Základné pojmy z arabčiny, ktoré moslimovia nechcú, aby ste poznali

21. ledna 2018 v 16:55 | Islamoklast |  Klamanie

Alláhu Akbar = Alláh je väčší. "Alláh" nie je jednoducho arabské slovo označujúce "boha", ale meno vyvoleného božstva islamu a "akbar" neznamená "veľký" ale "väčší". Väčší než čo? Odpoveďou je, že Alláh je väčší než akýkoľvek boh, vláda, filozofia či politický systém, ktorého ste stúpencom alebo v ktorom žijete.


Ak chcete pochopiť islam, musíte pochopiť, že Alláhu Akbar je základom islamského šovinizmu.

Precedens pre Alláhu Akbar stanovil Mohamed, keď prepadol a zavraždil Židov z Chajbaru.

A tak, keď začalo svitať, Židia vyšli von s vrecami a rýľmi. Keď videli proroka, povedali, "Mohamed a jeho armáda!" Prorok povedal, "Alláhu Akbar (Alláh je väčší) a Chajbar je zničený, lebo kedykoľvek sa priblížime k ľuďom (t.j. k nepriateľovi, proti ktorému chceme bojovať), pre tých, ktorí boli varovaní, to bude nešťastné ráno." (Sahíh Bucharí 4:52:195 - pozn. prekl.)

Takmer každý stúpenec islamu pozná tento hadís zo zbierky Sahíh Bucharí kvôli tomu, že velebí Mohamedov masaker bezbranných židovských farmárov a kvôli prvému použitiu Alláhu Akbar ako bojového pokriku.

Vedeli ste, že všetci stúpenci islamu povedia Alláhu Akbar nie menej než 111-krát denne a celkovo 40 515-krát ročne počas svojich 5 denných modlitieb? Opakovanie výrazu Alláhu Akbar 111-krát denne sa pre stúpenca islamu stáva podmienenou šovinistickou reakciou.

Keď New York Times alebo CNN informujú, že Alláhu Akbar nie je nič iné než druh prívetivého pozdravu, klamú vám. Moslimské záujmové skupiny ako CAIR (Rada pre americko-islamské vzťahy - pozn. prekl.) chápu úplný šovinistický význam Alláhu Akbar a ich prácou je hovoriť nemoslimom, že Alláhu Akbar znamená len Boh je veľký, ako to hovoria i kresťania, nič extra. Islamskí apologéti sa zúfalo obávajú, že vy, nemoslimovia, sa dozviete o skutočnom islamskom šovinistickom význame Alláhu AKbar - Alláh je väčší než všetci ostatní.

Vašou ďalšou otázkou by malo byť, ako títo islamskí šovinisti nazývajú tých, ktorí odmietajú ich islamskú šovinistickú ideológiu, keď sa rozprávajú medzi sebou?

Kuffar - hanlivé slovo označujúce nemoslima. Kuffar je arabské slovo, ktoré doslova znamená "nevďačník" alebo "neveriaci". Pre stúpenca islamu je nazvanie niekoho kuffar rovnako urážlivé ako nazvať niekoho v Amerike negrom.

Keď vás stúpenec islamu nazve kuffar, verí, že ste najodpornejším zo stvorení, narážajúc na Korán 8:55. Nabudúce, keď budete počuť slovo kuffar, tak to bude jedno z najhorších ponížení, aké môže moslim niekomu povedať.

Stúpenci islamu tiež používajú slovo kuffar na označenie iných moslimov najhorším spôsobom a často je predzvesťou násilia moslima proti moslimovi. Tak ako pri útokoch sunnitských moslimov na súfistov, ktoré sme videli počas bombového útoku v egyptskej mešite, pri ktorých moslimovia zabili 235 moslimov (udalosť sa odohrala 24. novembra 2017 - pozn. prekl.), džihádisti kričali Alláhu Akbar. Pýtate sa, prečo? Sunnitskí moslimovia a šiitski moslimovia za navzájom vraždia 1400 rokov, lebo obe strany považujú tú druhú za kuffar alebo mušrikin. V prípade týchto egyptských útokov tu máme prípad, kedy sunnitskí moslimovia zabili súfistov, ktorých sunniti považujú za kuffar. Ste z toho zmätení? Čítajte ďalej a všetko vám to začne perfektne dávať zmysel.

Džihád - "Džihád znamená viesť vojnu proti nemoslimom a je etymologicky odvodený od slova mudžahada, zdôrazňujúceho vojnu na nastolenie náboženstva (islamu)." Umdar al-Salik, o9.0.

Keď moslimské záujmové skupiny ako CAIR, ISNA či MSA hovoria, že džihád je osobný duchovný boj, ako chudnutie či vykonávanie denných povinností, je to podvod najmúdrejšieho druhu. Duchovný džihád je podvod, lebo Mohamed v koránovom verši 9:111 povedal, že tí, ktorí bojujú na ceste Alláhovej, majú zaistení raj.

V islame nie je vstup do raja zaručený. Mohamed povedal, že násilný džihád na podporu islamu vám zaručí miesto na najvyšších úrovniach raja. To robí z úmrtia na ceste džihádu vznešený náboženský čin a zabitie čo najväčšieho počtu kuffar zaisťuje človeku miesto v raji alebo džahanne (v pekle - pozn. prekl.).

Zabitie seba samého v akte džihádu prináša česť rodine, kmeňu a dedine. Mohamed povedal, že mŕtvy džihádista sa môže prihovoriť za 70 členov svojej rodiny a všetkým im zaistiť miesto v raji. Pre stúpencov islamu je to taká veľká vec, že rodičia džihádistov často oslavujú, keď ich deti zomrú počas džihádu. Áno, počuli ste ma správne, rodičia oslavujú smrť svojich vlastných detí.

Arabské slovo označujúce džihádistického mučeníka je šahíd a získava okamžitú úctu v moslimskom svete. To je dôvod, prečo zbožný moslimský rodič niekedy pobáda svoje deti, aby samé zomreli mučeníckou smrťou. Tu na Západe je našou okamžitou reakciou, že to nemôže byť pravda, lebo je to také zlé! Stať sa džihádistickým mučeníkom je v očiach stúpenca islamu duchovným náboženským činom, ktorým človek preukazuje svoju lásku k Alláhovi a islamu. V mnohých prípadoch džihádista verí, že preukazuje lásku svojim nemoslimským obetiam, ktoré žijú hriešny život, keďže sa nevrátia späť k islamu. Džihádista, podľa Mohamedovho učenia, bráni tomu, aby títo kuffar žili hriešny život, pričom ich zabitie sa považuje za skutok lásky.

Islamskí apologéti povedia, "Tak prečo sa 1,3 miliardy moslimov na svete nestane džihádistami a nenaskočia na vlak mučeníckej smrti, čím by si zaistili miesto v islamskom raji?"

Mohamed bol múdry a vedel, že nie každý stúpenec islamu je bojovník pripravený zomrieť za Alláha. Preto Mohamed učil, že existuje džihád s vašimi peniazmi, džihád s vaším perom, civilizačný džihád v nemoslimských krajinách a osobný džihád chudnutia či skoncovania s fajčením (nie tak celkom, viď Väčší verzus menší džihád alebo prečo džihád nie je duchovný boj - pozn. prekl.). Ak vám stúpenec islamu nepovie celý význam džihádu, úmyselne vám klame a to by vás malo uraziť, lebo si myslí, že ste hlúpy.

To, o čom nepočujete, je veľký počet moslimov, ktorí chcú opustiť islam, no obávajú sa, že ich zabijú ako odpadlíkov. Islamské právo vyhlasuje, že opustenie islamu je činom zrady a trestom zaň je smrť. Mnohí učenci tvrdia, že strieľňa odpadlíkov je lepidlom strachu, ktoré drží islam pokope.

Dar al-islam a dar al-harb - islamský svetonázor a definícia mieru

Dar al-islam a dar al-harb sú arabské výrazy znamenajúce dom islamu a dom vojny.

Dar al-islam je pomenovanie tých území, na ktorých dominuje islam a na ktorých pozorujeme podriadenosť Alláhovi. Kľúčová myšlienka: Dar al-islam je jediné miesto, o ktorom stúpenci islamu veria, že v ňom vládne mier a pokoj.
Definícia pravého islamského mieru je, že krajiny sa úplne podriadia Alláhovi a šaríi islamíji (islamskému právu).

Dar al-harb znamená akékoľvek miesto na zemi, ktoré sa neriadi Alláhovou vôľou. Tieto krajiny, vrátane USA, nie sú považované za legitímne mocnosti, lebo svoju autoritu neodvodzujú od Alláha.

Mätúcou dvojakosťou je, že islamské vlády (dar al-islam) majú povolené prijať dočasné mierové zmluvy s ľuďmi z dar al-harb (harbi) na uľahčenie obchodu, jednosmerných imigračných prúdov či spojenectiev proti iným islamským krajinám, ak je to nevyhnutné.

Táto dvojakosť je vysvetlením, ako mohol Bin Ládin zaútočiť na Spojené štáty a islamský štát Pakistan mu mohol poskytnúť ochranu, zatiaľ čo sa angažoval v mierových diplomatických rokovaniach a spoločných vojenských cvičeniach so Spojenými štátmi ako partner a pragmatický spojenec.

Ste zmätený? Ak nie, mali by ste byť, lebo táto východná logika je presným opakom štandardného západného myslenia a geopolitiky.

Šaría islamíja = islamské právo

Pre stúpenca islamu je šaría "spôsobom života". V arabčine šaría znamená priamu cestu k napájadlu. Pre obyvateľa púšte je voda životom.

Vedľajšia poznámka: pre tých z vás, ktorí hovoria "právo šaría", ľudia hovoriaci arabsky počujú "právo právo" a v duchu sa vám začnú vysmievať ako nevedomému kuffarovi - nie je to žiadna urážka.

Šaría poskytuje právny rámec pre fungovanie islamskej spoločnosti, no taktiež podrobne opisuje morálne, etické, sociálne a politické zásady správania moslimov na individuálnej i kolektívnej úrovni.

Teraz, keď viete, že šaría je od Alláha a Mohameda, viete, že stúpenci islamu ju považujú za večnú a za božského pôvodu. Tresty v islamskom práve sa vzťahujú aj na nemoslimov, čo vám poskytuje ďalší kľúč odhaľujúci jej islamský šovinizmus.

Stotožnite sa vnútorne s týmto - šaría je od Alláha a je nadradená všetkým človekom vytvoreným zákonom a náboženstvám ako kapitalizmus, komunizmus, socializmus, humanizmus, kresťanstvo, judaizmus, taoizmus, hinduizmus, agnosticizmus, pohanstvo, demokracie, republiky, americká ústava, americká listina práv, konštitučné monarchie, budhizmus a unitárny univerzalizmus, aby sme vymenovali aspoň zopár.

Šaría diktuje stúpencom islamu, ako sa majú modliť, viesť islamskú vládu, umývať si zuby, čo nosiť oblečené, s koľkými ženami sa môžu oženiť, presné právne tresty od trestov smrti cez odseknutie častí tela, krvné peniaze za vraždu až po trest smrti pre homosexuálov, čo môžete povedať a čo nie, čo môžete počúvať a čo nie a ako sa správať v krajinách dar al-harb/neislamských krajinách.

Šaría učí, že keď sú stúpenci islamu slabí alebo keď je ich málo, tak sa majú riadiť pravidlami a zákonmi neislamskej krajiny, v ktorej žijú. Ako sa počet stúpencov islamu zvyšuje, moslimovia začínajú požadovať ústupky islamskej kultúre, oblečeniu, jedlu a náboženstvu, najmä keď sú v konflikte s kultúrou hosťujúcej krajiny a človekom vytvorenými zákonmi.

Toto je štádium, v ktorom sa nachádza Amerika (a nielen ona - pozn. prekl.). Stúpenci islamu sa pokúšajú presadiť zákony o nenávistnom prejave medzi Američanov ako spôsob umlčania ich slobody prejavu, využívajúc na to americký, človekom vytvorený právny systém. Prečo, pýtate sa? Lebo islamské právo diktuje, že je ťažkým zločinom hovoriť negatívne o islame, Mohamedovi alebo Alláhovi. To je dôvod, prečo moslimské záujmové skupiny vytáča, ak nemoslim vysvetľuje, čo je islam a čo islam nie je - ako to robím ja na tomto mieste.

Keď vidíte ľudí, ktorí chrlia obvinenia z nenávistného prejavu na tých, ktorí hovoria slobodne a zákonom povoleným spôsobom o islame, vynucujú si od vás dodržiavanie šaríjskych zákonov o rúhaní.

Zopakujme si, čo sme sa naučili

1. Alláhu Akbar znamená Alláh je väčší než ktorýkoľvek boh, vláda, veda či politický systém, ktorého ste stúpencom alebo v ktorom žijete. Alláhu Akbar je vojnový pokrik islamského šovinizmu, vyslovovaný 111-krát väčšinou stúpencov islamu počas ich 5 denných modlitieb.

2. Džihád - "Džihád znamená viesť vojnu proti nemoslimom a etymologicky je odvodený od slova mudžahada, zdôrazňujúceho vojnu na nastolenie náboženstva (islamu). Džihád je násilný boj na podporu islamského šovinizmu v mene Alláha.

3. Dar al-islam a dar al-harb = dom islamu a dom vojny. Toto je definícia mieru v islame. Ak ste vy a vaša krajina v dome islamu, bude mier. Je to také jednoduché. Stúpenci islamu tiež využívajú medzináboženské hnutie, aby kázali posolstvo koexistencie, mieru a lásky s každým, kto žije v Amerike a na Západe. Tak ako môžu byť dve úplne opačné posolstvá pravdivé? Sú pravdivé kvôli islamskej doktríne.

4. Šaría = islamské právo. Šaría je všetko zahrňujúci islamský sprievodca pre všetkých stúpencov islamu, ktorým sa majú riadiť. Šaría sa týka toho, ako viesť islamské vlády, ako odseknúť ruku za krádež, ako zabiť odpadlíkov, ako sa obliekať, čistiť si zuby, jesť, umývať si genitálie a čo je najdôležitejšie, čo môžete a čo nemôžete povedať - ŽIADNA sloboda prejavu. Islamské záujmové skupiny v Amerike presadzujú legislatívu, ktorá má "nenávistný prejav" urobiť protizákonným. Uhádli ste, "nenávistný prejav" znamená povedať čokoľvek negatívne o islame, Mohamedovi či Alláhovi.

Záver: Dualita islamu

Naučili sme sa 5 dôležitých arabských slov a pojmov, ktoré majú opačný význam pre moslimov ako pre nemoslimov.

Väčšina moslimov v Amerike sú milí ľudia, ktorí sa integrovali, a predsa sa iní moslimovia v mene islamu, za kriku Alláhu Akbar, zameriavajú na nemoslimov a zabíjajú ich. Dva protiklady ako tieto sú pre stúpencov islamu dokonalo normálne. Pokiaľ budete zmätení, slepí alebo tomu nebudete veriť - potom ste práve tam, kde vás džihádisti chcú. Pouvažujte nad tým na sekundu - prečítajte si poslednú vetu znova, do toho.

Zakaždým, keď stúpenec islamu zahajuje násilnú džihádistickú operáciu, sa môžeme spoľahnúť na to, že moslimské záujmové skupiny ako americká CAIR povedia, "Títo teroristi nereprezentujú islam", ale keď títo teroristi kričia Alláhu Akbar, tak vieme, že to robia v mene islamu. Vysielanie vymyslených a zmiešaných správ má zmiasť a paralyzovať obete džihádu. Napríklad, CAIR po džihádistickej vražde hovorí, "toto nie je môj islam" alebo "bojíme sa silného odporu po takmer každom teroristickom útoku." Nihad Awad spúšťa túto hru na čiernu propagandu ako na kľúčik. Dobrou správou je, že ľudia sú z klamstiev a arogancie CAIR čoraz viac zhnusení.

Bill Warner to zhrňuje vo svojom článku z roku 2007 s názvom "Dualita a politický islam":

"S káfirmi (nemoslimami) môže byť zaobchádzané jedným z dvoch spôsobov. Môže byť s nimi zaobchádzané dobre alebo môžu byť okradnutí, zabití alebo podvedení, ak to podporí islam. Pri viac než jednej príležitosti Mohamed povedal, aby moslimovia klamali káfirom (nemoslimom). Džihád ako politická metóda zabil, okradol a zotročil káfirov (nemoslimov). Toto je dualistický etický systém.

Islamský dualizmus sa skrýva za náboženstvo. "Dobré" verše z mekkského Koránu zakrývajú verše o džiháde v medinskom Koráne. Takže náboženský islam chráni politický islam pred skúmaním.

Vedecká analýza nám ukazuje, že existuje politický islam rovnako ako náboženský islam. Diskutovať o náboženstve je zbytočné, ale môžeme hovoriť o politike. Musíme diskutovať o politickom islame, systéme etického a politického dualizmu."

Alan Kornman

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Baryn Baryn | Web | 21. ledna 2018 v 17:08 | Reagovat

Myslím, že "Alláh je větší" dává jeidně smysl. Já nesnáším invazivnost islámu a fakt, že většina muslimů (a ano, znám jich dost,a bych to mohla posoudit) svou víru neustále každému vnucuje jako tu jeidnous právnou. Na druhou stranu, křesťanství stavělo hrozně dlouho na tom samém. Vždyť i v desateru stojí, že nebudeš uctívati jiného boha kromě Boha. Každé náboženství se snaží "toho svého" pasovat co nejvýš a do co nejdůležřitější role, ideálně potřít ostatní náboženství. To není jenom vrtoch islámu.
To samé džihád a křížové výpravy. Je to hnus, ale taky jsme si tím prošli. A vím, že dosud jsou křesťani, kteří ostatní náboženství neusznáavjí a nesnáší.Chápu pak, že takoví muslomové, kteří žijou více méně izolovaně, dlouho se k nim nedostala filosfie ze západu, nic, co by je vytrhlo z jejich bubliny, jsou pak v tomto vnímání opoždění.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama