Politický islam, totalitná doktrína

18. července 2017 v 20:01 | Islamoklast |  Doktríny

Totalitarizmus je politický systém absolútnej moci, kde štát nemá žiadne obmedzenie svojej autority a reguluje každý aspekt verejného a súkromného života.


POVAHA ISLAMU

Najbežnejšou domnienkou o islame je, že je to náboženstvo založené na Koráne. Náboženský aspekt je však len malou časťou islamu. Nemáme odkiaľ vedieť, ako sa modliť alebo robiť akúkoľvek inú praktiku tohto náboženstva len na základe toho, čo sa nachádza v Koráne.

Alláh sa nachádza v Koráne a Mohamed sa nachádza v dvoch textoch, vo svojom životopise, Síre, ktorá je podrobnou životnou históriou, a svojich tradíciách, alebo hadísoch, čo sú udalosti, ktoré sa odohrali v Mohamedovom živote. Hadís je zvyčajne dlhý zopár odsekov. Zbierka jeho tradícií (hadísov) sa volá Hadísy. Takže sunna sa nachádza v Síre, jeho životopise, a Hadísoch, jeho slovách a skutkoch.

Viac ako 90 veršov Koránu hovorí, že Mohamed je dokonalým životným vzorom pre všetkých moslimov. Mohamed je dokonalý moslim a všetci moslimovia majú svoj život napodobniť podľa jeho vzoru. Je to dokonalý otec, manžel, sudca, vodca, bojovník, obchodník a politik. Jeho životný príklad, to, čo povedal alebo urobil, sa nazýva Mohamedova sunna.

Preto sa celý islam nachádza v troch knihách - v Koráne, Síre a Hadísoch. Väčšina ľudí by bola prekvapená zistením, že množstvo slov venovaných Mohamedovi je 6-krát väčšie než veľkosť Koránu, slov Alláha.

Ďalšou bežnou domnienkou je, že aby ste poznali islam, musíte si o ňom niečo zistiť od moslima. Nie je to tak. Islam je Alláh a Mohamed. Ak si prečítate Korán (a v súčasnosti sa dá pochopiť) a poznáte Mohameda, poznáte islam. Je kritické pochopiť, aké dôležité toto je. Čokoľvek je v Koráne a v sunne, je to islam. Ak sa niečo nezakladá na Koráne a sunne, bez ohľadu na to, kto to hovorí, nie je to islam. Jediný moslim, ktorý je absolútnou a úplnou autoritou v oblasti islamu, je Mohamed. Keď poznáte Mohameda, poznáte jediného moslima, na ktorom záleží.

To znamená, že iba tí, ktorí poznajú Mohameda a Alláha, môžu argumentovať o islame. Logickým dôsledkom je, že nemusíte byť moslimom, aby ste pochopili islam. A navyše, keďže väčšina moslimov vie toho o Koráne a sunne len málo, ich komentáre o islame môžu byť osobnými názormi.

POLITICKÝ ISLAM

Takže celá doktrína sa nachádza v troch knihách - v Koráne, Síre a Hadísoch, islamskej trilógií. Ak čítate trilógiu, niečo pozoruhodné sa stane očividným - zistíte, že väčšina doktríny nie je o tom, ako byť moslimom, ale týka sa nemoslimov. Arabské slovo pre nemoslima je káfir, niekedy prekladané ako neveriaci.

V islamskej doktríne nie je o káfiroch nič pozitívne. Alláh nenávidí káfirov a chystá proti nim sprisahanie. Moslimovia tvrdia, že kresťania a Židia sú v islame prijímaní a nazývajú ich ľuďmi knihy. Ale doktrína pokračuje a vyhlasuje, že jediní "skutoční" kresťania sú tí, ktorí prijímajú Mohameda ako konečného proroka, súhlasia s tým, že evanjeliá sú chybné a odmietajú božskú povahu Ježiša. Skutoční Židia sú tí, ktorí prijímajú Mohameda ako posledného proroka a považujú Tóru za sfalšovanú. Ak kresťan alebo Žid toto neprijíma, potom je to káfir. Pohania, polyteisti, agnostici, ateisti a všetci ostatní sú taktiež káfiri. Je dôležité poznamenať, že islam tvrdí, že je konečným sudcom všetkých náboženstiev. Toto je súčasťou totalitnej povahy.

Je veľmi poučné vidieť, aká časť každého textu trilógie je o káfiroch.

Viac než polovica islamskej doktríny sa týka káfirov. Káfir je mimo náboženstva islamu, a predsa je súčasťou islamskej doktríny. Tento doktrinálny vzťah je politický, nie náboženský či kultúrny. Politický islam je definovaný ako islamská doktrína káfirov; najväčšia časť islamu je politická. Náboženský islam sa týka len moslimov, no politickým islamom je ovplyvnené celé ľudstvo.

Islam nie je náboženstvo, ale úplná civilizácia. Islam má stanovisko alebo pravidlo pre každý aspekt života. Je to náboženstvo, kultúrny a politický systém, úplný spôsob života. Keby bol islam len náboženstvom, neznepokojoval by nás. Napríklad, budhizmus je náboženstvo (skôr životná filozofia - pozn. prekl.), no koľko mediálneho a politického priestoru sa zaoberá budhizmom? Budhizmus nevznáša voči civilizácii požiadavky. Islam vznáša požiadavky na každý aspekt spoločnosti.

TOTALITARIZMUS

Totalitarizmus je politický systém absolútnej moci, kde štát nemá žiadne obmedzenie svojej autority a reguluje väčšinu aspektov verejného a súkromného života. Neexistujú žiadne konkurenčné politické strany, keďže by vyvažovali a obmedzovali autoritu. Kritickým prvkom totalitarizmu je absolútna moc snažiaca sa vládnuť v čo najviac oblastiach života.
Totalitarizmus v islamskej doktríne

Totalitarizmus sa nachádza v samotnom názve, islam. Islam znamená podriadenosť, podriadenosť Koránu a Mohamedovej sunne. Základ absolútnej moci vidíme v Mohamedovom živote. Po odchode do Mediny sa stal džihádistom a zaútočil na svojich susedov. Keď prišiel do Mediny, bola z polovice židovská. Za dva roky nezostali v Medine žiadni Židia. Boli vyhnaní, úkladne zavraždení, zotročení a popravení. Mohamed zaútočil na arabských pohanov a na Židov. Potom, ako sa Arábia podrobila islamu, sa Mohamed obrátil na Sýriu a zaútočil na kresťanov.

Nakoniec, politický islam netoleruje odpor. Tu je ukážka časti z islamskej politickej doktríny absolútnej, úplnej moci:

Korán 2:193 - A bojujte proti nim (káfirom), pokiaľ nebude koniec zvádzania od viery a pokiaľ nebude všetko náboženstvo patriť Alláhovi...

Tu sú dva hadísy:

Sahíh Muslim 001.0031 - Mohamed: "Bolo mi prikázané bojovať proti ľuďom dovtedy, kým nedosvedčia skutočnosť, že niet iného boha okrem Alláha a neuveria, že ja som jeho prorokom a neuveria vo všetko, čo som priniesol. ..."

Sahíh Bucharí 4.52.196 - Mohamed: "Bolo mi prikázané bojovať proti ľuďom dovtedy, kým nepovedia, 'Nikto nemá právo byť uctievaný okrem Alláha,'..."

Táto doktrína založená na Mohamedovom živote znamená, že džihád sa bude proti káfirom viesť dovtedy, kým sa nepodriadia islamu. Táto teória spôsobuje neúprosný nátlak vo všetkých oblastiach života po celé stáročia. Doktrína nie je v plnej platnosti vždy, niekedy platí viac a niekedy menej, ale tlak na dosadenie šaríe k moci nikdy nezmizne. Sila islamu v súčasnosti rastie po celom svete kvôli džihádu a migrácii.

Po vstupe do spoločnosti islam napokon vládne. Výsledkom islamskej politickej doktríny je, že všetka moc - politická, kultúrna a náboženská - sa stane celkom islamskou. K jediným výnimkám dochádza, keď sa islamu vzdoruje silou, ako v Španielsku, na Balkáne a pred bránami Viedne.

Univerzálnosť islamskej doktríny

1.Islam sa týka najzákladnejších detailov života

2.Každý človek a všetky národy sa musia podriadiť islamskej doktríne.

ŠARÍA

Keďže islam je úplná civilizácia, má svoj vlastný právny systém zvaný šaría. Ale šaría je omnoho viac než právny systém zákonov. Zahrňuje teológiu, právo, filozofiu, náboženské rituály a morálku. O šaríi sa tvrdí, že je Alláhovým zákonom a musí nahradiť všetky ostatné formy vlády.

Jeden z najjednoduchších spôsobov, ako vidieť univerzálnosť islamskej doktríny, je preskúmať príručku práva šaría, akou je Opora cestovateľa. Témy zahrňujú (no nie sú obmedzené na) teológiu, ako sa modliť, pohreby, dane, obchodné právo, bankové právo, závety, sobáš, ako byť manželkou/manželom, ako byť matkou/otcom, sex, rozvod, trestné právo, odpadlíctvo, politickú vládu nad káfirmi, džihád, dhimmí, kresťanov, Židov, trest, rodinné právo, jedlo, etiku, umenie, obliekanie, používanie toalety, ako sa pozdraviť, klopanie na dvere, štruktúru vlády a tak ďalej. Je len zopár detailov života, ktoré nie sú v islamskej doktríne zahrnuté.

Všimnite si, že v šaríi sú zákony týkajúce sa káfirov. Neexistuje nikto, kto nie je zahrnutý v islamskej doktríne. Nikto nemôže vystúpiť z totalitnej šaríe.

TOTALITNÁ HISTÓRIA

Po Mohamedovej smrti sa Abú Bakr, jeho najbližší spoločník, stal kalifom. Jeho prvým rozkazom bolo napadnúť a rozprášiť moslimov, ktorí chceli opustiť islam. Každý sa musí podriadiť islamu a keď už ste moslimom, musíte ním zostať, inak môžete byť potrestaný.

Ďalší spoločník Mohameda, ktorý sa stal kalifom, bol Umar. Svoju desaťročnú vládu strávil v džiháde na podmanenie si kresťanov a zoroastriánskych káfirov.

Zákon islamského preniknutia

Turecko sa kedysi nazývalo Anatólia alebo Malá Ázia a bolo kresťanskou civilizáciou. Dnešné Turecko je z viac než 95% moslimské. Severná Afrika, Egypt, Irak, Sýria a Libanon bývali kresťanské. Afganistan bol budhistický, Pakistan a Malajzia bývali hinduistické. Dnes sú z viac než 95% moslimské. Islam nedosahuje bod rovnováhy s pôvodnou civilizáciou, ale má nadvládu a pôvodnú kultúru v priebehu času vymaže zo sveta.

Tento proces úplnej civilizačnej nadvlády je islamským zákonom preniknutia. Doktrína vyzýva, aby džihád nikdy neprestal dovtedy, kým sa pôvodné obyvateľstvo nepodrobí šaríi. Ako čas plynie, šaría privodí podriadenie sa islamu. Doktrína je totalitná, takže aj výsledok je totalitný.

Islam je najúspešnejší totalitný systém v dejinách. Existujú postkomunistické a postnacistické spoločnosti, ale neexistujú postislamské spoločnosti.

Bill Warner

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama