Prečo bojujeme proti (politickému) islamu

1. prosince 2017 v 15:08 | Islamoklast |  Ostatné


Nedávno sa ma opýtali: Prečo bojujete proti islamu? Krátkou odpoveďou je, že preto, lebo islam bojuje proti nám a keďže nepozná hraníc ani zľutovania, bude proti nám bojovať, kým nás neporazí alebo kým ho - dúfajme - navždy nezastavíme.


Cieľom islamu je vláda nad svetom a ústrednou časťou náboženskej praxe každého moslima je šíriť svoju vieru všetkými možnými spôsobmi, kým úplne nepokryje zem. Už od 6. storočia, kedy sa zakladateľ a samozvaný prorok islamu Mohamed (ktorý možno nikdy neexistoval) vydal dobyť susedné mestá, pričom zabil, zmrzačil, znásilnil a zotročil mnoho ľudí, islam šíri svoju potláčajúcu a ničivú doktrínu čo naďalej.

Kresťanské, židovské, hinduistické a budhistické krajiny a kultúry boli zlikvidované neúprosnými vlnami džihádistov (po arabsky mudžahidínov), ktorí po sebe zanechali 270 miliónov mŕtvych nemoslimov, väčšinou zabitých neobyčajne barbarskými spôsobmi.

Nedávne islamské ovládnutie oblastí v Afrike, na Strednom východe a v západných mestách, ktoré donedávna neboli pod vládou šaríe, nie je novým javom.

Je to len ďalšia fáza 1400 rokov starej vojny proti nemoslimom s cieľom upevnenia moslimskej moci nad nemoslimami a islamskej vlády nad demokraciou a ľudskými právami. S miliónmi moslimov utekajúcimi na Západ pred zverstvami, ktoré sami vytvorili, sa islam bude šíriť do krajín, ktoré boli takmer bez moslimov.

Občania východnej Európy a baltský krajín, ktorí si myslia, že západná Európa si s týmto problémom poradí bez nich, sú naivní a chýba im solidarita: je čas, aby demokratický svet držal spolu. Keďže podstatou islamu je to, aby sa nakoniec rozšíril všade, nikto nie je v bezpečí.

Čo chcú?

Konečným cieľom islamu je celosvetový kalifát, v ktorom vládne šaría. Svet, o ktorom snívajú stúpenci islamu, je planéta riadená podľa túžob Alláha a jeho proroka. V takom svete nejestvuje sloboda prejavu, keďže najjemnejšia kritika systému sa má trestať smrťou.

Neexistuje v ňom ani sloboda myslenia, keďže každý musí veriť v Alláha a Mohameda ako jeho proroka, modliť sa päť krát denne, jesť halal a zabiť členov rodiny a ostatných, ktorí sa vykrúcajú z islamských pravidiel. Podľa šaríe sú ženy efektívne majetkom mužských členov svojej rodiny a muži majú dovolené mať štyri manželky a všetky ich biť.

Židia a kresťania budú ušetrení od smrti, ak budú platiť ochrannú daň, džízu, a prijmú status dhimmí, status druhotriednych občanov, ktorých majú moslimovia dovolené týrať a znásilňovať z rozmaru.

Ľudia neveriaci v Starý zákon - hinduisti, budhisti, ateisti a ostatní - budú mať na výber medzi zabitím alebo konvertovaním na islam (čo predstavuje psychologické znásilnenie a núti človeka žiť prísnym životom moslima, vrátane zabíjania ostatných nemoslimov).

Spoločnosť, v ktorej musia byť veda a výskum zosúladené so svetonázorom šialeného pedofila žijúceho v 6. storočí (Mohamed sa oženil a začal maznať s Aišou keď mala šesť rokov a sex s ňou mal keď mala deväť) nebude samozrejme schopná vytvoriť fungujúcu, stabilnú ekonomiku, politický systém alebo výhody modernej medicíny, technológie a infraštruktúry.

Pokiaľ ide o ľudskú slobodu a práva, Sovietsky zväz bol utópiou v porovnaní s ktorýmkoľvek islamským kalifátom, ktorý sa najlepšie dá porovnať s totalitnými svetmi hnevu, bez radosti a lásky, aké vykresľuje J.R.R. Tolkien v Pánovi prsteňov a George Lucas vo Hviezdnych vojnách.

Ak sa naša civilizácia zrúti kvôli islamskej agresii - za pomoci našej vlastnej politickej korektnosti, zbabelosti a lenivosti - jediné známe miesto s inteligentným životom v tomto vesmíre bude temnou a zničenou planétou túlajúcou sa vesmírom, obývanou miliardami ľudí, pochádzajúcimi prevažne z príbuzenského kríženia, žijúcimi v úplnej biede, zotročení slobodu nenávidiacou, smrť milujúcou, brutálnou a myseľ znecitlivejúcou šaríou.

Aká tragédia môže byť horšia než toto?

Môže sa nám to stať?

Nuž, milióny nemoslimov, ktorí kedysi žili tam, kde teraz vládne islam, si pravdepodobne kládli rovnakú otázku... A áno, stane sa to aj nám, ak islam nezastavíme. Západné výzvedné služby čoraz viac varujú, že tisíce moslimov mimo našich krajín i v nich sa pripravujú na splnenie svojej náboženskej povinnosti.

Medzitým sa upokojujeme nádejou, že moslimov utíšime našimi starostlivými sociálnymi štátmi a uisťujúcimi médiami, ako sme utíšili aj seba.

Islam nepozná hraníc ani zľutovania a ak ho naša generácia nezastaví, ďalšia generácia nebude mať ani šancu pokúsiť sa o to. Naši starí otcovia porazili nacizmus, generácia našich rodičov premohla komunizmus.

Veľkou výzvou našej doby je islam - nepriateľ slobody, ktorý je prítomnejší, fanatickejší a početnejší než akýkoľvek totalitný systém pred ním. Tento nepriateľ je iný než čokoľvek, s čím sme sa predtým stretli: nemôžete zastrašiť nepriateľa, ktorý miluje smrť viac než život.

Polícia už nie je schopná presadzovať právo v mnohých moslimských getách, ktoré všade vyrastajú ako huby po daždi, dokonca i v menších mestách. Čoraz pravidelnejšie prepuknutia niečoho, čo sa najlepšie dá opísať ako menšie incidenty občianskej vojny, nám dávajú zakúsiť, čo na nás čaká neskôr počas tohto desaťročia (podľa prorockého plánu Al-Kájdy vytvoreného v 90-tych rokoch sa stane toto - arabské vlády by mali byť asi od roku 2010 zvrhnuté a založenie islamského štátu bolo naplánované na rok 2013...).

Počet a neohrozenosť oblastí ovládaných moslimami sa zvyšuje - čo je podporené chýbajúcou reakciou zo strany západných autorít - a je len otázkou času, kedy sa vyvinú na trvalo bojujúce moslimské enklávy, bojujúce za protiústavné náboženské práva.

Prostredníctvom invázie, ktorú sme sami spôsobili, si vytvárame vlastné pásma Gazy, ktoré už spôsobujú nekonečný prúd útokov proti nemoslimom a okolitej neislamskej spoločnosti. Moslimská imigrácia ničí našu ekonomiku, podkopáva našu ťažko vybojovanú bezpečnosť, útočí na slobodu prejavu a fyzicky čoraz viac mení oblasti v našich mestách na nespoznanie, nebezpečné no-go šaría zóny.

Moslimovia veriaci v džihád nie sú ani extrémisti ani menšina. Moslimovia veriaci v povinnosť viesť džihád, aby si splnili svoje náboženské povinnosti, sú stúpencami základov islamu hlavného prúdu, tak, ako sú jednoznačne a opakovane zapísané v Koráne a rovnako posvätnom životnom príbehu Mohameda, hadísoch.

75 percent z približne 56 miliónov moslimov žijúcich v Európe verí, že Korán treba brať doslovne, a 65 percent si myslí, že šaría je dôležitejšia než demokratické zákony. 80 percent mladých Turkov v Holandsku verí, že džihád proti nemoslimom je v poriadku.

27 percent všetkých francúzskych mladých a 14 percent všetkých britských mladých - pravdepodobne spolu s veľkou väčšinou mladých moslimov v týchto krajinách - podporuje Islamský štát. Čo tieto čísla znamenajú? Znamenajú, že nespočetné moslimské getá, ktoré pohlcujú mestá a veľkomestá na Západe, sú obývaných stovkami tisíc, dokonca možno miliónmi ľudí podporujúcimi džihádistickú doktrínu. Čo sa stane, keď sa budú cítiť dostatočne silní, aby zničili našu spoločnosť a prebrali nad ňou moc?

Zostanú pasívni a mierumilovní, alebo sa budú chopiť šance? Mnohí určite urobia to druhé. Namiesto toho, aby boli vďační za bezpečnosť a blaho poskytované ťažko pracujúcimi západnými daňovými poplatníkmi, moslimovia v Európe vychovali armádu džihádistov podporujúcich genocídnu agendu islamu.

Čo môžeme urobiť?

Alebo skôr: čo musíme urobiť, aby sme zvíťazili v záujme ľudstva a budúcich generácií? Demokratickými prostriedkami musíme zmobilizovať obrovskú silu a organizačné nadanie, ktoré stoja za vytvorením najslobodnejšej, najbohatšej a technologicky najvyspelejšej spoločnosti v dejinách ľudstva a nasmerovať ich na naše prežitie. Ak sa nám podarí prebudiť tohto spiaceho obra skorej, ako naše krajiny zničia barbari - tak ako všetky ostatné vyspelé kultúry pred nami - budeme schopní poraziť hordy príbuzensky skrížených fanatikov bez paniky či nenávisti.

Počas tohto dôležitého historického obdobia nesmieme stratiť svoju ľudskú tvár a zničiť tie isté hodnoty, ktoré sa pokúšame chrániť. Musíme zostať čestní a úprimní a využívať realistické prostriedky a silu, no zároveň zostať sústredení na dlhodobé riešenia výhodné pre obe strany.

Keď budeme k problému pristupovať bez strachu, len s duševným prebytkom a širokým prehľadom, môžeme uspieť a napáchať pritom len minimálne množstvo nevyhnutných škôd. Reagovanie totalitnými opatreniami, ako je zákaz slobody prejavu na ochranu "súdržnosti spoločnosti" alebo podľahnutie nezrelým emóciám pomsty nebude našej veci na úžitok.

Mierumilovné spoločnosti so sociálnymi hodnotami a vysokým stupňom morálky sú využívané do zničujúcej miery - ekonomicky, kultúrne a demograficky - nesčíselným množstvom moslimských imigrantov a utečencov.

Súčasný blahobyt a desaťročia mieru uviedli náš inštinkt prežitia do stavu hibernácie. Preto sa nám tak ťažko chápe, že túto historickú výzvu neprekonáme bez použitia skutočnej sily. Vľúdny prístup, ktorý by sme si mohli dovoliť za zdravých demografických podmienok, je samovražedný, keď sme konfrontovaní so zbraňou hromadného ničenia akou je islam. Dospeli sme do tohto bodu, lebo sme slobodu pridlho považovali za samozrejmú.

Moslimovia budú považovať našu úprimnú čestnosť a racionálne sebaobranné opatrenia za útok voči svojim náboženským právam a ako výzvu na bohom danú povinnosť brániť svoje náboženstvo všetkými možnými prostriedkami. Keď moslimovia dospejú k záveru, že ich náboženstvo je napadnuté, aktivujú sa všetky druhy násilných koránových paragrafov. Ochrana seba a našich potomkov pred touto rakovinou, ktorá už sužuje každú životne dôležitú časť našej spoločnosti, si vyžaduje nesmierne vytrvalé politické a verejné odhodlanie.

Odvetný útok vyprovokuje nášho samozvaného nepriateľa a posilní jeho svetoznámu, detinskú mentalitu hnevu a obete. Ale nemáme dôvody vyhnúť sa konfrontácii, keďže skutočnej zrážke sa nedá vyhnúť - a čím skorej nastane, tým menej ich bude a tým menej budú organizované. Riskovanie niekoľkých priateľov na Facebooku alebo povýšenia v práci kvôli tomu, že sa pripojíte k demonštrácii alebo že dokonca verejne vyjadríte názor je malá cena v porovnaní s tým, aké vážne je nebezpečenstvo a čo navždy stratíme, ak počas týchto dôležitých rokov zostaneme pasívnymi.

Nebezpečenstvo islamu je veľmi skutočné a neodíde samo od seba. Stačí sa pozrieť do histórie. Je našou povinnosťou prevziať zodpovednosť, ktorú odvážne prevzali naši predkovia, často za vysokú cenu: aby sme ochránili a odovzdali naše ťažko nadobudnuté hodnoty a slobodu budúcim generáciám, čím im umožníme hľadať šťastie a šancu rozvinúť a prežiť svoj ľudský potenciál na maximum.

Vzoprenie sa vojakom islamu a politickej korektnosti aktivuje a zvyšuje najvznešenejšie ľudské vlastnosti: čestnosť, statočnosť, intuíciu, spoluprácu, ťažkú prácu, inteligenciu a súcit. Nie je prekvapením, že človek stretne najlepších ľudí v protiislamskom hnutí.

Je jasné, že nemôžeme veriť tomu, že naše médiá a súčasní politici nám poskytnú fakty o islame a následkoch masovej imigrácie moslimov. Takže je to na nás - ľuďoch - aby sme hovorili očividné pravdy, vyrozprávali svoje príbehy, šírili dôležité informácie, fakty a štatistiky a inšpirovali našich spoluvoličov, aby volili zodpovedných vodcov. Používanie Facebooku, Twitteru a ďalších moderných prostriedkov masovej komunikácie dobrým štýlom (hŕstka príspevkov súvisiacich s islamom za týždeň stačí) je jednoduché a odporúčam ho.

To isté platí o zasielaní článkov a sťažností novinárom a politikom. Písanie listov do novín zdokonaľuje myseľ a argumenty jednak vlastné, ale aj u druhých ľudí, a ak tie listy aj nebudú vytlačené, upovedomia redaktorov o tom, čo ich čitatelia považujú za zaujímavé - a o čom musia ich noviny informovať, aby sa predávali. Mali by sme hlasno a verejne protestovať, ak školy našich detí klamú našim potomkom o islame alebo vedome začínajú servírovať halal.

K rovnakej reakcii by malo dôjsť, ak miestny plánovací výbor zvažuje povoliť mešity alebo "islamské kultúrne centrá" - ktoré efektívne fungujú ako centrá propagandy pre genocídne posolstvo Koránu a ktoré kontrolujú a radikalizujú miestnych moslimov.

Povzbudzovanie a podporovanie politických strán, organizácií a jednotlivcov, ktorí obhajujú slobodu prejavu, demokraciu a ľudské práva tak, že podstupujú riziká spojené s verejným odporom voči islamu, moslimskej imigrácii a politickej korektnosti, je prirodzené.

Ak by ste chceli ešte viac rozvinúť svoje obranné schopnosti, posilňujte, učte sa bojové umenia a zvážte vstup do domobrany. Ak sa angažujete v politických aktivitách, udržujte byrokraciu na minime, staňte sa skutočnými priateľmi a nesúťažte so svojimi kolegami z protidžihádistického hnutia. Mali by sme byť vďační za to, že ľudia pracujú rôzne: problém je mnohostranný a svet potrebuje mnoho rôznych hlasov, aby pochopil a uvedomil si, čo je potrebné urobiť.

Začnite tak, že sa budete vzdelávať čítaním stránok ako EuropeNews.dk, JihadWatch.org, 10News.dk, VladTepesBlog.com, TheReligionOfPeace.com (tie sú v angličtine; pokiaľ po anglicky neviete, prečítajte si napríklad blog Islamoklast, blog Centra pre štúdium politického islamu alebo iné podobne zamerané stránky v slovenčine a češtine - viď odkazy na ľavom okraji tohto blogu - pozn. prekl.). Existuje tiež značné množstvo facebookových skupín a Twitterov - taktiež vo vašom jazyku - ktoré sa oplatí sledovať.

Použite ich ako základ pre šírenie a prekladanie dôležitých faktov vašim spoluobčanom a spoluobčiankam, vrátane médií a právnikov. Zapojte sa do demonštrácií (a priveďte aj priateľov), noste tričká so sloganmi súvisiacimi so slobodou a naučte sa zopár dôležitých štatistík a citátov z Koránu.

Bojujte proti nevedomosti, podporujte odvahu

Používanie demokratických nástrojov ako sú tieto nie je nič iné než mierumilovným odstraňovaním nevedomosti, ktorá je príčinou utrpenia v toľkých oblastiach života - nevedomosti, ktorá v tomto prípade môže našu spoločnosť priviesť k úplnému zničeniu a naše budúce generácie do otroctva.

Inšpirujte ostatných svojím statočným príkladom a vyhnite sa hnevu: môžeme nenávidieť systém, ale nemôžeme nenávidieť ľudí. Keďže ľudia sa správajú predovšetkým tak, ako sa cítia, môžeme im želať len dobré pocity a minimum nevyhnutných, pedagogických škôd.

Pamätajte, že moslimovia sú prvou obeťou islamu, keďže ich systém je plný pravidiel a brutálnych trestov namierených proti nim. Moslimovia sú skutoční islamofóbovia: len strach dokáže vysvetliť podriadenosť ľudí voči takému neradostnému, neslobodnému a bolestnému systému, ktorý ich núti myslieť a správať sa spôsobmi, ktoré vytvárajú ešte viacej utrpenia v ich životoch.

Kým sa moslimovia neoslobodia z okov šaríe, musíme sa uistiť, že ťažkosti, s ktorými im ich náboženstvo vymýva mozgy a do ktorých ich núti, sa dejú z dostatočne bezpečnej vzdialenosti. Preto musíme zastaviť nezápadnú (moslimskú) imigráciu a stúpencom náboženstva podriadenosti musíme čo najviac sťažiť žitie na tomto území, a to tak, že zakážeme akýkoľvek druh islamizácie. Ak chcú mešity, halal, miestnosti na modlenie, príbuzenské sobáše a islamské sviatky, musia sa usídliť inde.

Nechceme žiadne mešity či minarety, žiadne verejné alebo zahraničné financovanie islamských organizácií a imámov. Všetci moslimovia prichádzajúci do našich krajín musia aktívne a verejne odmietnuť násilné a trestné pasáže islamských náboženských spisov. Vykonávanie alebo podporovanie džihádu je zradou mala by mať za následok stratu občianstva.

To znamená, že pravdepodobne budeme musieť vymyslieť, ako ubytovať veľké množstvo ľudí (viď hore uvedené štatistické príklady z Holandska, Francúzska a Anglicka) v islamských krajinách alebo blízko pri nich, kde nebudú trpieť kvôli tomu, že žijú mimo svojho kultúrneho okruhu.

Jediným obojstranným víťazstvom je, že peniaze, ktoré ušetríme deportáciou džihádistov (každého, ktorý nás zvyčajne stojí stovky tisíc eur v sociálnych dávkach a dodržiavaní práva), použijeme na to, aby sme krajinám z tretieho sveta zaplatili za to, že sa v nich bude rodiť menej detí (čím obmedzíme preľudnenie, ktoré je ďalšou príčinou enormného utrpenia a miliónov utečencov) a za ubytovanie moslimských utečencov z celého sveta a našich deportovaných podporovateľov džihádu.

Takýmto spôsobom môžeme zachrániť ľudstvo od toho, čo je pravdepodobne najväčšou katastrofou v dejinách ľudstva: monštruóznou zbraňou hromadného ničenia, ktorá už zabila milióny ľudí a zničila nespočetne veľa kultúr a spoločností pred nami.

Systémom, ktorý okráda vlastných stúpencov o najzákladnejšie ľudské práva a ktorý ich núti utláčať a zabíjať vlastných. Systémom, ktorý si kladie za cieľ podriadenie všetkých ľudí - moslimov a nemoslimov - barbarským, totalitným zákonom.

Systémom, ktorý sa nazýva náboženstvom, ale je omnoho viac.

Systémom, ktorý ospevuje smrť viac než život.

Systémom, ktorý nepozná zľutovania ani hraníc.

Systémom, ktorého názov znamená "podriadenosť".

Systémom, ktorý nesie názov islam.

Nicolai Sennels

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama