Čo učí islam o samovražedných útokoch (a islamskom raji)

5. září 2017 v 19:57 | Islamoklast |  Čo učí islam

Ospravedlňuje islam samovražedné bombové útoky alebo ich odsudzuje?


Samovražda je proti islamu. Mučeníctvo nie.

"Samovražedný bombový atentátnik" je hanlivý pojem vymyslený na Západe a slúžiaci na opis niekoho, kto je v islame známy ako fedajín alebo šahíd - mučeník. Bombovému útočníkovi nejde o samovraždu - ale o zabitie neveriacich v boji. Nielen, že to Mohamed povolil, ale pobádal k tomu liberálnymi sľubmi zmyselných odmien v nebi, vrátane jedla a sexu.

Korán

4:74 - Nech bojujú na ceste Božej tí, ktorí si chcú kúpiť život budúci za život pozemský. A kto by bojoval na ceste Božej a bol by zabitý alebo premožený, tomu dáme odmenu obrovskú.

9:111 - Boh kúpil od veriacich ich duše a ich majetky výmenou za záhradu rajskú. Budú bojovať za cestu, ktorú Boh určil, a tak budú zabíjať a budú zabíjaní. Je to sľub pravdivý, ktorým sa Boh zaviazal v Tóre a v Evanjeliu a v Koráne. A kto iný než Boh môže s istotou dodržať sľub svoj. Radujte sa z obchodu, ktorý ste uzavreli. A to je veru tá obrovská výhra.

2:207 - "Medzi ľuďmi sú i takí, ktorí by obetovali i svoje duše, sledujúc Božiu spokojnosť..."

Toto by v Koráne nebolo, keby to nebolo povolené.

3:140 - "Ak vás postihli rany, tak podobné rany postihli i tých druhých ľudí. A spomienku na tieto dni necháme kolovať medzi ľuďmi aj preto, aby Boh spoznal tých, ktorí uverili a aby si vybral z vás svedkov. A Boh nemá rád krivdiacich."

61:10-12 - "Vy, ktorí veríte. Mám vám ukázať obchod, ktorý vás zachráni pred trápením bolestivým? Uverte v Boha a jeho posla a veďte boj na ceste Božej svojimi majetkami a dušami svojimi. To je lepšie pre vás, keby ste to len vedeli. Odpustí vám vaše hriechy a dá vám vojsť do záhrad, pod ktorými tečú rieky a do príbytkov dobrých v záhradách Edenu. To je veru tá výhra obrovská." Tento verš vznikol počas bitky pri Uhud a využíva arabské slovo džihád.

Tmavooké panny sa tiež spomínajú na niekoľkých iných miestach, vrátane veršov 44:54 a 52:20. Pre tých, ktorí sú orientovaní opačne, je tu verš o "večnej mladosti", 56:17, inak známy ako "chlapci" vo veršoch 52:24 a 76:19.

17:33 - "A nezabíjajte dušu, ktorú Boh zakázal zabíjať, jedine ak právom." Dôležitý verš, ktorý využívajú mučenícki bomboví atentátnici, aby ospravedlnili nielen svoju smrť, ale aj smrť ostatných okolostojacich, ktorí taktiež môžu byť veriacimi. Účel svätí prostriedky, pričom cieľom je porážka káfirov a nastolenie islamskej vlády.

Hadísy a Síra

Sahíh Bucharí (52:54) - Slová Mohameda: "Rád by som umrel ako mučeník za Alláhovu vec a bol vzkriesený, znova umrel ako mučeník a potom bol znova vzkriesený, znova umrel ako mučeník a potom bol znova vzkriesený a znova umrel ako mučeník." Kvôli tomuto dnešní džihádisti často hovoria, že milujú smrť.

Sahíh Bucharí (52:46) - "Alláh zaručuje, že vpustí mudžahída za svoju vec do raja, ak ho zabijú, inak ho vráti bezpečne domov s odmenami a vojnovou korisťou."

Sahíh Muslim (20.4678) - Počas bitky pri Uhud sa Mohamed zúfalo snažil postrčiť mužov do boja. Sľúbil raj tým, ktorí zomrú ako mučeníci, čím podnietil mladého muža, ktorý jedol datle, aby ich zahodil a hnal sa za svojou smrťou.

Sahíh Muslim (20.4655) - Muž sa pýta Mohameda, "ktorý z ľudí je najlepší?" Mohamed odpovedá, že je ním človek, ktorý je vždy pripravený na boj a vrhne sa do neho, "hľadajúc smrť na miestach, kde sa dá očakávať." (Druhým najsvätejším človekom v islame je pustovník, ktorý žije v izolácii, "čím chráni ľudí pred svojím zlom.")

Sahíh Muslim (20.4681) - "Zaiste, brány raja sú v tieni mečov." Keď mladý muž počul Mohameda hovoriť, že mučeníctvo vedie do raja, vytiahol svoj meč a zlomil pošvu (čím naznačil, že sa nemieni vrátiť), a následne sa vrhol do boja a bojoval, kým ho nezabili.

Sahíh Muslim (20.4635) - Mohamed: "Nikto, kto vstúpi do raja, sa nikdy nevráti na tento svet (ani by sa nechcel), ani keby mu bolo ponúknuté všetko na povrchu zeme (ako motivácia), okrem mučeníka, ktorý sa túži vrátiť na tento svet, aby bol desaťkrát zabitý pre veľkú česť, ktorá mu bola udelená." (taktiež Sahíh Bucharí 52:53)

Sahíh Muslim (55:93) - Dlhé podobenstvo vyrozprávané Mohamedom, v ktorom si chlapec zvolí smrť, aby šíril náboženstvo, čím legitimuje túto praktiku.

Sahíh Bucharí (64:211) - Povedal som to Salamovi bin Al-Akwovi', "Za čo si zložil sľub vernosti Alláhovmu poslovi v deň Al-Hudajbíje?" Odpovedal, "Za smrť (pre islam.)"

Sahíh Muslim (19:4450) - Pri pokuse zabiť muža, ktorý ochraňuje svoje spoločenstvo, príde moslim o život kvôli taktickej chybe. "Tak som šiel za prorokom s plačom a povedal som: Posol Alláhov. Amirov čin bol premárnený. Posol povedal: Kto vyriekol túto poznámku? Povedal som: Niektorí z tvojich spoločníkov. Povedal: Ten, kto vyriekol tú poznámku, povedal lož, pre Amira je dvojnásobná odmena."

Džamí' At-Tirmidhí, zv. 3, číslo 1663, s. 410 - Al-Mikdam bin Ma'dijkaríb vyrozprával, že posol Alláhov povedal: "Je šesť vecí, ktoré dá Alláh mučeníkovi... ožení ho so sedemdesiatimi dvomi ženami spomedzi Al-Huril-'Ayn (panien) rajských..." Tento hadís prisudzuje pôvod učenia o "72 pannách" samotnému Mohamedovi.

Sunan Ibn Madžáh (5.37.4337) - Posol Alláhov povedal, "Nikoho Alláh nevpustí do raja, no Alláh ho ožení so sedemdesiatimi dvomi ženami, dvomi z hurisiek a sedemdesiatimi z jeho dedičstva od ľudí v pekle, z ktorých všetky budú mať žiaduce predné dutiny a on bude mať mužský úd, ktorý nikdy neochabne (t.j. nezmäkne a nezohne sa)." Tento hadís sa považuje za slabší, ale je z rovnakej kategórie ako ostatné, ktoré propagujú apologéti.

Poznámky

Každý týždeň dôjde asi k desiatim pokusom o samovražedný bombový útok - všetky majú na svedomí moslimovia. Dôvod, prečo majú títo moslimovia sklony k sebaodpáleniu, nemá nič do činenia s genetikou, zúfalstvom či samovraždou. Je ním ideológia, ktorá podporuje mučeníctvo prísľubom raja tým, ktorí obetujú svoje životy pre Alláhovu vec.

Samovražedný bombový útok je v skutočnosti akt zabitia človeka. Keď apologéti na Západe hovoria, že islam je proti samovražedným bombovým atentátom, a poukazujú pritom na hadísy, ktoré sú proti samovražde (ako Sahíh Bucharí (23:446)), zavádzajú. Mnohí moslimovia v arabskom svete, ktorí si nerobia toľko starostí so vzťahmi s verejnosťou, oslavujú a uctievajú samovražedných atentátnikov, lebo vedia, že ich náboženstvo oslavuje mučeníctvo v boji. Ako to vyjadril ajatolláh Chomejní, "Najčistejšou radosťou v islame je zabíjať a byť zabitý pre Alláha."

Jamal Badawi z CAIR (Rada pre americko-islamské vzťahy - pozn. prekl.), často opisovaný ako príklad umierneného moslima, hovorí, "Samovražda zo zúfalstva je neprijateľná... Položenie svojho života vo vojenskej situácii je iné a môže byť hrdinské, ak nejestvuje iný spôsob vzdorovania... Zabíjaniu civilistov by sme sa mali vyhnúť, ak je to možné, ale nie každý, kto nemá uniformu, je civilista." (Samovražední bomboví útočníci zabijú každoročne tisíce civilistov po celom svete.)

Ďalšia popredná postava z CAIR, zakladateľ Omar Ahmad, skutočne chválil samovražedných útočníkov pred zhromaždením mládeže v roku 1999: "Boj za slobodu, boj za islam, to nie je samovražda. Zabíjajú sa pre islam."

Pokiaľ ide o argument, že obeťami sú často nevinní moslimovia, popredný sunnitský duchovný Omar Bakrí vysvetľuje, že "Alláh prijme ako mučeníkov taktiež tých, ktorí boli zabití omylom." Takže terorista v skutočnosti robí láskavosť pravým moslimom, ktorí sú zabití ako vedľajšie škody.

Vysoko vážený Jusúf al-Karadáví detailne osvetľuje argumenty pre samovražedné útoky, aj keď zasiahnu nevinných moslimov: "Moslimskí duchovní, alebo väčšina z nich, sa zhodujú, že je povolené zabiť moslimov, ak armáda, ktorá útočí na moslimov, sa za nich schováva, to znamená, ak ich využíva ako barikády alebo ľudské štíty... Nebolo inej voľby než obetovať niekoľkých (moslimov), aby sme ubránili celé (moslimské) spoločenstvo... Preto, ak je povolené zabiť nevinných moslimov, ktorí sú pod nátlakom, aby ubránili väčšie moslimské spoločenstvo, tak o to viac je povolené zabiť nemoslimov, aby sme oslobodili krajinu moslimov od jej okupantov a utlačovateľov."

Fatwa z roku 2014 zo stránky hlavného prúdu, OnIslam.net, vyhlasuje, že samovražedné operácie sú vlastne "povinnou formou džihádu, ktorá nemá nič spoločné s terorizmom či samovraždou." Fatwa cituje šejka Fajsala Mawláwího, podpredsedu Európskej rady pre fatwy a výskum, ktorý nazýva samovražedné útoky "posvätnou povinnosťou, vykonávanou v podobe sebaobrany a odporu voči agresii a nespravodlivosti. Takže ktokoľvek, kto je zabitý počas takej misie, je mučeník, nech ho Alláh požehná vysokou úctou." (Ten istý učenec pobáda "každého Palestínčana" k tomuto násilnému činu v záujme náboženstva.)

Koránovou verziou raja nie je najvyššie spojenie s bohom, ktoré je vykreslené v kresťanstve, ale najvyššie uspokojenie zmyselných túžob. Obžerstvo (47:15, 52:17-22, 56:18-29) a sex (44:54, 55:54-58, 55:70-77, 56:36, 78:31-33) sú zdôraznené takmer výhradne - s náznakmi pôžitkov, ktoré moslimovia budú mať, keď sa budú smiať (Korán 83:34) a posmievať (Korán 40:70-73) neveriacim ako trpia v pekle.

Kým kresťanskí teológovia študujú duchovnú premenu a morálnu dokonalosť, ich moslimské náprotivky hovoria o večných erekciách a schopnosti jesť donekonečna bez vylučovania.

Ak približná vízia posmrtného života v islame vyzerá skôr ako niečo, čo by si vysnil mladík, je na to dobrý dôvod. Mohamed sa pokúšal inšpirovať mužov takého veku k obetovaniu samých seba v boji. Jeho prešibaná stratégia vykreslenia raja v najrozšírenejších úpadkových pojmoch - nekonečné sexuálne orgie, jedlo a estetické pohodlie - naďalej motivuje samovražedných atentátnikov, ktorí sú presvedčení, že večné uspokojenie leží práve na druhej strane mučeníctva.

(Hoci to nebol skutočný samovražedný útok, príbeh Amaldy de Rocas je zaujímavou správou. Táto dospievajúca kresťanka bola zajatá tureckými armádami vyslanými na dobytie Cypru v roku 1570 len preto, že nebol moslimský. Počas kampane moslimovia vyvraždili celé mestá (po tom, ako im prisľúbili bezpečný priechod) a zajali asi 2400 detí, ktoré poslali späť na veľký trh so sexuálnymi otrokyňami v islamskom Turecku.

Amalda, jedno zo starších dievčat, si uvedomila peklo, ktoré ich čaká, a hodila horiacu pochodeň do sudu s pušným prachom, čím vyhodila do vzduchu loď a ušetrila niekoľko stoviek kresťanských detí od poníženia sexuálneho zneužívania v rukách vtedajších moslimov.

Asi nie je spravodlivé spomínať Amaldin šľachetný a zúfalý čin spolu so záchvatmi masového vraždenia Mohamedových súčasných fedajínov, ktorí zahŕňajú utrpením nevinných ľudí len preto, aby pre seba dosiahli pažravý raj... ale je to zaujímavé.)

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama