Čo učí islam o priatelení sa s neveriacimi

3. března 2018 v 1:06 | Islamoklast |  Čo učí islam

Majú moslimovia povolené byť priateľmi s kresťanmi, Židmi či inými nemoslimami?


Neveriacich opisuje Mohamed (v Koráne) ako "najhoršie tvory" a "tých, ktorí stratu utrpia". Kresťanov a Židov nenávidí Alláh do takej miery, že sú odsúdení na večnú záhubu kvôli svojej náboženskej viere. Nedávalo by zmysel, aby Mohamed následne odporúčal moslimom brať si ich za priateľov. V skutočnosti Korán jasne prikazuje veriacim, aby si nebrali neveriacich za priateľov.

Korán

5:51 - "Vy, ktorí veríte, neberte si židov a kresťanov za priateľov. Jedni sú priateľmi druhých. A kto z vás by si ich vzal za priateľov, ten patrí k nim. Veru Boh správne neusmerní ľudí krivdiacich."

5:80 - "Vidíš mnohých z ich radov, ako si berú za priateľov neveriacich. Zlé je veru to, na čo ich naviedli ich duše, až sa Boh na nich silno nahneval a v trápení budú naveky." Priatelenie sa s neveriacimi je jedným zo znamení, že moslim smeruje do pekla.

3:28 - "Nech si veriaci neberú neveriacich za priateľov namiesto veriacich. Kto tak učiní, nedostane sa mu od Boha ničoho, iba v prípade, že by ste sa od nich obávali nejakej hrozby." Táto posledná časť znamená, že veriaci moslim má povolené predstierať priateľstvo, pokiaľ je to prínosné. Slávny učenec Ibn Kathir uvádza, že "veriaci majú povolené preukazovať priateľstvo navonok, nikdy nie však vnútri."

3:118 - "Vy, ktorí veríte, neberte si za blízkych dôverníkov nikoho mimo vás, pretože tí nevynechajú žiadnu príležitosť, aby vás skazili. Želajú si, aby ste sa dostali do ťažkostí. Nenávisť sa zračí z ich úst a to, čo ich hrude skrývajú, je ešte väčšie. Objasnili sme vám znamenia, ak ste chápaví." Tento verš varuje moslimov nielen pred priatelením sa s nemoslimami, ale naznačuje, že zvyšok sveta im chce uškodiť a že sa mu nedá veriť. Verš 4:101 hovorí, že neveriaci sú "nepriateľmi zjavnými".

9:23 - "Vy, ktorí veríte! Neberte si za priateľov otcov svojich a bratov svojich, pokiaľ je im odmietanie viery milšie než viera. A tí z vás, ktorí sa s nimi priatelia, sú nespravodliví." Ani rodinných členov si netreba brať za priateľov, ak neprijmú islam (existujú prísnejšie výklady tohto verša. Tá istá (deviata) súra obhajuje "zabíjanie neveriacich, kdekoľvek ich nájdete").

53:29 - "Stráň sa toho, kto sa odvracia od pripomenutia nášho a kto nechce nič iné než život najnižší."

3:85 - "Ktokoľvek by chcel iné náboženstvo než islam, nebude od neho prijaté a bude v živote poslednom patriť medzi tých, ktorí stratu utrpia."

3:10 - "V ten deň nebudú neveriacim majetky ani deti ich proti Bohu nič platné a stanú sa palivom pre oheň pekelný." Tí, ktorí neveria v Mohameda, sú len palivom pre oheň pekelný (pozri tiež 66:6, 2:24, 21:98).

7:44 - "A obyvatelia raja zavolajú na obyvateľov pekla: 'Zistili sme, že to, čo nám náš Pán sľúbil, je pravda. Zistili ste aj vy, že je pravdivé to, čo Pán váš sľúbil?' Povedia: 'Áno'. Tu oznamovateľ oznámi medzi nimi: 'Prekliatie Božie dopadne na krivdiacich.'" Moslimovia v nebi sa budú baviť pohľadom dolu na nemoslimov v pekle a vysmievať sa im, zatiaľ čo budú mučení (pozri tiež 22:19-22).

1:5-7 - "Teba uctievame a Teba o pomoc prosíme. Správne nás usmerni na cestu rovnú. Na cestu tých, ktorým si dary Svoje podaroval, nie tých, na ktorých je hnev zoslaný, ani tých, ktorí zblúdili." Toto je modlitba, ktorú majú moslimovia opakovať každý deň. "Na ktorých je hnev zoslaný" je narážka na Židov; "tých, ktorí zblúdili" je narážka na kresťanov (viď Sahíh Bucharí (12:749) a Sahíh Muslim (34:6448)).

Hadísy a Síra

Sahíh Muslim (1:417) - Hovorí, že vlastných príbuzných si netreba brať za priateľov, ak nie sú moslimami.

Sahíh Muslim (2167) - "Alláhov apoštol povedal: Nezdravte sa Židom a kresťanom, kým sa oni nepozdravia vám, a keď niekoho z nich stretnete na cestách, donúťte ho ísť po jej najužšej časti."

Abú Dawud (41:4815) - "Prorok (pokoj s ním) povedal: Človek nasleduje náboženstvo svojho priateľa; preto by každý mal zvážiť, s kým sa priatelí."

Abú Dawud (41:4832) - Posol Alláhov povedal: "Nerobte spoločníka nikomu okrem veriaceho a nedovoľte nikomu jesť vaše jedlo okrem pobožnému."

Sahíh Bucharí (59:572) - "Vy, ktorí veríte. Neberte si nepriateľov Mojich i svojich za priateľov, obraciate sa ku nim s láskou, zatiaľ čo oni neveria v to, čo k vám prišlo z pravdy (t.j. v Alláha, proroka Mohameda a tento Korán)." (pozri tiež Korán 60:1 - pozn. prekl.)

Ibn Ishák/Hišám 252, 253 (str. 175, 176) - Príbeh mladého muža, ktorý konvertuje na islam potom, ako počuje Mohameda. Následne svojmu otcovi hovorí, že už s ním nemôže mať nič viac do činenia, lebo, "Stal som sa moslimom a nasledujem náboženstvo Mohameda." (Aby si zachoval vzťah so synom, otec "konvertuje" tiež) Toto je dôležitá pasáž, lebo stanovuje, že vyhýbanie sa nemoslimom je založené len na ich statuse neveriacich, nie na ich správaní voči moslimom. V tomto prípade otec zúfalo miloval svojho syna a nemal v úmysle spôsobiť mu nijakú ujmu.

Ibn Kathir, zv. 2, s. 213 - Žiaden veriaci nezabije iného veriaceho kvôli neveriacemu. Ani nepomôže žiadnemu neveriacemu proti veriacemu. (A ľudia sa čudujú, prečo moslimovia nie sú v popredí boja proti islamskému teroru.)

Ibn Ishák/Hišám 388 (str. 262, 263) - Niektorí moslimovia zostali priateľmi so Židmi kvôli putu vzájomnej ochrany a spojenectva, ktoré medzi nimi existovalo, preto boh zoslal verš, ktorý sa ich týkal a ktorý im zakazoval dôverne sa s nimi priateliť: "Vy, ktorí veríte, neberte si za blízkych dôverníkov nikoho mimo vás, pretože tí nevynechajú žiadnu príležitosť, aby vás skazili. Želajú si, aby ste sa dostali do ťažkostí. Nenávisť sa zračí z ich úst a to, čo ich hrude skrývajú, je ešte väčšie. Objasnili sme vám znamenia, ak ste chápaví.... Hľa, vy ste tí, ktorí týchto ľudí milujú, zatiaľ čo oni vás nemilujú... máte viac dôvodov nenávidieť ich než majú oni dôvodov nenávidieť vás. Povedz, 'Umrite na svoju zlosť.'" (pozri tiež Korán 3:118-119 - pozn. prekl.).

Poznámky

Kultúrna nadradenosť je doktrínou islamu, ktorá dokonca má názov; nazýva sa džahilíja - a doslova znamená, že akákoľvek kultúra bez islamu je "nevedomá a hlúpa." Ohromujúca zaslepenosť islamských učencov je taká prirodzená, že si ju často nepovšimneme. V roku 2016 bol kresťanský chlapec brutálne zbitý za pitie vody v mešite. V roku 2007 bola vydaná fatwa, ktorá sa venovala otázke, či moslimovia môžu plávať v bazéne, v ktorom plával nemoslim:

Ak je veľkosť verejného bazéna viac než 20,9m2, tak sa to považuje za veľkú masu vody a nestane sa nečistým preto, že v ňom plávali nemoslimovia. Ak je bazén menší než 20,9m2, tak v prípade, že sa nemoslim okúpal predtým, ako šiel plávať, bude voda čistá, keďže na ňom nie je nečistota. Ak sa pred plávaním neokúpal a je isté, že predtým, ako šiel plávať, na ňom bola nečistota, tak je bazén nečistý a všetku vodu treba odstrániť a nahradiť čistou vodou.

Malajzia je považovaná za umiernenú moslimskú krajinu, a predsa v roku 2017 verejná škola viedla oddelené kuchynské potreby (poháre na pitie - pozn. prekl.) pre nemoslimských študentov. Pár rokov predtým boli nemoslimskí študenti na inej škole nútení jesť na oddelenom mieste, vedľa toaliet (aby sme boli spravodliví, oba incidenty zožali protestné hlasy od iných malajzijských moslimov).

Taktiež v roku 2017 islamský kazateľ v Británii úprimne poznamenal, že moslimovia sú "čistejší" a "voňajú lepšie" než ľudia mimo islamskej viery.

Mehdi Hasan, britský novinár, často uvádzaný ako "umiernený" apologét islamu, povedal, že moslimovia sú morálne nadradení ľuďom mimo islamskej viery, pričom nemoslimov opísal ako ľudí, ktorí "žijú svoj život ako zvieratá, pričom ohýbajú všetky pravidlá, aby uspokojili každú túžbu," ďalej že sú to "ľudia bez inteligencie" a že majú "podľa Koránu choré mysle."

Väčšina veriacich nie je až taká úprimná ohľadom svojho náboženského fanatizmu voči ľuďom mimo viery, aj keď si ho uvedomujú. Je to však skreslené očividným nedostatkom záujmu o prenasledované menšiny v islamských krajinách a určite aj nedostatkom opatrení na zmiernenie ich utrpenia. Významné moslimské skupiny a vodcovia v Spojených štátoch, napríklad, sa zriedkavo unúvajú čo i len odsúdiť zlé zaobchádzanie s nemoslimami v islamských krajinách a o to menej úsilia vynakladajú na jeho zastavenie.

Hoci sú otvorene kufr (neveriaci, Korán 5:17, 4:44-59), Židia a kresťania majú v Koráne zvláštne postavenie. Takže, ak Mohamed varoval veriacich, aby si ich nebrali za priateľov, potom moslimovia určite nemajú povolené priateliť sa s ateistami či ľuďmi ostatných náboženstiev.

Niektorí moslimovia si to vykladajú tak, že by sa nemali dokonca ani správať priateľsky voči neveriacim; našťastie, mnohí si to tak nevykladajú. Veľmi veľa moslimov si užíva skutočné priateľstvo s ľuďmi mimo ich viery. Ich osobná voľba však nemení učenie náboženstva. Čím vážnejšie stúpenci uplatňujú čistý islam, tým menej príjemný ich charakter býva.

Islamský televízny kazateľ Šejch Muhammad Hassan hovorí, že moslim nemá povolené ani len usmievať sa na nemoslima. Fatwa zo stránky IslamQ&A povoľuje, aby sa s neveriacimi zaobchádzalo "prívetivo, v nádeji, že by sa mohli stať moslimami," ale moslimov varuje, aby si ich nebrali za "úprimných priateľov" (rovnaká stránka tiež pobáda moslimov k tomu, aby sa "prestali priateliť s kresťanmi a nahradili ich moslimskými priateľmi").

Kniha Al-Wala' wa'l-Bara' od Šajcha Muhammada Saída al-Kahtáního obsahuje zoznam 20 "druhov spojenectiev" s neveriacimi, ktoré majú moslimovia zakázané. Patrí sem "priatelenie sa s neveriacimi", "dôverovanie neveriacim", "približovanie sa" ku nim a dokonca žitie medzi nimi (kniha je dostupná tu a uvedený zoznam začína na strane 112 - pozn. prekl.).

Niektorí moslimovia sú v rozpakoch z verša 5:51 a uvádzajú siahodlhé vysvetlenia, aby zmenili jeho zmysel, pričom slovo "priateľ" si vykladajú ako "strážca" či "ochranca" - čo sú dva druhotné preklady toho arabského slova. Podľa týchto apologétov verš odkazuje na vernosť moslima voči nemoslimskej vláde (čo taktiež nie je až také utešujúce).

Vo verši 5:51 je však použité slovo awlijá namiesto iných slov, ktoré by boli presnejšie, keby jeho významom bolo "ochranca" - napríklad hamin. V skutočnosti ešte aj politicky korektné preklady, ktoré vo verši 5:51 uvádzajú slovo "ochranca", využívajú pre ten istý arabský výraz na iných miestach slovo "priateľ" - napríklad vo verši 10:62.

Verš 10:62 v skutočnosti dokazuje, že slovo awlijá neznamená "strážca", lebo odkazuje na spoločníkov Alláha (preložené ako "priatelia Alláhovi"). Keby význam toho slova bol "strážca", tak by to znamenalo, že Alláh má strážcov, čo je rúhanie.

Keďže awlijá môže niekedy znamenať "spojenec", oportunisti vyhlasujú, že je to narážka na "politické spojenectvo". Ale Mohamed s nemoslimami uzatváral politické spojenectvá, rovnako ako jeho spoločníci. Navyše, vo verši 3:28 je použité slovo awlijá, ale neskorší verš v rovnakej súre (3:118) obsahuje výraz bitánatan alebo "blízky dôverník" na tlmočenie rovnakej hlavnej myšlienky. Aj vo verši 9:23 sa nachádza slovo awlijá, ale očividne odkazuje na osobné priateľstvá, keďže hovorí o členoch vlastnej rodiny.

Apologéti niekedy poukazujú na verše 60:8-9, ktoré hovoria, že Alláh nevyhnutne nezakazuje preukazovanie láskavosti neveriacim, ale že sa majú vyhýbať tým, "ktorí proti vám bojovali kvôli vášmu náboženstvu a vyhnali vás z vašich príbytkov a tým, ktorí pomáhali pri vašom vyháňaní." Toto je očividná narážka na Mekkčanov, vodcovia ktorých vyhostili Mohameda a jeho hŕstku stúpencov z mesta (potom, ako im vyhlásil vojnu).

Verš zo súry 60 bol vyrozprávaný krátko po Mohamedovom príchode do Mediny, kedy bolo pre početne znevýhodnených moslimov nevyhnutné vytvoriť spojenectvá s nemoslimami, aby prežili. Ostatné verše sú však zo súr 9 a 5 - vyrozprávaných v neskoršej dobe a za dosť odlišných okolností, kedy moslimovia mali moc. Tieto verše rozširujú rozsah nepriateľstva tak, že zahrňuje každého, kto nie je moslim.

Pozadie verša 3:118 sa nachádza v Síre. Mohamed bol v Medine asi tak rok a zisťoval, že príbehy, o ktorých mu povedali, že sú v Tóre, sa trocha odlišujú od toho, ako skutočne znejú. Z toho dôvodu ho učení Židia odmietli. Toto navyše poškodilo jeho dôveryhodnosť v radoch vlastných stúpencov, keďže o sebe vyhlasoval, že je židovský prorok.
S týmto si poradil pomocou klasickej techniky vodcu kultu: podnecovaním nedôvery a dokonca nenávisti voči ľuďom zvonka a prerušením komunikácie s nimi:

...boh zoslal verš, ktorý sa ich týkal a ktorý im zakazoval dôverne sa s nimi priateliť: "Vy, ktorí veríte, neberte si za blízkych dôverníkov nikoho mimo vás, pretože tí nevynechajú žiadnu príležitosť, aby vás skazili. Želajú si, aby ste sa dostali do ťažkostí. Nenávisť sa zračí z ich úst a to, čo ich hrude skrývajú, je ešte väčšie. Objasnili sme vám znamenia, ak ste chápaví... Hľa, vy ste tí, ktorí týchto ľudí milujú, zatiaľ čo oni vás nemilujú... máte viac dôvodov nenávidieť ich než majú oni dôvodov nenávidieť vás. Povedz, 'Umrite na svoju zlosť.'" (Ibn Ishák/Hišám 388)

Keďže v Koráne to nie je obmedzené historickým kontextom, postoj prevláda.

Súčasní apologéti ako Jamal Badawi sa pokúšajú zastrieť jasný výklad týchto veršov poukazovaním na to, že moslimovia majú povolené ženiť sa s nemoslimkami, čím naznačujú priateľstvo (popravde, verš 2:221 výslovne zakazuje moslimom ženiť sa s neveriacimi, hoci verš 5:5 to povoľuje). Alláhova zmena názoru akosi podozrivo zodpovedá Mohamedovej vlastnej túžbe oženiť sa s nemoslimkou. Yusuf Ali urovnáva toto protirečenie tvrdením, že od nemoslimských manželiek sa "očakáva", že sa stanú moslimkami.

V každom prípade, len moslimskí muži majú povolené ženiť sa so ženami mimo svojej viery. Ženy, ktoré si berú, sa vzdávajú kontroly nad vlastným životom, dokonca do takej miery, že nemôžu učiť svojmu náboženstvu vlastné deti, ktoré musia byť vychované ako moslimovia. Nemoslimka tiež súhlasí s celoživotným sexuálnym otroctvom a môže byť zbitá, pokiaľ sa nepodriadi.

Toto pre nás ostatných rozhodne neznie ako priateľstvo. Navyše, ak je "medzináboženský" sobáš o priateľstve medzi rovnými a nie o dominancii, prečo potom majú moslimky zakázané vydať sa za nemoslimov?

Celkovo vzaté, islam veľmi jasne učí, že nejestvuje rovnosť medzi veriacimi a neveriacimi, a preto neexistuje základ pre priateľstvo, ktoré je vzťahom medzi rovnými. Tí, ktorí sa nehlásia k Mohamedovi, majú žiť v stave podriadenosti voči tým, ktorí sa k nemu hlásia, a následne stráviť večnosť v pekle. Toto moslimom neznemožňuje, aby sa správali priateľsky voči ostatným, samozrejme, ale to nepredstavuje priateľstvo tak, ako sa všeobecne chápe v súčasnom svete.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama