Islam: Sekta alebo náboženstvo?

10. února 2017 v 17:28 | Islamoklast |  Ostatné

Ali Sina

Islam je známy ako druhé najväčšie náboženstvo. Samotný fakt, že 1,2 miliardy ľudí si hovoria moslimovia, odieva islam do plášťa legitimity a potvrdzuje tvrdenie, že je to náboženstvo. Ale je?


Môže sa 1,2 miliardy ľudí mýliť? Nuž, v logike máme niečo, čomu sa hovorí "argumentum ad numerum". Je to tvrdenie, že ak niečomu verí mnoho ľudí, je to pravda. Ale argumentum ad numerum je logický omyl. Pravda sa nedá určiť konsenzom väčšiny. V skutočnosti sa mnoho argumentov ukázalo byť falošnými, hoci ich kedysi každý na svete akceptoval ako pravdivé. Napríklad, až do doby pred pár storočiami každý veril, že Zem je plochá a že je stredom vesmíru. Napriek tomuto bežnému presvedčeniu boli geocentrizmus a myšlienka plochej Zeme mylné. Mylné presvedčenie sa nestane pravdivým, keď si každý bude myslieť, že je pravdivé.

Preto nie len 1,2 miliardy ľudí, ale celé ľudstvo sa môže mýliť. Ako povedal Bertrand Russell: "Skutočnosť, že nejaký názor je veľmi rozšírený, nie je vôbec dôkazom toho, že nie je úplne absurdný. Naopak, vzhľadom na hlúposť väčšiny ľudstva je oveľa pravdepodobnejšie, že široko rozšírený názor je hlúpy než rozumný." (zdroj - pozn. prekl.)

Po zničení mýtu argumentum ad numerum preskúmajme islam a pozrime sa, či je to náboženstvo alebo sekta.

Nasleduje opis sekty:

1. Sekta je náboženská skupina s extrémnymi presvedčeniami a metódami - presvedčeniami, ktoré sú často v rozpore s vedou a logikou, no členovia sekty im veria ako "očividnej" pravde.

2. Členovia sekty sa často izolujú od svojich priateľov, rodiny a spoločnosti a využívajú klamné a neetické techniky náboru.

3. Používanie manipulačných metód na kontrolu mysle stúpencov.

4. Uctievanie ľudského vodcu alebo vodcov.

5. Náborovú prácu vykonávajú všetci členovia.

6. Ľudia nemajú dovolené kritizovať vodcu, doktrínu alebo organizáciu, alebo čítať informácie, ktoré sú voči sekte kritické.

7. Členovia sú cvičení, aby odmietali a neverili kritike sekty ako lžiam od Satana.

8. Členovia špehujú jeden druhého a informujú vodcov o nevhodných aktivitách alebo poznámkach.

9. Členovia sa učia potláčať všetko, čo by mohlo ukazovať negatívne veci o sekte ľuďom mimo neho.

10. Doktrína je absolutistická a členovia sa s ňou stotožnia ako s "pravdou".

11. Členom hovoria, aby sa vyhli kontaktu s bývalými členmi alebo kritikmi, aj so svojimi príbuznými.

12. Členom je vštepovaný hlboký strach z opustenia organizácie a ktokoľvek, kto odíde, pochádza od diabla a niekedy je i vážne potrestaný.

13. Členovia sú emočne kontrolovaní a varovaní pred prichytením a trestom.

14. Disciplinárnu akciu vykonávajú vodcovia skupiny a môže zahrňovať exkomunikáciu za také veci, ako je spochybňovanie politiky organizácie alebo doktríny.

15. Ľudia sú pobádaní k obetovaniu vzdelania, kariéry a rodinných záujmov, aby slúžili záujmom sekty.

16. Obhajuje socializovanie len s ostatnými členmi v organizácii a vyhýbanie sa ľuďom mimo nej.

17. Viera v apokalypsu a Súdny deň.


Všetky tieto črty sú prítomné v islame.

1. Islam tvrdí, že je náboženstvom so silnou oddanosťou voči Mohamedovi a súborom nepodložených doktrín, ktoré on predstavil. Monoteizmus sa využíva ako zámienka na uplatňovanie absolútnej kontroly nad veriacimi, čo im nedáva šancu klásť otázky alebo skúmať alternatívne cesty.

2. Mohamed nútil svojich stúpencov opustiť svoje rodiny (8:72) a zhromaždiť ich v Jatríbe. Povedal: "Avšak s tými, ktorí uverili, a napriek tomu nepresídlili, nepestujte priateľstvo v ničom, pokiaľ nepresídlia." Varoval, že tých, ktorí ho nenasledujú a nezanechajú svoje rodiny, prekľaje Alláh a "obydlím týchto bude peklo" (4:97). Mohamed zašiel až tak ďaleko, že nariadil svojim stúpencom zavraždiť tých moslimov, ktorí prebehli z jeho barikády (4:89). V Jatríbe vyhostil a zabil Židov, ktorí v neho neuverili, čím eliminoval šancu na to, že jeho stúpenci prídu do kontaktu s ľuďmi mimo islamu a že ich niekto ovplyvní. Týmto spôsobom uplatňoval absolútnu kontrolu nad životmi a mysľami svojich stúpencov. Jim Jones robil to isté. Nazval svoje mesto "Jonestown". Mohamed zmenil meno Jatríbu na Madinatul Nabí (Prorokovo mesto).

3. Používal manipulačné metódy na kontrolu myslí svojich stúpencov. Tieto metódy mali rozsah od hrozieb pekelného ohňa a sľuby raja cez vyčerpávajúce rituály modlitieb a pôsty, navrhnuté na ochromenie myslenia, po hrozbu fyzického trestu vrátane popravy a neustálej vojny, čím svojich stúpencov udržoval v nepretržitom stave znepokojenia.

4. Ustanovil sa za výlučnú autoritu medzi svojimi stúpencami a za jediný zdroj vedenia do takej miery, že ho vyhľadávali kvôli každému detailu svojho života, vrátane toho, ako sa majú obliekať, holiť, modliť a dokonca močiť a ako sa umyť po stolici. Zdanlivo sa jednalo o uctievanie boha, ale v skutočnosti on bol jediným objektom úcty svojich stúpencov a jedinou autoritou. Formálne sa mal poslúchať boh, ale on bol božím zástupcom, čím na seba vzal autoritu boha.

5. Všetci veriaci boli žiadaní, aby podporovali jeho vec prostredníctvom džihádu, propagandy alebo veľkorysým dávaním zo svojho bohatstva (4:95, 9:20, 49:15, 61:11).

6. Kritika Mohameda a islamu bola úplne zakázaná a ak sa niekto odvážil spochybňovať ho alebo jeho rozhodnutia, Omar pohotovo vytasil svoj meč a pohrozil nebojácnemu pochybovačovi podrezaním hrdla, čím ho donútil ospravedlniť sa. Posolstvo bolo vyslané veľmi jasným tónom - nikto nesmie spochybňovať Mohameda a jeho autoritu. Po 1400 rokoch zostáva posolstvo rovnaké. Ak spochybňujete islam, zabijú vás.

7. Moslimom hovoria, aby zavrhli akúkoľvek kritiku islamu s tým, že pochádza od Satana, a často sa vyhýbajú čítaniu kritických názorov na svoju vieru. Dostal som svedectvá odpadlíkov, ktorí sa priznali, že keď si spočiatku prechádzali túto stránku, prestali ju čítať a odsúdili ju ako dielo Satana. Ja sám som nikdy nečítal nijakú knihu kritickú voči islamu a raz som sa zamračil na priateľku, ktorá vyjadrila svoju zvedavosť ohľadom Satanských veršov od Salmana Rushdieho.

8. Moslimovia sú pobádaní ku vzájomnému špehovaniu a nahlasovaniu akéhokoľvek náznaku nesúhlasu. Amr bil Maroof wa Nahi anil Munkir (nariadenie riadiť sa náboženstvom a predchádzať robeniu toho, čo je zakázané) je princípom islamu. Od každého moslima sa požaduje, aby strkal svoj nos do súkromného života ostatných, špehoval ich a povedal im, čo by mali robiť a čo by nemali robiť. Každý moslim je pre ostatných vymáhačom náboženstva a morálnou políciou.

9. Moslimovia potláčajú čokoľvek, čo by mohlo islam predstaviť v negatívnom svetle. Zachovanie obrazu islamu je krajne dôležité a moslimovia klamú s čistým svedomím, aby prekrútili svoje náboženstvo a aby vyzeralo dobre. Napríklad, so ženami sa v islame zaobchádza ako so zvieratami a považujú sa za nedostatočne inteligentné. Vie to každý moslim vrátane žien, ktoré z toho vinia mužov a nie islam. Ale oni zámerne klamú, keď sa chvastajú "vysokým" statusom žien v islame. Džihád znamená agresívnu vojnu na rozšírenie islamu. Každý moslim to vie. A predsa všetci z nich klamú a hovoria, že džihád znamená "sebaobrana". Pred pár rokmi som dostal veľmi nahnevaný email od moslima, ktorý ma preklial za prezradenie faktu, že Mohamed spal s 9-ročným dieťaťom a na koniec povedal, "už došlo ku škode" a ja budem určite potrestaný za to, čo som urobil. Fakt, že Mohamed spal s dieťaťom tohto moslima nerozrušil, ale rozrušilo ho prezradenie tohto faktu.

10. Islam je extrémne absolutistický a moslimovia veria, že je to jediné pravé náboženstvo. Táto "pravda" však nie je samozrejmá. Je to "pravda", pretože to povedal Mohamed.

11. Moslimom hovoria, aby sa vyhýbali odpadlíkom a kritikom islamu. Noví konvertiti sú často obklopení a sú izolovaní od svojej nemoslimskej rodiny a priateľov. Zasypávajú ich láskou a dostávajú množstvo emočne podpory, až kým nie je vymývanie mozgu úplné.

12. Moslimom je vštepovaný strach z opustenia islamu. Strach prichádza v dvoch podobách. Jednou je strach z pekla a večného trestu a druhým je strach z toho, že ich ostatní moslimovia, vrátane ich najlepších priateľov a rodiny, prichytia a zabijú.

13. Tí, ktorí opustia islam, musia žiť pod neustálou hrozbou objavenia a zabitia. V časti tejto stránky, ktorá je venovaná komentárom moslimov, môžete vidieť, že moslimovia často hovoria o tomto strachu a podľa vlastných slov ma ľutujú za to, že sa celý čas musím mať na pozore a žijem v strachu zo zavraždenia. Hodnoty sú také prekrútené, že oni neľutujú seba za to, že sú zabijaci, ale ľutujú mňa, lebo musím žiť v strachu.

14. V islame disciplinárna akcia zahrňuje bitie, mrzačenie, kameňovanie, odseknutie hlavy alebo väzenie. Exkomunikácia je za menšie priestupky. Básnik Ka'b a dvaja ďalší boli exkomunikovaní na päťdesiat dní a počas tej doby s nimi nikto nehovoril. Ka'bovej žene povedali, aby ho opustila a kamkoľvek išiel, ľudia ho ignorovali ako keby bol neviditeľný. To všetko preto, lebo nesprevádzal Mohameda vo vojne v Tabukte.

15. Moslimom hovoria, aby obetovali svoje pohodlie, svoj majetok a aj svoje životy, aby podporili islam. Mladí muži sú pobádaní ku zanechaniu svojich štúdií a práce, k vedeniu džihádu a spáchaniu samovražedného bombového atentátu, aby urobili islam dominantným. Rodina a dokonca aj deti sa považujú za "skúšky" veriacich. Aby dokázali svoju oddanosť Alláhovi, musia byť schopní vzdať sa všetkých týchto "svetských väzieb" a pripraviť sa na obetu svojich životov pre vec islamu.

16. Moslimovia sú odrádzaní od priatelenia sa s neveriacimi, aj keď sú títo neveriaci ich príbuznými (3:28). Hovoria im, že neveriaci sú nadžís (nečistota) (9:28) a že veriaci by sa s nimi nemali spájať.

17. Viera v Súdny deň je jedným z pilierov islamskej viery.

Vzhľadom ku hore uvedenému islam je sekta. Je to najväčia a najúspešnejšia sekta. Prakticky spája každú črtu sekty. Ostatné sekty nemusia byť sektovými v niektorom z vyššie uvedených bodov. Ale islam je sektový vo všetkých smeroch a bolo by hrubou chybou rátať ho medzi náboženstvá len preto, že 1,2 miliardy spiatočníckych ľudí si hovorí moslimovia.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama