Kľúčové princípy šaríe

9. října 2017 v 19:00 | Islamoklast |  Šaría

Verím, že najzraniteľnejším aspektom islamskej ideológie je právo šaría. Ktorýkoľvek racionálny človek by dospel k záveru, že právo šaría je rasistické, sexistické a diskriminuje na základe náboženstva. Tieto veci sú v 21. storočí neprijateľné.


Ak sa právo šaría dá odsúdiť z racionálnych dôvodov, potom spochybňuje celú islamskú ideológiu. Nemôžete mať jedno bez druhého. Všimnite si, ako sa apologéti islamu vždy snažia analyzovať slová, keď príde reč na právo šaría. Hovoria, "Nuž, existujú rôzne interpretácie práva šaría a my nesúhlasíme s tým, čo si práve citoval." Nie, je tu jeden štandard a ten sa odráža v "Umdat al-Salik" (Opora cestovateľa) od al-Misrího (zomrel v roku 1368), ktorý je k dispozícii od stredoveku. Anglický preklad schválila univerzita Al-Azhar v Káhire. Autentickejší už byť nemôže.

Kľúčové princípy šaríe

Nasledujú niektoré z najdôležitejších - a najmä pre západných nemoslimov hlboko problematických - princípov šaríe, zoradené v abecednom poradí. Citácie pre tieto zistenia sú čerpané z Koránu, školy islamu a ostatné uznané zdroje sú ponúknuté ako ilustratívne príklady základu pre dané metódy šaríe.

1. Abrogácia (po arabsky "Al-mansúch wa al-nasích" - zrušený a rušiaci (alebo abrogovaný a abrogujúci - pozn. prekl.)): Verše, ktoré v Koráne prichádzajú chronologicky neskôr, nahrádzajú alebo rušia skoršie verše. Vlastne to má za následok, že umiernenejšie verše z mekkského obdobia sú zrušené neskoršími, násilnými veršami z medinského obdobia.

2. Cudzoložstvo (po arabsky "ziná"): Nezákonný sexuálny styk je v šaríi hrdelným zločinom, ktorý sa trestá bičovaním a ukameňovaním na smrť.

3. Demokracia a islam: Akýkoľvek systém práva vytvoreného človekom sa v islame, pre stúpencov ktorého Alláh už poskytol jediné povolené právo, šaríu, považuje za nedovolený. Islam a demokracia nikdy nemôžu koexistovať v harmónii.

4. Džihád: Džihád je vojna na šírenie islamu.

5. Hanobenie/Rúhanie: V šaríi znamená rúhanie čokoľvek, čo by mohlo uraziť moslima.

6. Islamský šovinizmus: Presvedčenie, že islam je nadradený každej inej kultúre, náboženstvu, vláde a spoločnosti a že Alláh nariadil podmaniť si ich a vládnuť nad nimi.

7. Klamanie/Takíja: Moslim má povolené klamať, najmä nemoslimom, aby ochránil svoju osobu alebo islam.

8. Nenávisť voči Židom: Antisemitizmus je šaríi vlastný a zakladá sa na genocídnom správaní samotného Mohameda, keď vyhubil celú židovskú populáciu na Arabskom polostrove.

9. Odpadlíctvo (po arabsky "irtidad" alebo "ridda"): Stanoveným výnosom šaríe je, že odpadlíci majú byť zabití, kdekoľvek sa nachádzajú.

10. Rodová nerovnosť: Šaría otvorene degraduje ženy na podradný status oproti mužom.

- Svedectvo ženy pred súdom má polovičnú hodnotu svedectva muža.

- Žena môže zdediť len polovicu toho, čo muž.

- Moslimským mužom dáva Alláh v Koráne povolenie biť svoje manželky.

- Moslimským mužom dáva Alláh povolenie spáchať manželské znásilnenie, aké chcú.

- Moslimskí muži majú povolené oženiť sa až so štyrmi ženami a držať si ľubovoľný počet konkubín.

- Moslimské ženy sa môžu vydať len za jedného moslimské muža a majú zakázané vydať sa za nemoslima.

- Žena nesmie cestovať mimo svojho domu bez povolenia svojho mužského strážcu a ak cestuje, musí ju sprevádzať mužský člen rodiny.

- Podľa šaríe, ak moslimská žena tvrdí, že bola znásilnená, musí ukázať štyroch mužských moslimských svedkov dobrého postavenia. Islam teda kladie bremeno vyhnúť sa nedovoleným sexuálnym stykom celkom na ženu. Vlastne, podľa šaríe, ženy, ktoré tvrdia, že boli znásilnené, no nie sú schopné poskytnúť potrebných štyroch mužských moslimských svedkov, sa priznávajú k nedovolenému sexu. Ak je vydatá alebo ak je muž ženatý, považuje sa to za cudzoložstvo.

Znásilnenie je podľa západného práva ťažký zločin, no podľa práva šaría nie. Je to podobné ako poškodenie niečoho (panenskosti ženy), takže trestom je zvyčajná cena toho, čo bolo poškodené - v USA je to typicky 400 dolárov alebo viac. Za znásilnenie nie je nijaký trest odňatia slobody, jedine, ak by muž nezaplatil za škody.

- Moslimská žena, ktorá sa rozvedie a znovu vydá, stráca nárok na opateru detí z predchádzajúceho manželstva.

11. Sobáše s neplnoletými: Islamská doktrína povoľuje sobáše s dievčatami v predpubertálnom veku. Nejestvuje minimálny vek pre manželskú zmluvu a naplnenie manželstva pohlavným stykom môže nastať, keď je dievča vo veku ôsmich alebo deviatich rokov.

12. Tresty hudúd: Plurál slova hadd, je "pevne stanovený trest predpísaný ako právo Alláha. Keďže tresty hudúd patria Alláhovi, islamské právo nedovoľuje zriecť sa ich alebo ich zmierniť."

-"Šaría vyhradzuje tieto tresty a metódy popravy, ako amputácia, ukrižovanie, bičovanie a kameňovanie, za také priestupky ako cudzoložstvo, homosexualita, neoprávnené zabitie, krádež a 'šírenie pohoršenia na zemi', lebo tieto tresty sú nariadené Koránom alebo sunnou." (Islamské zákony hudúd v Pakistane, vydanie z roku 1996, s. 5)

13. Zabitie zo "cti" (známe tiež ako moslimské rodinné popravy): Moslimský rodič nečelí podľa šaríe žiadnemu právnemu trestu a zabitie svojho dieťaťa alebo vnúčaťa.

14. Zakát: Povinnosť moslimov platiť zakát sa zakladá na koránovom verši 9:60 a je jedným z piatich pilierov islamu. Zakát sa môže dať len moslimom, nikdy nie nemoslimom. Vyžaduje sa, aby to, čo predstavuje povinnú daň, bolo dané tým, ktorí konajú džihád a patria k oprávneným príjemcom.

- Podľa šaríe existuje osem kategórií príjemcov zakátu: chudobní, ľudia bez peňazí, pracovníci zakátu (tí, ktorých prácou je vyberanie zakátu), tí, ktorých duše majú byť uzmierené, tí, ktorí si kupujú svoju slobodu, zadlžení, bojujúci za Alláha (džihád) a cestovatelia potrebujúci peniaze (Umdat al-Salik, h8.7-h8.18)

- "Nie je povolené dať zakát nemoslimovi." (Umdat al-Salik, h8.24)

15. Ženská obriezka.

Nasleduje veľmi krátka ukážka učenia práva šaría, ktoré diktuje, "ako moslimskí muži jednajú so svojimi družkami":
"Dobré manželky sú poslušné... A tie, ktorých spurnosti sa obávate, varujte, opustite na lôžkach a bite ich." - Korán 4:34

Obriezka je povinná

"Opora cestovateľa", uznávaný manuál šáfiovskej právnej školy, vyhlasuje, že "Obriezka je povinná (pre každého muža a ženu) a vykonáva sa odrezaním kusu kože na žaludi mužského penisu, no ženskou obriezkou je odrezanie klitorisu." - Umdat al-Salik, e4.3

"Ak manžel zavolá svoju ženu do postele (t.j. aby mali sex) a ona odmietne, kvôli čomu on bude spať nahnevaný, anjeli ju budú do rána preklínať." - Sahíh Bucharí 4.54.46

"Pri tom, v koho rukách spočíva môj život, žena nemôže vyplniť právo svojho pána, kým nevyplní právo svojho manžela. A ak ju žiada, aby sa podvolila (na sexuálny styk), nemala by ho odmietnuť, ani keď je na ťavom sedle." - Ibn Madžáh 1854

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama