Čo učí islam o sexe a Mohamedovi

12. října 2018 v 19:32 | Islamoklast |  Čo učí islam

Bol Mohamed, o ktorom Korán hovorí, že je dokonalým vzorom pre ľudstvo, sexuálne zdržanlivý?


Korán (ktorý bol vyrozprávaný Mohamedom) hovorí o Mohamedovom živote ako o "príklade prekrásnom pre toho, kto dúfa v Boha" (33:21) a "správaní veľmi ušľachtilom" (68:4). Ale vďaka Alláhovmu mimoriadnemu záujmu o jeho sexuálny život (ktorý bol zvečnený v Koráne) mal prorok islamu sex v podstate s kýmkoľvek, kto sa mu páčil.

Hoci sa nezdá, že by mal Korán dostatok miesta pre témy ako všeobecná láska a bratstvo (na ktorých začiatočníci niekedy trvajú, že tam sú, ale nie sú), zoznam sexuálnych partneriek, na ktoré mal Mohamed nárok, je podrobne uvedený viac než raz, niekedy v kategóriách a niekedy v narážkach na konkrétne osoby (t.j. Zajnab a Mária).

Mohamed bol ženatý s trinástimi ženami, medzi ktoré sa počíta jedenásť, ktorými bol ženatý naraz. Zaradil ich buď na po sebe idúce dni alebo (podľa niektorých záznamov) ich mal všetky v jednu noc. Mal sex s 9-ročným dievčatkom a oženil sa s manželkou svojho adoptívneho syna (po zariadení rýchleho rozvodu). Mohamed mal navyše mnoho otrokýň a konkubín, s ktorými súložil - niekedy v rovnaké dni, kedy sledovali, ako ich manželov a otcov zabíja jeho armáda.

Takže podľa akéhokoľvek realistického kritéria bol tvorca sexuálne najobmedzujúcejšieho náboženstva na svete tiež jedným zo sexuálne najzhovievavejších osôb v dejinách.

Korán

Alláh zoslal nemálo "zjavení", ktoré schvaľovali Mohamedovu osobnú honbu za sexom, aby tak rozptýlil pochybnosti ľudí v jeho okolí. Je zaujímavé, že sa stali súčasťou večného, neomylného slova Koránu, aby sa ich učili naspamäť celé generácie moslimov, pre ktorých nie sú vôbec relevantné.

Korán (33:37) - "Keď potom Zejd uskutočnil to, čo od nej chcel, oženili sme ťa s ňou, aby veriaci muži nepociťovali úzkosť z manželského zväzku s bývalými manželkami svojich adoptívnych synov, keď by títo uskutočnili, čo od nich chceli. Boží príkaz sa naplní." Niet pochýb o tom, že milióny mladých moslimov pokúšajúcich sa predstihnúť navzájom v učení Koránu naspamäť, si lámali hlavu nad tým, čo tento verš znamená a prečo tam je. V skutočnosti je to príhodné "zjavenie", ktoré Alláh zoslal v čase, keď Mohamed túžil po manželke svojho syna, Zajnab - čo bola situácia, ktorá porušovala miestne zvyky. Verš Mohamedovi "prikazuje" oženiť sa s ňou (potom, ako sa s ňou jej manžel zdvorilo rozvedie). Čo sa týka toho, prečo by to malo byť súčasťou večného slova božieho...?

Korán (33:50) - "Prorok! My sme ti dovolili tvoje manželky, ktorým si dal ich odmeny a tie, čo tvoja pravica vlastnila, ktoré ti Boh dal ako korisť a dcéry tvojho strýka z otcovej strany a dcéry tvojej tety z otcovej strany a dcéry tvojho strýka z matkinej strany a dcéry tvojej tety z matkinej strany, ktoré emigrovali s tebou a veriacu ženu, ak by ponúkla samu seba prorokovi a ak by sa chcel s ňou prorok oženiť, výlučne určenú pre teba, nie pre ostatných veriacich. Vieme, čo sme im uložili o ich manželkách a o tých, ktoré vlastnila ich pravica. Toto sme určili, aby si nepociťoval úzkosť." Toto je ďalší zvláštny rozkaz, ktorý si Mohamed zoslal a ktorý povoľuje prakticky neobmedzený sex, božsky schválený Alláhom. Môžeme sa domnievať, že toto "zjavenie" malo za cieľ zmierniť určitú nespokojnosť v komunite kvôli Mohamedovmu hedonizmu.

Korán (33:51) - "Odložíš, ktorú chceš z nich a prichýliš k sebe, ktorú chceš. Ktorúkoľvek by si chcel z radov tých, ktoré si vylúčil, nedopustíš sa tým hriechu. Je to lepšie, aby sa upokojili ich oči a nežialili by a aby boli spokojné s tým, čo si im všetkým dal." Toto je narážka na situáciu, kedy Mohamedove manželky hundrali kvôli tomu, že spal radšej s otrokyňou (koptkou Máriou) namiesto nich. V súlade s tým môže Mohamed spať s ktoroukoľvek manželkou (alebo otrokyňou), s ktorou chce, bez toho, aby musel počúvať sťažnosti ostatných... ako bolo zjavené v doslovných a dokonalých Alláhových slovách pre viac než miliardu moslimov.

Korán (66:1-5) - "Prorok! Prečo zakazuješ to, čo ti Boh povolil, čím sleduješ spokojnosť manželiek svojich? ... Boh vám uložil, ako sa spod prísah oslobodiť." Ďalšia pozoruhodne osobná, sexuálne príhodná pasáž v knihe propagovanej ako Alláhovo dokonalé a večné posolstvo ľudstvu. Mohamed bol prichytený, že spí s otrokyňou počas noci, kedy mal spať s jednou zo svojich manželiek. Hoci pôvodne sľúbil vernosť, "Alláh" svojmu prorokovi hovorí, aby ten sľub porušil a užíval si sex so svojimi otrokyňami. Keby jeho manželky namietali, potom "by sa s vami rozviedol, azda mu Pán jeho dá miesto vás manželky lepšie, ako ste vy."

Korán (4:24) - "A (sú vám zakázané tiež) počestné ženy vydaté, okrem tých, ktoré vlastní vaša pravica a to je vám predpísané Bohom!" Mohamedovi a jeho mužom Alláh dokonca dovolil sex s vydatými otrokyňami, ako napríklad s tými, ktoré zajali v boji.

Hadísy a Síra

Sahíh Muslim (8:3309) - Mohamed naplnil svoje manželstvo s Aišou pohlavným stykom, keď mala len deväť rokov. (Pozri tiež Sahíh Bucharí 58:234 a mnohé iné miesta.) Nikde v spoľahlivých hadísoch či Síre nie je uvedený iný vek. Ostatné narážky sú v Sahíh Bucharí 3896, 5158 a Sahíh Muslim 3311.

Sahíh Bucharí (62:18) - Aišin otec Abú Bakr zo začiatku nesúhlasil s tým, aby sa s ňou Mohamed oženil, ale Mohamed mu vysvetlil, že to pravidlá ich náboženstva umožňujú. Je to podobné tomu, ako dnešní vodcovia siekt manipulujú svojich stúpencov k podobným ústupkom.

Sahíh Muslim (8:3311) - Dievča (v tomto a nasledujúcom hadíse sa tým myslí Aiša - pozn. prekl.) si vzalo do Mohamedovho domu svoje bábiky (aby sa malo s čím hrať, keď s ňou "prorok" nesúloží).

Sahíh Bucharí (6:298) - Mohamed sa kúpal s dievčatkom a maznal sa s ňou.

Sahíh Muslim (8:3460) - "Prečo si sa neoženil s mladým dievčaťom, aby si s ňou mohol športovať a aby ona mohla športovať s tebou, alebo aby si sa s ňou mohol baviť a aby sa ona mohla baviť s tebou?" Mohamed položil túto otázku jednému zo svojich stúpencov, ktorý sa oženil so "staršou ženou" namiesto toho, aby si zvolil maznanie s dieťaťom.

Sahíh Bucharí (4:232) - Mohamedove manželky zmývali škvrny od semena z jeho šiat, ktoré boli stále mokré od čistenia škvŕn aj keď šiel do mešity na modlitby. Je divné, že si medzi kopuláciou a modlitbami našiel čas na zabíjanie pohanov.

Sahíh Bucharí (6:300) - Mohamedove manželky museli byť prorokovi dostupné na maznanie aj keď mali menštruačné obdobie.

Sahíh Bucharí (93:639) - Prorok islamu prednášal "svätý Korán" s hlavou v Aišinom lone, keď mala menštruáciu.

Sahíh Bucharí (62:6) - "Prorok obchádzal všetky svoje manželky (mal s nimi sexuálne styky) v jednu noc a mal deväť manželiek." Mohamed tiež povedal, že sa nedá zaobchádzať so všetkými manželkami rovnako (Korán 4:129) - a nie je ťažké uhádnuť prečo.

Sahíh Bucharí (5:268) - "Prorok navštevoval všetky svoje manželky počas dňa a noci a bolo ich jedenásť." Opýtal som sa Anasa, "Mal na to prorok silu?" Anas odpovedal, "Hovorievali sme, že prorok dostal silu tridsiatich mužov."

Sahíh Bucharí (60:311) - "Mám pocit, že tvoj pán sa ponáhľa splniť ti tvoje želania a túžby." Tieto slová vyslovila Aiša v súvislosti s tým, že jej manžel dostáva "Alláhovo povolenie" uspokojiť svoje sexuálne túžby s veľkým počtom žien v ľubovoľnom poradí, aké si vyberie. (Existujú náznaky, že Aiša mohla hovoriť trochu sarkasticky).

Sahíh Muslim (8:3424) - Jeden z niekoľkých príbehov, v ktorom chlipne poškuľujúci Mohamed prikazuje zjavne vyľakanej žene kojiť dospelého muža svojimi prsiami, aby sa pre ňu stal "nezákonným" - čo znamená, že môžu žiť spolu pod jednou strechou.

Tabarí, zv. 9, s. 137 - "Alláh udelil Mohamedovi Rajhanu z kmeňa Kurajza ako korisť." Mohamed považoval ženy, ktoré zajal a zotročil, za boží dar pre seba.

Tabarí, zv. 8, s. 117 - "Dihja požiadal posla o Safíju; keď si ju prorok vybral pre seba, dal Dihjovi dve jej sesternice. Zajatkyne z Chajbaru boli rozdelené medzi moslimov." Niekedy zneužíval svoju moc, aby si vyhradil najkrajšie zajatkyne.

Tabarí, zv. 9, s. 139 - "Si dievča, ktoré si váži seba samo, ale prorok je sukničkár." Slová vyslovené sklamanými rodičmi dievčaťa, ktoré sa "ponúklo" Mohamedovi (prijal ju).

Poznámky

Pre moslimov, ktorí si uvedomujú pravdu, je Mohamedovo sexuálne vyvádzanie zdrojom rozpakov. Zvlášť preto, lebo ich prorok naplnil svoje manželstvo s Aišou pohlavným stykom, keď mala len deväť rokov. Predstava 53-ročného muža spiaceho a kúpajúceho sa s dievčatkom je veľmi nepríjemná a odráža skôr nechutnú povahu sexuálneho nenásytníka než svätca. Kritici dokonca vyhlasujú, že Mohamed bol pedofil.

Niektorí moslimovia reagujú popieraním samotných hadísov, čo je chyba. Správy o tom, že Mohamed spal s 9-ročným dievčatkom, nie sú o nič menej dôveryhodné než tie, na ktorých sa zakladá päť pilierov islamu. Sú akceptovanou súčasťou tradície a kontroverznými sa stali až vtedy, keď sa spoločenské mravy začali so súčasnou dobou meniť.

Obvinenie z pedofílie môže, no nemusí byť pravdivé, v závislosti od definície. Technicky, Mohamed mal pohlavný styk s dieťaťom, ale Aiša bola tiež najmladšou z jeho dvanástich manželiek. Zajnab bola vo svojich 30-tych rokoch, keď pritiahla neuhasiteľnú sexuálnu túžbu proroka. Nepoznáme vek Mohamedových sexuálnych otrokýň. Mohli, no nemuseli byť také mladé ako Aiša, ale nemá význam nad tým špekulovať.

Pred pokrokmi v medicíne v poslednom storočí sa vo všetkých spoločnostiach uzatvárali sobáše v omnoho mladšom veku. Keď bola očakávaná dĺžka života polovica 20-tych rokov (alebo menej), nemalo zmysel čakať s rodičovstvom do 19-tich; inak človek riskoval, že zomrie a nevychová svoje deti. Skrátka, detstvo ako ho poznáme, skrátila realita čias (hoci stojí za zmienku, že 11 Mohamedových manželiek žilo v priemere 67,7 roka; za predpokladu, že nerátame Zajnab bint Chuzajmu, ktorá zomrela vo veku 30 rokov. Po jej zarátaní dostávame priemerný vek 64,2 roka - pozn. prekl.).

Ďalším silným dôkazom proti obvineniu Mohameda z pedofílie je, že podľa rovnakých hadísov čakal na naplnenie svojho vzťahu s Aišou pohlavným stykom od jej šiestich rokov (kedy sa konala svadba) do jej deviatich rokov. Hoci text nehovorí prečo, s najväčšou pravdepodobnosťou to bolo prelo, že čakal, kedy jej začnú menštruačné cykly - teda kým vstúpi do "ženstva". Je nepravdepodobné, že pedofil by si s tým robil starosti.

Na druhej strane, Mohamed odovzdal zjavenia od Alláha, ktoré očividne prehliadajú spanie s neplnoletými dievčatami, dokonca i podľa štandardov puberty. Korán vo verši 65:4 popisuje pravidlá pre rozvod, pričom jedným z nich je zavedenie trojmesačnej čakacej doby, aby sa zistilo, či žena nie je tehotná. Ale rovnaké pravidlo platí aj na "tie, ktoré menštruáciu ešte nemali". (Podľa nášho názoru by toto bol pre Alláha skvelý čas na to, aby namiesto toho povedal niečo iné, napríklad, "skutočný muž je taký, ktorý sa ožení s ozajstnou, dospelou ženou" ...ale to je len náš názor.)

Vďaka Mohamedovmu extrémne biednemu úsudku (prinajlepšom) a otvorenému schvaľovaniu pedofílie sa sex s deťmi hlboko zakorenil v islamskej kultúre. Moslimské armády celé stáročia plienili kresťanské a hinduistické roľnícke dediny, vraždili ich mužov a ženy a deti posielali do háremov a na prosperujúce trhy so sexuálnymi otrokyňami hlboko v islamskom svete.

Pokiaľ ide o detské sobáše, súčasní duchovní varujú ostatných moslimov, aby nepodliehali tomu, že ich kresťanský Západ odmieta: "Tým, ktorí vyzývajú na stanovenie minimálneho veku pre sobáš alebo sa pokúšajú uzákoniť veci, ktoré Alláh nepovolil, náleží, aby sa báli Alláha a neprotirečili jeho šaríi. Lebo zákony sú Alláhovým pôsobiskom; a vydávanie zákonov je jeho výlučným právom, o ktoré sa s nikým nedelí. A medzi ne patria i predpisy upravujúce sobáš."

Ajatolláh Chomejní, ktorý sa oženil s 12-ročným dievčaťom, dokonca udelil svoj súhlas s využívaním malých detí na sexuálne potešenie (hoci varoval pred úplným vnikaním dovtedy, kým dieťa nebude o pár rokov staršie). V apríli 2010 zomrela 13-ročná Jemenčanka kvôli zraneniam maternice, ktoré utrpela počas "styku".

Niektorí duchovní navrhujú relatívnu milosť voči neplnoletým dievčatám tým, že schvaľujú trenie penisu medzi stehnami (na Západe známe tiež ako "sexuálne zneužívanie detí"). Podľa nedávnej fatwy (číslo 23672) dostal imám takúto otázku: "Moji rodičia ma zosobášili s mladým dievčaťom, ktoré ešte nedosiahlo pubertu. Ako si s ňou môžem sexuálne užívať?" A jeho odpoveď tomu "mužovi" bola, že ju môže "objímať, bozkávať a ejakulovať medzi jej stehná."

Popredný člen najvyššieho náboženského výboru Saudskej Arábie v roku 2012 povedal, že dievčatá sa smú vydať, "aj keď sú v kolíske", a následne vysvetlil, že sexuálny styk sa môže udiať kedykoľvek, kedy "sú schopné ležať pod mužom a uniesť jeho hmotnosť."

Mohamedova slabosť pre dievčatá omnoho mladšie než on sám bola taká, že najmenej dvaja jeho svokrovia (Abú Bakr a Umar, prví dvaja kalifovia) boli v skutočnosti mladší než on. Táto neuspokojivá skutočnosť je vo veľkom rozpore so sexuálnou disciplínou, ktorú by človek očakával od pravého "proroka božieho."

Mohamedovo úsilie o Zajnab, manželku jeho adoptívneho syna, je takmer rovnako neakceptovateľné. Dôvodom je, že to nielen vyvoláva podobnú otázku ohľadom morálneho charakteru, ale tiež vrhá podozrenie na to, či jeho takzvané proroctvá boli skutočne božským zjavením alebo osobne príhodnými príkazmi. Podľa jedného životopisca sa zdá, že dokonca i Aiša mala nejaké pochybnosti o Mohamedovom tvrdení, že Alláh mu prikázal oženiť sa so Zajnab, pričom sarkasticky poznamenala, "Skutočne sa zdá, že Alláh vyplňuje tvoje modlitby veľmi rýchlo."

Mohamedova túžba oženiť sa s manželkou svojho adoptívneho syna bola taká kontroverzná, že ju musel ospravedlniť prísnym vyhlásením Alláha ku samotnej inštitúcii adopcie, čo má tragické následky až dodnes. Verše 33:4-5 sa vo všeobecnosti vykladajú tak, že islam je proti adopcii, čo znamená, že nespočetne veľa detí v islamskom svete zbytočne osirelo - to všetko preto, lebo Mohamedove žiadostivé túžby po vydatej žene nedokázalo uspokojiť zvyšných šesť žien a mnoho otrokýň, ktoré v tom čase vlastnil.

Niektorí moslimovia popierajú, že by bol Mohamed ženatý súčasne s viac než štyrmi ženami, a to len na základe toho, že Korán povoľuje oženiť sa len so štyrmi. Nanešťastie, moslimskí historici s tým nesúhlasia. Len jedna z jedenástich Mohamedových žien zomrela skôr než on (Zajnab bint Chuzajma). Zvyšné ho prežili o mnoho rokov.

Mohamed svojim desiatim vdovám zakázal znovu sa vydať a dokonca sa uistil, aby bol tento "božský" rozkaz navždy zachovaný vo večnom slove Alláhovom - viď Korán 33:53. Aby toho nebolo málo, Mohamedov následník všetky okamžite vydedil z jeho pozostalosti (zásluha ďalšieho božského rozkazu, ktorý "vydal" Alláh Abú Bakrovi).

Aby sme to zhrnuli, najsvätejšie texty islamu vykresľujú Mohameda nie ako dokonalého človeka, ale ako sexuálneho hedonistu. Nielen, že stučnel kvôli holdovaniu jedlu, ale jeho honba za sexom nebola o nič menej nenásytná. Navyše, aby naivným davom ospravedlnil svoje hýrenie, využíval osobné "zjavenia" od Alláha, ktoré sú dodnes uctievané a moslimovia sa ich učia naspamäť, ako keby boli najsvätejšími z výrokov.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama