Mohamed: Násilník

10. dubna 2018 v 23:19 | Islamoklast |  Mohamed

Mohamed povolil svojim mužom znásilňovať ženy zajaté počas nájazdov. Po zajatí žien však moslimovia čelili dileme. Chceli mať s nimi sex, ale taktiež ich chceli vrátiť za výkupné a preto nechceli, aby otehotneli. Niektoré z týchto žien už boli vydaté. Ich manželom sa podarilo ujsť, keď ich prekvapili a boli stále nažive. Nájazdníci uvažovali nad možnosťou prerušovanej súlože (ukončením súlože pred ejakuláciou). Keďže si neboli istí najlepším riešením, šli sa poradiť s Mohamedom.


Zbierka hadísov Sahíh Bucharí uvádza:

Abú Saíd povedal: "Šli sme s Alláhovým apoštolom na ghazwu kmeňa Banú Al-Mustalik a získali sme zajatkyne spomedzi arabských zajatcov a túžili sme po ženách, kvôli čomu sme mali s celibátom problémy a radi sme prerušovali súlož. Takže keď sme chceli súlož prerušiť, povedali sme si, 'Ako môžeme mať prerušovanú súlož bez toho, aby sme sa opýtali Alláhovho apoštola, ktorý je medzi nami?' Opýtali sme sa (ho) na to a on povedal, 'Je pre vás lepšie nerobiť to, lebo ak je nejakej duši (do dňa vzkriesenia) určené, že bude existovať, tak bude existovať.'" (1)

Všimnite si, že Mohamed nezakázal znásilňovanie žien zajatých vo vojne. Namiesto toho naznačil, že keď Alláh zamýšľa niečo vytvoriť, tak mu v tom nič nezabráni. Inými slovami, ani absencia semena tomu nemôže zabrániť. Tak teda Mohamed povedal svojim mužom, že prerušovaná súlož by bola zbytočná a neuvážená, lebo by to bol pokus prekaziť neprekonateľnú vôľu Alláha. Mohamed nepovedal ani slovo proti nútenému oplodneniu týchto zajatkýň. Vlastne, svojou kritikou prerušovanej súlože prakticky podporil nútené oplodnenie.

V Koráne Mohamedov boh schválil súlože s otrokyňami, tými, "ktoré vlastní vaša pravica", aj keď boli pred zajatím vydaté. (2)

Džuvajríja:

Ibn Aun vyrozprával: "Napísal som list Nafimu a Nafi v odpovedi na môj list napísal, že prorok nečakane zaútočil na Banú Mustalik bez varovania, kým nedávali pozor a ich dobytok sa napájal pri napájadlách. Ich bojujúci muži boli zabití a ich ženy a deti zotročené; prorok v ten deň dostal Džuvajríju. Nafi povedal, že tento príbeh mu povedal Ibn 'Umar a že Ibn 'Umar bol v tej armáde." Sahíh Bucharí 3.46.717 (pozri tiež Sahíh Muslim 19.4292)

Mohamed vyslal jedného zo svojich spoločníkov, Barídu bin Hasíba, aby sledoval Banú Al-Mustalik a po posúdení situácie prikázal svojim mužom zaútočiť. Moslimovia vyrazili z Mediny 2. šabána roku 5 po hidžre a utáborili sa v Muraise, mieste vzdialenom 9 pochodov od Mediny.

Džuvajríja bola jednou zo zajatých počas nájazdu na Banú Mustalik. Keď boli všetci zajatci zotročení a rozdelení medzi víťazných moslimských vojakov, Džuvajríja sa stala majetkom Thabíta bin Kaísa. Bola dcérou Harisa, vodcu klanu.

Islamská stránka muslims.ws píše: "Bola dcérou vodcu klanu a preto veľmi pociťovala rozpaky a hanbu z toho, že ju zotročil obyčajný moslimský vojak. Preto ho požiadala o prepustenie za výkupné. Thabít s tým súhlasil, ak mu bude vedieť zaplatiť 9 aukiasov zlata. Hazrat Džuvajríja nemala pri sebe žiadnu hotovosť. Pokúsila sa vyzbierať tú sumu prostredníctvom príspevkov a v tejto súvislosti sa obrátila na svätého proroka. Povedala mu, 'Ó prorok Alláhov! Som dcéra Al-Harisa bin Zarara, pána (náčelníka) týchto ľudí. Vieš, že je náhoda, že naši ľudia boli zajatí a ja som pripadla k podielu Thábita bin Kaísa a požiadala som ho o moje prepustenie vzhľadom k môjmu postaveniu, ale on to odmietol. Prosím, urob láskavosť a zachráň ma pred ponížením.' Svätý prorok bol dojatý a opýtal sa zajatej ženy, či by nechcela niečo lepšie. Opýtala sa, čo to je. Povedal, že je pripravený zaplatiť za ňu výkupné a oženiť sa s ňou, ak bude chcieť. Ona s týmto návrhom súhlasila. Tak svätý prorok zaplatil sumu výkupného a oženil sa s ňou."

Najprv uskutočnil nájazd na obyvateľov bez varovania, lebo boli jednoduchými terčmi a boli bohatí. Ako obyčajne pozabíjal neozbrojených, telesne zdatných mužov, vyplienil ich majetky a následne zotročil zvyšných. Rozprávač hovorí, "V súlade s prevládajúcim zvykom boli všetci zajatci zotročení a rozdelení medzi víťazných moslimských vojakov." Prevládajúcim zvykom? Neprišiel Mohamed ukázať ľuďom správnu cestu? Prečo by sa riadil zlými prevládajúcimi zvykmi ľudí, ktorých nazýval nevedomými? Keďže to robil, stanovil príklad a tie zlé zvyky sa navždy stali štandardnými zvykmi moslimov.

Rozprávač hovorí, že keď prorok uvidel Džuvajríju, bol "dojatý". Zdá sa mi, že to dojatie sa muselo odohrať v jeho mužskom orgáne, lebo jeho srdce, zdá sa, zostalo chladné a nedojaté. Hoci tomu moslimovia hovoria sobáš, ja tomu hovorím znásilnenie.

Safíja

Safíja bola krásna 17-ročná Židovka, ktorá bola zajatá, keď Mohamedovi vojaci prepadli Chajbar. Bola dcérou Hujaiju Ibn Achtaba, náčelníka kmeňa Banú Nadír, židovského kmeňa z Mediny, ktorého Mohamed sťal dva roky predtým spolu s mužmi z kmeňa Banú Kurajza. Kmeň Banú Nadír bol už vyhnaný z Mediny a ich majetky boli zhabané.

Safíja sa vydala za svojho bratanca Kinánu, ktorý bol mladým židovským vodcom Chajbaru. Keď Mohamed prepadol tú pevnosť, zabil jej neozbrojených mužov a zvyšných zajal. Židovský zradca (pripomína mi Noama Chomskyho), ktorý si chcel získať Mohamedovu priazeň a chcel byť ušetrený od smrti, mu povedal, že Kinána je pokladník mesta a že skrýva peniaze v nejakých rozvalinách. Mohamed prikázal mučiť Kinánu, aby prezradil, kde sa poklady nachádzajú, a zabil ho.

Potom požiadal, aby boli ku nemu privedené najkrajšie ženy spomedzi zajatkýň. Ibn Ishák píše:

"Apoštol okupoval židovské pevnosti jednu za druhou a kadiaľ šiel tadiaľ zajímal ľudí. Medzi nimi bola Safíja, manželka Kinánu, náčelníka Chajbaru, a dve sesternice (Kinánove sestry): apoštol si pre seba vybral Safíju. Ostatné zajatkyne boli rozdelené medzi moslimov. Bilal priviedol Safíju k apoštolovi a prešli popri telách niekoľkých Židov na ceste. Safíjine spoločníčky bedákali a sypali si prach na hlavu. Keď to apoštol Alláhov videl, povedal, 'Dajte odo mňa preč tieto diablice.' Ale Safíji prikázal, aby zostala, a prehodil cez ňu svoju redu (plášť). Tak moslimovia vedeli, že si ju rezervoval pre seba. Apoštol pokarhal Bilala a povedal, 'Stratil si snáď všetku milosť, keď si dovolil, aby ženy kráčali popri mŕtvolách svojich manželov?'"

Safíja bola zavedená do Mohamedovho stanu. Mohamed s ňou chcel mať sex v tú istú noc, len pár hodín po umučení jej manžela na smrť. Ona jeho sexuálnym návrhom vzdorovala. V tú noc Abú Ajjub al-Ansári strážil Mohamedov stan. Keď Mohamed skoro za úsvitu videl Abú Ajjuba prechádzať sa sem a tam, opýtal sa ho, o čo mu s týmto hliadkovaním ide; odpovedal: "Bál som sa o teba kvôli tejto mladej slečne. Zabil si jej otca, jej manžela a mnohých jej blízkych, vážne som sa kvôli nej o teba bál." (Ibn Ishák, s. 517)

Nasledujúceho dňa Mohamed zahalil Safíju svojím plášťom, čím zdôraznil, že teraz je jeho. Safíju pre Mohameda upravila a nalíčila Umm Sulajm, matka Anasa ibn Málika, a vzali ju k Mohamedovi, ktorý sa s ňou oženil počas posmešného svadobného obradu a v tú noc ju znásilnil. Moslimovia tomu hovoria sobáš. Ja tomu hovorím znásilnenie. Som si istý, že iba málo mladých žien by chcelo skočiť do postele starého muža, ktorý by bol vrahom ich otcov, manželov a mnohých iných blízkych. Tá úbohá žena nemala šancu; preto ten sobáš nebol ničím iným než výsmechom tejto posvätnej inštitúcie. V tom čase mal Mohamed takmer šesťdesiat rokov.

Rajhana

Ďalšou obeťou Mohameda bola Rajhana, 15-ročné dievča z kmeňa Banú Kurajza. Mohamed zavraždil všetkých mužov tohto kmeňa. Priviedli ku nemu ich ženy, aby si vybral, a on si vybral Rajhanu. Rajhana sa za Mohameda nikdy nevydala a na rozdiel od Džuvajríji a Safíji nikdy nepredstierala, že je moslimkou, aby mala jednoduchší život. Radšej zostala sexuálnou otrokyňou než by mala byť manželkou vraha svojho otca, bratov a strýkov.

(1) Sahíh Bucharí, zväzok 5, kniha 59, číslo 459. Mnohé iné kánonické hadísy opisujú, ako Mohamed schválil súlož s otrokyňami, ale povedal, že prerušovaná súlož je zbytočná, lebo ak si Alláh želá, aby sa niekto narodil, tá duša sa narodí bez ohľadu na prerušovanú súlož. Viď nasledovné:

Sahíh Bucharí 3.34.432: "Vyrozprával Abú Saíd Al-Chudrí: že kým sedel s Alláhovým apoštolom, povedal, 'Ó Alláhov apoštol! Dostali sme zajatkyne ako náš podiel z koristi a zaujímajú nás ich ceny, aký je tvoj názor na prerušovanú súlož?' Prorok povedal, 'Naozaj to robíte? Je pre vás lepšie nerobiť to. Žiadna duša, ktorej Alláh predurčil existenciu, sa existencii určite nevyhne.'"

Sahíh Muslim je ďalší zdroj, ktorí všetci moslimovia považujú za faktický a presný. Tu je Sahíh Muslim 8.3381: "Alláhovho posla (nech je s ním pokoj) sa pýtali na 'azl (prerušovanú súlož), na čo povedal: Dieťa nepochádza zo všetkej tekutiny (semena) a keď Alláh zamýšľa niečo vytvoriť, nič mu v tom (aby to začalo existovať) nezabráni."

Moslimovia považujú za presnú a faktickú aj zbierku Abú Dawud. Tu je Abú Dawud 2172:

Muhajriz povedal: "Vstúpil som do mešity a videl som Abú Saída Al-Chudrího. Sedel som s ním a opýtal som sa ho na vytiahnutie penisu (počas súlože). Abú Saíd povedal: Vyrazili sme s apoštolom Alláhovým na výpravu proti Banú Mustalik, zajali sme nejaké Arabky a túžili sme po ženách, lebo sme trpeli kvôli neprítomnosti našich manželiek a chceli sme výkupné, tak sme zamýšľali vytiahnuť penis (počas súlože s otrokyňami). Ale pýtali sme sa sami seba, 'môžeme vytiahnuť penis, keď je medzi nami apoštol Alláhov a neopýtame sa ho?' Tak sme sa ho na to opýtali. Povedal: Je jedno, či to urobíte alebo nie, lebo samotná duša, ktorá sa má narodiť do dňa vzkriesenia, sa narodí."

Ďalšou zbierkou je Muwatta Málik (ktorá je ale menej autoritatívna než Sahíh Bucharí a Abú Dawud - pozn. prekl.). Tu je hadís 29.100: "Jahja, ktorému to povedal Málik, ktorému to povedal Humajd ibn Kajs al-Makki, mi povedal, že muž zvaný Dhafif povedal, že Ibn Abbása sa pýtali na prerušovanú súlož. Zavolal svoju otrokyňu a povedal, 'Povedz im.' Bola v rozpakoch. Povedal, 'To je v poriadku, urobím to sám.' Málik povedal, 'Muž nemôže mať prerušovanú súlož so slobodnou ženou, pokiaľ to ona nepovolí. Nie je hriechom mať prerušovanú súlož s otrokyňou bez jej povolenia. Niekto, kto má za manželku otrokyňu niekoho iného, s ňou nemôže mať prerušovanú súlož, pokiaľ mu jej ľudia nedajú povolenie.'"


(2) Korán 4:24: "A (sú vám zakázané tiež) počestné ženy vydaté, okrem tých, ktoré vlastní vaša pravica a to je vám predpísané Bohom!"

Korán 33:50: "Prorok! My sme ti dovolili tvoje manželky, ktorým si dal ich odmeny a tie, čo tvoja pravica vlastnila, ktoré ti Boh dal ako korisť..."

Korán 4:3: "Ak by ste sa báli, že nebudete spravodliví k sirotám, tak sa žeňte s takými ženami, ktoré sú vám príjemné, dvomi, tromi a štyrmi. Ak by ste sa však obávali, že nebudete spravodliví, tak len s jednou, alebo s tými, ktoré vlastní vaša pravica. Je to lepšie, než aby ste sa mali odchýliť od spravodlivosti."


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama