Ako hovoriť s politicky korektnými fanatikmi

16. ledna 2017 v 19:38 | Islamoklast |  Ostatné

Ali Sina

Už nejaký čas som fanúšikom vašej práce, pán Sina. Tak mi povedzte, ako môžem ukázať duševnú vôľu, aby som jednal s politicky extrémne korektnou triedou o islame?


Táto extrémne a v skutočnosti fanatická politicky korektná trieda o islame je naším hlavným problémom. Musíme ich poraziť za akúkoľvek cenu. Ich hlúposť by mohla priviesť svet do záhuby. Najlepší spôsob jednania s nimi je odhaliť ich nevedomosť hneď od začiatku. Ukážte im fakty. Fakty sú:

Mohamed mal sex s 9-ročným dieťaťom. Opýtajte sa ich, čo si o tom myslia. Sú ochotní aspoň odsúdiť jeho pedofíliu? Predložia všetky nepresvedčivé výhovorky a morálne relativistické argumenty, aby sa otázke vyhli. Opýtajte sa ich, prečo, ak Mohamed tvrdil, že je prorokom božím, nasledoval príklady zlých ľudí svojej doby? Navyše, je nejaký dôkaz, že v tých dňoch si 50-roční muži brali 6-ročné deti? Toto nie je ani prirodzené. Normálnych mužov deti sexuálne nepriťahujú. Len pedofila môže sexuálne vzrušiť dieťa. Jeden priateľ napísal: "aj v kráľovstve zvierat, kde zvieratá reagujú na svoje zvieracie inštinkty, sú predpubertálne zvieratá a vtáky ušetrené a samci v ruji po nich netúžia. Povedal by som, že je to biologická reakcia, ktorá je zakorenená v nás všetkých, aby sme neprahli alebo netúžili alebo sa nevzrušovali nijakým dieťaťom, bez ohľadu na to, čo za zvrátených ľudí môžeme byť." Mať sexuálne pocity voči deťom je neprirodzené a je to choroba mysle. Nemá to nič do činenia s morálkou. Nijaký dospelý, ktorý túži po dieťati, nie je normálny. Mohamed bol chorý na hlavu.

Povedzte im o Banú Kurajza, židovskom kmeni, ktorý sídlil blízko Mediny 2000 rokov. Mohamed zmasakroval všetkých ich mužov a zotročil ich ženy a deti. Aby oddelil chlapcov od mužov, prezrel si ich genitálie. Ak im narástlo ochlpenie ohanbia, rozhodol, že sú to muži a zabil ich. Požiadajte týchto politicky korektných fanatikov, aby to ospravedlnili. Sú ochotní odsúdiť aspoň jeho genocídy? Jedinou vinou Banú Kurajza bola ich neochota prijať Mohameda za svojho proroka. Ale povedzme, že by boli vinní z niečo hrozného. Bol každý jeden človek z nich, vrátane detí, vinný? Je ochlpenie ohanbia dôkazom viny?

Povedzte im o Asme Bint Marwán, matke piatich malých detí a Abú Afakovi, 120-ročnom mužovi, ktorí boli zavraždení uprostred noci na rozkaz Mohameda za to, že skladali básne, ktoré považoval za urážlivé. Nie je táto fanaticky politicky korektná trieda ochotná odsúdiť ani Mohamedovi úkladné vraždy?

Povedia vám, že aj v Biblii sú krvavé príbehy. Povedzte im, že Biblia je kniha mýtov. Nikto nevie, ktoré časti tých príbehov o bojoch sú pravdivé a ktoré sú vystatovačným chvastaním ich pisateľov, aby posilnili morálku porazených ľudí v zajatí. Ale aj keby tieto príbehy boli pravdivé, ospravedlňovalo by jedno zlo druhé?

Jestvujú stovky príbehov o úkladných vraždách, genocíde, mučení, nájazdoch, znásilneniach, plieneniach a všetkých druhoch zločinov Mohameda, ktoré sú zaznamenané v autentických islamských análoch. Predstavte im tie dôkazy v ich krvavých detailoch a požadujte vysvetlenie. Buďte statočný! Nedovoľte im, aby vás premohli svojím fanatickým povýšeným zovňajškom. Politická korektnosť je kult a politicky korektní ľudia môžu byť zlí ako ktorýkoľvek stúpenec kultu. Stojte si pevne za svojím a povedzte im, že sú neinformovaní. Nedovoľte nikomu, aby vás zastrašoval. Oni sa stiahnu keď uvidia, že viete veci, ktoré oni nevedia. Oni sú fanatici, nie vy. Nebojte sa hovoriť otvorene. Povedzte im, že počas 30-tych rokov žili idioti, ktorí chceli byť milí voči nacistom a boli rovnako politicky korektní ohľadom tej ideológie nenávisti, ako sú oni ohľadom islamu. Nevedomosť a zbabelosť idú ruka v ruke. Za každým neinformovaným tyranom je zbabelec. Odhaľte ich nevedomosť a uvidíte, že ujdú, aby sa skryli ako niekto, koho nahota je odhalená. Nehovorte o všeobecnostiach, podajte im jednu z epizód barbarstva Mohameda a požadujte vysvetlenie. Nedovoľte, aby vám povedali "musíme rešpektovať presvedčenia ľudí". Opýtajte sa ich, či rešpektujú presvedčenia Ku Klux Klanu a skinheadov. Kto povedal, že presvedčenia treba rešpektovať? Toto je to najabsurdnejšie vyhlásenie, ktoré často uvádzajú tí, ktorých presvedčenia nemôžu vystáť podrobné skúmanie. Prekvapte ich svojimi vedomosťami o islame a opýtate sa ich, čo o ňom vedia. Samozrejme, že nevedia nič! Potom sa ich opýtajte, či by sa nemali niečo naučiť predtým, ako otvoria ústa. Oni sa stiahnu len keď vo vás uvidia silu, inak budú vaše mlčanie považovať za znak porážky a začnú vás poúčať o prednostiach toho, aké to je byť idiotom a rešpektovať kulty nenávisti a presvedčenia ľudí, ktorí si myslia, že je ich bohom danou povinnosťou zabiť vás.

Politicky korektní ľudia sú "užitoční idioti". Musia byť zahanbení za to, že sa stoja na strane zla a obrany terorizmu. Islam je terorizmus. Ak to nevedia, nech sa to radšej naučia. Nevedomosť nie je výhovorka. Nevedia o islame nič a hovoria z nevedomosti. Dajte im URL adresu faithfreedom.org (alebo napríklad cspi-cz.blogspot.cz či islamoklast.blog.cz - pozn. prekl.). Povedzte im, nech tam idú a prečítajú si príbehy odpadlíkov od islamu (a tiež ďalšie informácie o islame - pozn. prekl.). Sme tiež islamofóbovia? Zakladá sa naša averzia voči islamu na nevedomosti a nedorozumeniach? To obvinenie sa na nás nevzťahuje, alebo áno? Vyzval som každého moslima na svete, aby prišiel a dokázal, že sa mýlime. Kde sú tí vojaci Alláha, keď ide o logiku? Prečo títo džihádisti, ktorí sú takí statoční, keď ide o vyhadzovanie nevinných civilistov do vzduchu, sú takí zbabelí, keď treba dokázať pravdu ich viery logikou?

Poznáme islam lepšie než ktokoľvek iný. Poznáme zmýšľanie moslimov. Poznáme vnútorné zákutia ich myšlienok, pretože to boli aj naše myšlienky. Presne poznáme terminológiu, ktorú moslimovia používajú a vieme, čo ňou myslia. Ostatní nie.

Keď moslimovia hovoria "mier", znamená to, aby ste sa im podriadili, aby vás mohli nechať žiť. Inak vás zabijú.

Keď moslimovia hovoria, že bojujú proti útlaku, myslia tým boj proti neviere. Utláčateľom sa stanete vo chvíli, keď poviete, že nechcete by moslimom.

Keď hovoria, že islam nedovoľuje zabíjanie nevinných ľudí, majú tým na mysli tých, ktorí ešte neodmietli islam. Keď odmietnete ich dawá, už nie ste nevinný.

Keď moslimovia hovoria, že islam bojuje proti skazenosti, myslia tým slobodu myslenia. Toto je najväčšia skazenosť pokiaľ ide o islam.

Keď moslimovia hovoria, že islam akceptuje kresťanstvo a judaizmus, myslia tým len tie verzie, ktoré vymyslel Mohamed. Všetci kresťania a Židia, ktorí sa nepodriadia islamu a chcú svoje náboženstvo vykladať vlastným spôsobom sú neveriaci a mali by byť zabití. Ich knihy sú sfalšované, takže ich náboženstvo je falošné. Syed Maudúdí hovorí: "Hoci (Židia) boli pôvodne moslimami, odchýlili sa od skutočného islamu a urobili v ňom novoty a zmeny a padli za obeť puntičkárstvu a sektárstvu. Zabudli na Alláha, opustili ho a začali slúžiť mamonu. Až tak, že sa vzdali aj svojho pôvodného mena "moslim" a prijali namiesto toho meno "Žid" a učinili náboženstvo výlučným monopolom detí Izraela."

Keď moslimovia hovoria o rokovaniach a zmluvách, myslia tým, že nás oklamú aby získali čas, kým my hľadáme iný spôsob a keď budú silnejší, porušia všetky zmluvy tak, ako to Mohamed urobil v Hudajbíji a neskôr ratifikoval v súre Pokánie, kde ho Alláh zbavil všetkých povinností voči ľuďom, s ktorými uzavrel zmluvu.

Keď moslimovia hovoria, že islam učí zbožnosti, vôbec to neznamená to, čo si myslíte, že zbožnosť znamená. Zbožnosť v islame znamená robiť, čo je halal (povolené) a vyhnúť sa tomu, čo je haram (zakázané). To nemá nič do činenia so správnym a nesprávnym. Napríklad, homosexualita je haram ale pedofília je halal. Masturbácia je haram ale zabitie nemoslima je halal. Víno je haram ale kameňovanie je halal. Pre ženu je odhalenie jej vlasov na verejnosti haram, ale pre jej manžela je jej bitie halal. Pojem islamskej zbožnosti sa vzpiera ľudskej logike. Zbožný moslim nie je nevyhnutne dobrým človekom podľa definície. Zbožný moslim je ten, kto nasleduje Mohameda, mohol by to byť terorista, mohol by obťažovať deti, mohol by biť svoju manželku alebo by mohol byť klamár. Pokiaľ klame nemoslimom, je zbožný. Kým hovorí svoje povinné modlitby, drží pôsty a má bradu a oblečenie v správnej veľkosti, vstupuje na toaletu správnou nohou a úzkostlivo dodržuje všetky rituály, je zbožný.

Nech vás slová neoklamú. Aby ste pochopili moslimov, musíte najprv pochopiť islamskú terminológiu. Definícia islamskej terminológie nie je zapísaná v žiadnych knihách. Musíte byť moslimom, aby ste vedeli, čo skutočne znamená. Nie je opísaná slovami, pretože to nie je potrebné. Bežne ju chápu všetci moslimovia.

Poznáme islam a moslimské zmýšľanie lepšie než ktokoľvek iný. Pojem islamofób na nás neplatí. Naša averzia voči islamu sa zakladá na našom plnom poznaní islamu a odmietnutí jeho hodnôt a nie na nevedomosti, nepochopeniach a bezdôvodnej fóbii. Ale tých, ktorí prichádzajú obhajovať islam môžeme nazvať "UŽITOČNÝMI IDIOTMI". Sú to idioti, pretože hovoria bez znalosti islamu a jeho hrozby pre ľudstvo, a sú užitoční pre islamistov, ktorí s ich pomocou môžu preniknúť do nemoslimských krajín a zničiť ich zvnútra.

Kedykoľvek vás politicky korektný fanatik nazve islamofóbom, povedzte mu "a ty si užitočný idiot"! "Islamofóbia dáva asi taký zmysel ako nacifóbia. Tej pojem je bezvýznamný. Naznačuje, že islam je nevinnou obeťou dezinformácií a bezdôvodného strachu a že keď sa človek o ňom dozvie pravdu, fóbia odíde. Nič nemôže byť vzdialenejšie od pravdy. Čím viacej sa človek učí pravdu o islame, tým nebezpečnejší a zlomyseľnejší vyzerá. Samozrejme, nevedomý človek sa nebojí smrtiacich vírusov. 'Môže niečo také maličké zabiť človeka? ', opýtal by sa. Len blázon si môže dovoliť nebáť sa ideológie nenávisti, ktorá si kladie za cieľ dobyť svet prostredníctvom klamania a teroru a vziať mu jeho slobodu."

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama