) sú pobádané, aby mali deti, najmä od belochov. Lebo ak má otrokyňa biele dieťa, dostane bonus 20 libier, keď jej dieťa vezmú."

Ako môžete vidieť, dieťa otroka zostalo otrokom, majiteľ mohol dieťa predať a zarobiť. Tento predaj je podľa islamského práva dovolený.

"Len jeden priestupok sa trestal prísne: pokus o útek z háremu... Úbohé dievča bolo na nádvorí vyzlečené a roztiahnuté... trest vykonal eunuch, veľký, silný černoch, ktorý vyzeral, že si svoju prácu užíva. Dostala 70 rán bičom."
"Kvôli tomu (že muži môžu súložiť) eunuch často prišiel o penis aj o semenníky!"

Aj toto je podľa islamského práva povolené, keďže je to príprava otroka na službu.

V Saudskej Arábii, píše:

"Sa populácia otrokov odhadovala na 450 000! ...Dražby otrokov sa už nerobia pravidelne, len v uličke v Mekke."

"Prebudili ma výkriky a rev vychádzajúci z nádvoria. Ponáhľal som sa ku oknu a keď som sa pozrel dolu, videl som desiatky otrokov, ktorých hnali cez dvere na opačnom konci nádvoria. Hnali ich ako dobytok traja statní strážcovia vyzbrojení dlhými, uviazanými bičmi. Aj počas toho, ako som to sledoval, dostala jedna z úbohých nešťastníc, sudánske dievča s veľkými prsiami, brutálnu ranu bičom cez svoj nahý zadok a vykríkla od bolesti."

"Keď viedli ďalšieho otroka, medzi kupcami sa ozývalo mumlanie vzrušenia a tlačili sa bližšie k pódiu. Bol to štíhly chlapec vo veku asi 12 rokov s krásnymi, typickými arabskými črtami. Hoci sa o arabskom bratstve a solidarite popísalo mnoho, vedel som, že Arab by nemal žiadne výčitky svedomia pri zotročení svojich krajanov, keby mu padli do rúk. Ten chlapec bol nahý, pokúšal sa zakryť intímne partie svojimi malými rukami a utekal hore schodmi na pódium... Beduíni majú prastaré príslovie: "Koza na úžitok, dievča na radosť, ale chlapec na extázu." Jeho (práve kúpeného chlapca) získal vysoký, bradatý Arab, ktorý si ho odviedol z pódia s ramenom okolo pása."

Toto je len časť z toho, čo O'Callaghan videl. Takéto veci sa dejú preto, lebo islam zlegalizoval otroctvo. Áno, niečo z toho je proti islamu, ale keďže islam z toho urobil inštitúciu, dochádza k prípadom hrubého zaobchádzania.

Pamätajte, že toto sa stalo asi v 60-tych rokoch a pravdepodobne sa to stále deje aj dnes. Je tiež zaznamenané, že s tým, ako otroci zostarli a boli pristarí na slúženie alebo sexuálne uspokojovanie svojich pánov, boli svojimi pánmi "prepustení". Potom, keď zostarnú a sú opotrebovaní, ich vyhodia na ulicu, aby sa starali o seba sami. Títo bývalí otroci sú ponechaní, aby sa o seba starali sami. Ich bývalý majiteľ urobil veľký, spravodlivý čin, keď oslobodil otroka! Zbavil sa otroka, ktorý bol príťažou, a dostal bonus v nebi. Aké že náboženstvo!

Vo Fisherovej knihe sú zaznamenané iné postrehy:

V Mekke:

"Sme si všimli 20 vysokých černochov v turbanoch, kráčajúcich neďaleko Kaaby. Sú tu eunuchovskí otroci a sú zamestnaní ako polícia vo veľkej mešite. Dokopy je ich asi 50."

"Ulice sú plné otrokov... vidíme zopár starých otrokýň. Dajú sa spoznať podľa nedostatočného ošatenia... ale nevidíme žiadne z mladších otrokýň, ktoré sú držané v domoch mesta."

"Ako prechádzame, vidíme dvoch alebo troch veľmi starých mužov a ženy, ktorí vyzerajú ako čierne kostry. Keď ideme do mešity počas východu slnka, vidíme niektorých z nich, keď ideme počas západu slnka, sú tam tiež a keď tadiaľ prechádzame o polnoci, stále ich tam vidíme... Spávajú na kameňoch vo svojich handrách. Nemajú iný dom okrem mešity a žiadne jedlo okrem toho, ktoré dostávajú ako almužnu; vyhnali (ich), aby sa snažili získať odmenu Alláhovu, ako by povedali ich páni."

O tom, ako Saudi získavajú toľkých černošských otrokov, povedal: "Vydávajú sa (obchodníci s otrokmi) za moslimských misionárov, ktorí sprevádzajú svojich krajanov (černošských afrických moslimov) ku svätým miestam islamu, navádzajú ich na vykonanie púte a na to, aby sa učili Korán v arabčine." Len čo ich odvedú, stanú sa z nich otroci.

"Takže s tichým súhlasom saudských úradov sa prastarý obchod s čiernou slonovinou v našej dobe napriek medzinárodným konvenciám udržiava."

Fisher tiež poukazuje na to, že belošskí otroci majú najvyššiu cenu.

Ďalší zaujímavý komentár, na ktorý som natrafil, je, že v čiernej Afrike existovali regióny, do ktorých moslimskí misionári nešli. Dôvodom je, že ak sa tamojší černosi stali moslimami, tak ich už nemohli zotročiť. Preto moslimovia zakázali šírenie islamu medzi určitými černošskými kmeňmi. Boli to tieto kmene, skadiaľ miestni moslimskí panovníci zvážali otrokov a predávali ich po celom islamskom svete.

Otroctvo sa v islame znova a znova zneužíva. Západ s otroctvom skoncoval, islam v ňom pokračuje a s tým pokračujú i prípady hrubého zaobchádzania.

Jeden článok o otroctve v Sudáne sa nachádza v magazíne Newsweek z 12. októbra 1992. Odvtedy sa objavili mnohé články o islamskom otroctve v Sudáne, napísané každou formou tlače. V podstate, obyvatelia južného Sudánu, ktorí nie sú moslimovia, sú prepadávaní, zhromažďovaní a predávaní do otroctva. Ktokoľvek, kto má záujem hľadať, by mal tieto články ľahko nájsť.

Na záver, pamätám si, že som sledoval šou Tonyho Browna, Journal. Bola o otroctve existujúcom v súčasných moslimských krajinách, o mučení otrokov, o krívaní spôsobenom lámaním členkov chlapcov, o zaberaní krajín černochov Arabmi atď. V relácii bol černošskí moslim z Mauritánie. Opisoval, čo robili Arabi v Mauritánii tamojším černochom (všetko moslimom). Nedávne publikácie o ľudských právach tiež uvádzajú, že to isté sa deje v Mali. Arabskí moslimovia násilím zaberajú krajinu a zotročujú tamojších černošských moslimov.

Len nedávno vytvorila skupina černošských pastorov v USA skupinu na boj proti islamskému otroctvu medzi africkými černochmi, moslimskými i nemoslimskými. Skupina má názov "Harambee" a je pridružená k Loveland Church v kalifornskom Los Angeles.

Islam je v porovnaní s kresťanstvom krokom späť, krokom ku "ospravedlňovaniu" zotročovania iných ľudí.

Silas

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama