Mohamed: Úkladný vrah

5. května 2018 v 22:20 | Islamoklast |  Mohamed

Z knihy Understanding Muhammad


Dnešný svet je šokovaný zistením, že podľa názoru niektorých moslimov je jediným spôsobom vyrovnania sa s kritikmi islamu ich úkladné zavraždenie. V roku 1989 vydal Chomejní fatwu (náboženský výnos) na úkladnú vraždu Salmana Rushdieho, lebo napísal knihu Satanské verše, o ktorej si istí ľudia myslia, že uráža islam. Poniektorí Chomejního odsúdili a obvinili ho z extrémizmu. Čo je ohromujúce, mnohí namiesto neho obvinili Rushdieho, za to, že je "necitlivý" voči citlivosti moslimov. 14. februára 2006 iránska štátna spravodajská agentúra informovala, že fatwa zostane v platnosti natrvalo.

Islamský režim Iránu od svojho vzniku systematicky likviduje svojich protivníkov úkladnými vraždami, či už tí oponenti žijú v Iráne alebo v exile v iných krajinách. Takto boli zabité stovky disidentov, vrátane Dr. Šapúra Bachtiara, skutočného demokrata a posledného premiéra vymenovaného šáhom.

Väčšina ľudí nevie, že úkladná vražda bola Mohamedovým spôsobom vyrovnávania sa so svojimi protivníkmi. Dnešní moslimskí úkladní vrahovia sa len riadia príkladom svojho proroka.

Ka'b bin Al-Ašraf bol jednou z Mohamedových obetí. Ako informujú moslimskí historici, bol mladý a pekný, nadaný básnik a náčelník Banú Nadír, jedného zo židovských kmeňov v Medine. Potom, ako Mohamed vyhnal Banú Kajnuka, ďalších židovský kmeň Mediny, sa Ka'b začal obávať o bezpečnosť svojich ľudí vzhľadom na moslimov, preto navštívil Mekku, aby vyhľadal ochranu. Skladal básne a chválil Mekkčanov za ich statočnosť a česť. Keď o tom Mohamed počul, šiel do mešity a po modlitbe povedal:

"Kto je ochotný zabiť Ka'ba bin al-Ašrafa, ktorý urazil Alláha a jeho apoštola?" Nato Mohamed bin Maslama vstal a povedal, "Ó Alláhov apoštol! Páčilo by sa ti, keby som ho zabil?" Prorok povedal, "Áno." Mohamed bin Maslama povedal, "Potom mi dovoľ povedať niečo (nepravdivé, t.j. oklamať Ka'ba)." Prorok povedal, "Môžeš to povedať." Potom Mohamed bin Maslama šiel za Ka'bom a povedal, "Ten muž (t.j. Mohamed) od nás požaduje sadaku (t.j. zakát, almužnu), spôsobuje nám problémy a prišiel som si od teba požičať." Na to Ka'b povedal, "Pri Alláhovi, budeš ho mať po krk!" Mohamed bin Maslama povedal, "Keď sme ho už nasledovali, nechceme ho opustiť kým neuvidíme, ako skončí. Teraz chceme, aby si nám požičal jeden alebo dva ťavie náklady jedla." ...Mohamed bin Maslama a jeho spoločník sľúbili Ka'bovi, že Mohamed (bin Maslama) sa za ním vráti. Prišiel za Ka'bom v noci spolu s Ka'bovým nevlastný bratom, Abú Na'ilom. Ka'b ich pozval do svojej pevnosti a potom šiel dolu za nimi. Jeho žena sa ho opýtala, "Kam ideš o takomto čase?" Ka'b odpovedal, "Nikam, len prišiel Mohamed bin Maslama a môj (nevlastný) brat Abú Na'ila." Jeho žena povedala, "Počujem zvuk ako keby z neho odkvapkávala krv." Ka'b povedal, "Je to len môj brat Mohamed bin Maslama a môj nevlastný brat Abú Na'ila. Štedrý muž by mal reagovať na volanie v noci, aj keby ho pozvali, aby ho zabili." ...Tak Mohamed bin Maslama vošiel dovnútra spolu s dvomi mužmi a povedal im, "Keď Ka'b príde, dotknem sa jeho vlasov a ovoniam ich a keď uvidíte, že som ho chytil za hlavu, vyzlečte ho. Dám vám ovoňať jeho hlavu." Ka'b bin Al-Ašraf šiel dole ku nim, zahalený vo svojich šatách a prenikavom parfume. Mohamed bin Maslama povedal, "Nikdy som necítil lepšiu vôňu než túto." Ka'b odpovedal, "Mám najlepšie Arabky, ktoré vedia, ako použiť prvotriedny parfum." Mohamed bin Maslama požiadal Ka'ba, "Môžem ovoňať tvoju hlavu?" Ka'b povedal, "Áno." Mohamed ju ovoňal a dal ju ovoňať aj svojim spoločníkom. Potom požiadal Ka'ba znovu, "Môžem (ovoňať tvoju hlavu)?" Ka'b povedal, "Áno." Keď ho Mohamed pevne chytil, povedal (svojim spoločníkom), "Zabite ho!" Tak ho zabili a išli za prorokom, aby ho o tom informovali. (Abú Rafí) bol zabitý po Ka'bovi bin Al-Ašrafovi. (1)

Prorok Alláhov nie len pobádal k úkladným vraždám, ale obhajoval tiež klamanie a zradu. Ďalšou obeťou Mohamedových úkladných operácií bol starec menom Abú Afak, ktorý mal vraj 120 rokov. Skladal básne, z ktorých niektoré bedákali nad tým, že ľudia sa stali Mohamedovými stúpencami. Napísal, že Mohamed je šialenec, ktorý svojvoľne hovorí ľuďom, čo je zakázané a čo je povolené a kvôli ktorému sa vzdali svojej inteligencie a stali sa nepriateľskými voči sebe navzájom. Ibn Sa'd uvádza tento príbeh nasledovne:

Potom sa uskutočnila "saríja" (nájazd) Salima Ibn Umajra Al-Amriho proti Abú Afakovi, Židovi, v (mesiaci) šavváli na začiatku dvadsiateho mesiaca po hidžre (imigrácii z Mekky do Mediny v roku 622) apoštola Alláhovho. Abú Afak pochádzal z Banú Amr Ibn Awf a bol to starec, ktorý dosiahol vek stodvadsať rokov. Bol to Žid, podnecoval ľudí proti apoštolovi Alláhovmu a skladal (posmešnú) poéziu (o Mohamedovi).

Salim Ibn Umajr, ktorý bol jedným z veľkých uplakancov a ktorý sa zúčastnil bitky pri Badr, povedal, "Sľubujem, že buď zabijem Abú Afaka alebo zomriem pred ním." Čakal na príležitosť, až kým nenastala horúca noc, kedy Abú Afak spal na otvorenom mieste. Salim Ibn Umajr to vedel, tak položil meč na jeho pečeň a zatlačil, kým nedosiahol jeho posteľ. Nepriateľ Alláha skríkol a ľudia, ktorí boli jeho stúpencami, sa ponáhľali za ním, vzali ho do jeho domu a pochovali ho. (2)

Jediný "zločin", ktorý tento starý muž spáchal, bolo skladanie posmešnej poézie kritickej voči Mohamedovi.

Keď sa o tom dopočula Asma bint Marwan, židovská matka piatich malých detí, bola taká pobúrená, že zložila báseň preklínajúcu mužov z Mediny za to, že sa nechali rozdeliť cudzincom a za to, že mu dovolili úkladne zavraždiť ctihodného starého človeka. Mohamed opäť šiel na kazateľnicu a zvolal:

"Kto ma zbaví Marwanovej dcéry?" Umajr bin Adij al-Chatmí, ktorý bol s ním, ho počul, a ešte v tú noc šiel do jej domu a zabil ju. Ráno prišiel za apoštolom a povedal mu čo urobil a on povedal, "Pomohol si Bohu a Jeho apoštolovi, ó Umajr!" Keď sa ho opýtal, či bude musieť znášať nejaké zlé následky, apoštol povedal, "Dve kozy sa kvôli nej nepobijú." (3)

Po pochvale od Mohameda za úkladnú vraždu Asmy šiel vrah za jej deťmi, chválil sa spáchaním vraždy a posmieval sa tým malým deťom a klanu obete.

V ten deň bol v radoch B. Chatmá veľký nepokoj kvôli afére s bint (dcérou) Marwan. Mala päť synov a keď za nimi Umajr prišiel od apoštola, povedal, "Zabil som bint Marwan, ó synovia Chatmá. Zneste ma, ak môžete; nenechajte ma čakať." To bol prvý deň, kedy sa islam stal silným v radoch B. Chatmá; tí, ktorí boli moslimami, to predtým tajili. Prvým z tých, ktorí prijali islam, bol Umajr bin Adij, ktorého prezývali "Čitateľ" a Abdulláh b. Aus a Chuzajma b. Thábit. Deň po tom, ako bola bint Marwan zabitá, sa ľudia z B. Chatmá stali moslimami, lebo videli moc islamu. (4)

Po týchto úkladných vraždách sa moslimovia v Medine stali chvastavejšími, arogantnejšími a panovačnejšími, keďže vrhli hrôzu do sŕdc svojich protivníkov. Mohamed chcel vyslať posolstvo, že akýkoľvek odpor alebo kritika jeho osoby znamená smrť. (5) To je presne ten istý modus operandi, aký moslimovia používajú dnes, kedy hrozbu často stačí len naznačiť. Riadia sa vzorom a príkladom stanoveným ich prorokom, ktorého považujú za svojho najväčšieho stratéga. Chcú vytvoriť hranicu strachu, aby mohli nastoliť svoju nadvládu prostredníctvom teroru.


2 - Kitab al-Tabakát al-Kabír, zv. 2, s. 31

3 - A. Guillaume, The Life of Muhammad, anglický preklad Sírat Rasúl Alláh, zo strán 675-676

4 - Tamtiež

5 - Ibn Sa'd vyrozprával inú verziu tohto príbehu: "Bint Marwan, z Banú Umajja ibn Zajd, keď z mesiaca Ramadán zostalo päť nocí, na začiatku devätnásteho mesiaca od hidžri apoštola Alláhovho. Asma bola manželkou Jazída ibn Zajda ibn Hisn al-Chatmího. Nadávala na islam, urážala proroka a podnecovala (ľudí) proti nemu. Skladala poéziu. Umajr bin Adij prišiel za ňou v noci a vstúpil do jej domu. Jej deti spali okolo nej. Jedno kojila. Pohľadal ju svojou rukou, lebo bol slepý, a dieťa od nej odsunul. Vrazil jej do hrude meč, až vyšiel z chrbta. Potom v Medine predniesol s prorokom ranné modlitby. Apoštol Alláhov mu povedal: "Zabil si dcéru Marwanovu?" On povedal: "Áno. Mám urobiť ešte niečo?" On (Mohamed) povedal: "Nie. Dve kozy sa kvôli nej nepobijú." Toto slovo sme počuli od apoštola Alláhovho ako prvé. Apoštol Alláhov ho nazval "Umajr, basir (vidiaci)." - Ibn Sa'd v knihe Kitab al-Tabakát al-Kabír, preložil S. Moinul Haq, sv. 2, s. 24.


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama