Mohamed: Pedofil

8. ledna 2018 v 18:43 | Islamoklast |  Mohamed

Mohamed sa "oženil" s Aišou, keď mala šesť rokov.


Aiša (nech je s ňou Alláh spokojný) oznámila: Alláhov apoštol (nech je s ním pokoj) sa so mnou oženil keď som mala šesť rokov a do jeho domu som bola pustená keď som mala deväť. (Sahíh Muslim 8.3310)

Vyrozprávala Aiša: že prorok sa s ňou oženil, keď mala šesť rokov a on naplnil svoje manželstvo pohlavným stykom keď mala deväť, a potom s ním zostala deväť rokov (t.j. do jeho smrti). (Sahíh Bucharí 7.62.64)

Vyrozprávala Aiša: že prorok sa s ňou oženil, keď mala šesť rokov a on naplnil svoje manželstvo pohlavným stykom, keď mala deväť. Hišám povedal: bolo mi oznámené, že Aiša zostala s prorokom deväť rokov (t.j. do jeho smrti)." (Sahíh Bucharí 7.62.65)

Vyrozprával 'Urwa: Prorok napísal (manželskú zmluvu) s Aišou, keď mala šesť rokov a naplnil svoje manželstvo pohlavným stykom s ňou keď mala deväť a zostala s ním deväť rokov (t.j. do jeho smrti). (Sahíh Bucharí 7.62.88)

Arabský rok je lunárny a ten je kratší než solárny. Podľa solárneho kalendára mala Aiša 8 rokov a 9 mesiacov, keď Mohamed naplnil svoje manželstvo s ňou pohlavným stykom. Naplnil pohlavným stykom? To je pekný spôsob ako povedať, že ju znásilnil. Podľa moslimov žena musí súhlasiť so svojím sobášom, inak je neplatný. Ako môže 6-ročné dieťa súhlasiť so svojím sobášom? Ako môžeme tento vzťah bez súhlasu medzi 51-ročným mužom a 6-ročným dieťaťom nazvať manželstvom?

Niektorí moslimovia tvrdia, že to bol Abú Bakr, kto prišiel za Mohamedom a požiadal ho, aby si vzal jeho sestru. To nie je pravda.

Prorok požiadal Abú Bakra o Aišinu ruku. Abú Bakr povedal, "Ale ja som tvoj brat." Prorok povedal, "Ty si môj brat v Alláhovom náboženstve a jeho knihe, ale mám povolené si ju (Aišu) vziať." (Sahíh Bucharí 7.62.18)

Hoci bol Abú Bakr natoľko nerozumný, aby Mohamedovi dovolil súložiť so svojou malou sestrou, to manželstvo bolo neplatné, lebo jediný človek, ktorý by mohol dať svoj súhlas, bol neplnoletý. Aiša si neuvedomovala, čo sa chystá, a bola prekvapená, keď si Mohamed stiahol nohavice a pozval ju, aby si sadla do jeho lona. Vyrozprávala:

Keď si ma prorok vzal, prišla za mnou moja matka a donútila ma vstúpiť do domu (proroka) a neprekvapilo ma nič, kým si po mňa Alláhov apoštol neprišiel počas dopoludnia. (Sahíh Bucharí 7.62.90)

Aiša sa hrala s bábikami, tak ako každé iné 8-ročné dieťa. Nebola pripravená na sobáš a nerozumela mu.

Vyrozprávala Aiša:

Hrala som sa s bábikami v prítomnosti proroka a moje kamarátky sa taktiež hrali so mnou. Keď Alláhov apoštol vstúpil (do môjho príbytku), skryli sa, ale prorok ich zavolal, aby sa ku mne pridali a hrali sa so mnou. (Hranie sa s bábikami a podobné výjavy sú zakázané, ale Aiši to v tom čase bolo povolené, keďže bola dievčatko, ktoré ešte nedosiahlo vek puberty). (Fateh-al-Bari, strana 143, zv. 13)(Sahíh Bucharí 8.73.151)

Vyrozprávala Aiša:

Prorok sa so mnou zasnúbil keď som mala šesť (rokov). Šli sme do Mediny a zostali sme v dome Bani-al-Harítha bin Chazrádža. Potom som ochorela a vypadali mi vlasy. Neskôr mi vlasy (znova) narástli a moja matka, Um Ruman, za mnou prišla kým som sa hrala na hojdačke s niekoľkými mojimi kamarátkami. Zavolala ma a šla som za ňou, no nevedela som, čo so mnou chce urobiť. Chytila ma za ruku a postavila ma do dverí od domu. Bola som zadychčaná a keď sa mi dych napravil, vzala trocha vody a pošúchala mi ňou tvár a hlavu. Potom ma vzala do domu. Tam, v dome, som videla ženy ansárov (pomocníkov - Mohamedových stúpencov v Medine - pozn. prekl.), ktoré povedali, "Všetko najlepšie a Alláhovo požehnanie a veľa šťastia." Potom ma zverila do ich rúk a pripravili ma (na sobáš). Počas dopoludnia za mnou nečakane prišiel Alláhov apoštol a môj brat ma odovzdal jemu, a v tom čase som bola deväťročným dievčaťom. (Sahíh Bucharí 5.58.234)

Sexuálne vzrušenie malými deťmi sa nazýva pedofília. Podľa Ajatolláha Montazeriho, najváženejšie šiitskeho duchovného Iránu, "manželstvo" Mohameda a Aiši bolo politickým manévrom, ktorý mal zmieriť nepriateľov islamu. Napísal: Dôvodom tohto manželstva bolo, že prorok bol pod intenzívnym nátlakom svojich nepriateľov ako Abú Lahab a Abú Džahl a bol úplne závislý od ochrany ostatných kmeňov. Abú Bakr mal mnoho kmeňového vplyvu. A odmietnutie jeho ponuky, v takých podmienkach, nebolo pre proroka prezieravé. V skutočnosti bolo toto manželstvo symbolické a nemalo uspokojiť jeho sexuálny inštinkt, lebo 53-ročný muž spravidla nemôže cítiť sexuálne vzrušenie z 9-ročného dievčaťa.

To je nezmysel. Abú Bakr už bol oddaným stúpencom Mohameda a jeho dôverníkom. Abú Lahab a Abú Hakam (ktorého Mohamed hanlivo nazýval Abú Džahl, otec nevedomosti) nemali nič do činenia s Abú Bakrom. Ako môže súlož s dieťaťom zmieriť nepriateľov? Za predpokladu, že táto smiešna výhovorka je pravdivá, tak čo Aiša? Bola len pešiakom pre Mohamedove politické manévre?

V jednej veci má veľký ajatolláh pravdu. 53-ročný muž spravidla nemôže cítiť sexuálne vzrušenie z 9-ročného dieťaťa, pokiaľ nie je pedofil.

Islamokritický odborník Abul Kasem demonštroval, že v islame v skutočnosti nejestvuje vekový limit pre sobáš s dieťaťom. Našiel nasledovný hadís, ktorý dokazuje, že moslim si môže vziať nemluvňa. Keby však niektorá z jeho dospelých žien to nemluvňa kojila, tak sa obidve manželky pre neho stanú haram.

Prípad, kedy jedna manželka kojí druhú - Ak sa muž ožení s nemluvňaťom a dospelou, pričom tá dospelá dá mlieko tomu nemluvňaťu, obidve manželky sa s ohľadom na toho muža (ich manžela) stanú zakázanými, lebo keby pokračovali spolu v manželstve s ním, vyplývala by z toho vhodnosť spoločného súžitia s pestúnskou matkou a jej pestúnskou dcérou, čo je zakázané rovnako ako spoločné súžitie s prirodzenou matkou a dcérou - pri tejto príležitosti si treba všimnúť, že keby manžel nemal telesné spojenie s dospelou manželkou, tak tá nemá nárok na akékoľvek veno, lebo rozluka, ukončenie spolužitia manželov, nastala kvôli nej pred naplnením pohlavného styku, ale nemluvňa má nárok na polovicu jej vena. (Hidája, zv. 1, kniha 3, strana 71 (odkaz 6))

Abul Kasem tiež citoval príbeh, ako sa Umar oženil s len štvorročným alebo päťročným dieťaťom.

Umme Kulthum mala len 4 alebo 5 rokov, keď si ju Umar vzal. Toto dieťa bolo jeho najobľúbenejšou manželkou (ako u proroka Mohameda). Ohľadom identity tejto Umarovej detskej nevesty prevláda veľká kontroverzia. Mnoho učencov tvrdí, že to bola dcéra Aliho a Fatimy. Iní hovoria, že Umme Kulthum bola dcérou Abú Bakra a Habiby, narodenou po Abú Bakrovej smrti. On zomrel (v roku 13 po hidžre) pár mesiacov pred narodením Ummy Kulthum. Bola polovičnou sestrou Aiši. Takže Umar požiadal Aišu o ruku Ummy Kulthum, keď tá mala len 4 až 5 rokov. Aiša súhlasila a Umar sa s Umme Kulthum oženil.

Podľa výpočtov Abul Kasema mal Umar v čase sobáša s týmto dievčatkom 56 rokov. Prečo nečakal, kým bude mať Umme Kulthum deväť rokov? Nemal sa Umar riadiť sunnou (príkladom) svojho proroka? Odpoveď je, že Mohamed nestanovil žiadne obmedzenia pre detský sobáš. Umar si musel pamätať, ako Mohamed vyjadril svoju túžbu oženiť sa s loziacim dieťaťom, kým ho predbehne smrť. O tomto príbehu vypovedá Ibn Ishák, najautentickejší životopisec Mohameda. Väčšina ostatných životopisov sa zakladá na tomto veľkolepom diele Ibn Ishák/Ibn Hišáma.

Suhajli, ii. 79: V riwáji Junus I. som zaznamenal, že apoštol ju (Ummu'l-Fadl) videl, keď bola dieťaťom, ktoré pred ním lozilo po štyroch a povedal, "Keď vyrastie a stále budem žiť, vezmem si ju." Ale on zomrel skorej než vyrástla a Sufján b. al-Aswad b. Abdu'l-Asad al-Machzúmi si ju vzal a ona mu porodila Rizka a Lubabu. (pozn. 3, strana 311).


 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama