Moslimské príbuzenské kríženie: dopady na inteligenciu, duševné zdravie, zdravie a spoločnosť

27. prosince 2016 v 20:43 | Islamoklast |  Pre islamofilov

Masívne príbuzenské kríženie v moslimskej kultúre počas uplynulých 1400 rokov mohlo narobiť katastrofické škody na ich genofonde. Následky zmiešaných manželstiev medzi bratancami a sesternicami majú často vážny dopad na inteligenciu, duševné zdravie, zdravie a okolie potomkov.


Najslávnejším príkladom príbuzenského kríženia je staroveký Egypt, kde niekoľko faraónskych dynastií skolabovalo po niekoľko sto rokoch. Aby udržali bohatstvo a moc v rodine, faraóni sa často ženili s vlastnými sestrami alebo polovičnými sestrami a po niekoľkých generáciách bolo potomstvo mentálne a fyzicky neschopné vládnuť. Iným historickým príkladom sú kráľovské rodiny Európy, kde sa medzi sebou často brali kráľovské rodiny, pretože tradícia im nedovoľovala brať si ľudí nekráľovskej triedy.

Veľké množstvo mentálne retardovaných a postihnutých členov kráľovských rodín počas celej európskej histórie ukazuje nezdravé následky tejto metódy. Našťastie, kráľovské rodiny si v súčasnosti povolili sobášiť sa z lásky a nie len pre status.

Moslimská kultúra stále praktizuje príbuzenské kríženie a robí tak dlhšie než ktorákoľvek egyptská dynastia. Táto metóda tiež predchádza najstaršiu monarchiu na svete (dánsku) o 300 rokov.

Hrubý odhad ukazuje, že takmer polovica všetkých moslimov na svete vznikla príbuzenským krížením: v Pakistane je 70 percent všetkých manželstiev medzi bratancami a sesternicami (takzvaná "konsangvinita") a v Turecku je to medzi 25 a 30 percentami (Jyllands-Posten, 27.2. 2009, Imigrantom sa rodí viacej mŕtvych detí).

Štatistický výskum arabských krajín ukazuje, že až do 34 percent všetkých manželstiev v Alžírsku je konsangvinických (pokrvne príbuzných), v Bahrajne 46 percent, v Egypte 33 percent, v Núbii (južnej oblasti Egypta) 80 percent, v Iraku 60 percent, v Jordánsku 64 percent, v Kuvajte 64 percent, v Libanone 42 percent, v Líbyi 48 percent, v Mauritánii 47 percent, v Katare 54 percent, v Saudskej Arábii 67 percent, v Sudáne 63 percent, v Sýrii 40 percent, v Tunisku 39 percent, v Spojených arabských emirátoch 54 percent a v Jemene 45 percent (Reproductive Health Journal, 2009, Konsangvinita a reprodukčné zdravie medzi Arabmi).

Veľká časť moslimov splodených príbuzenským krížením sa rodí rodičom, ktorí sami vzišli z príbuzenského kríženia - čo významne zvyšuje riziká negatívnych mentálnych a fyzických následkov.

Množstvo pokrvne príbuzenských manželstiev je nižšie medzi moslimskými imigrantmi žijúcimi na Západe. Medzi Pakistancami žijúcimi v Dánsku je to menej než 40 percent a medzi tureckými imigrantmi 15 percent (Jyllands-Posten, 27.2. 2009, Imigrantom sa rodí viacej mŕtvych detí).

Viac než polovica pakistanských imigrantov žijúcich v Británii uzavrela zmiešané manželstvo:

Výskum uskutočnený BBC a vysielaný v utorok šokovanej krajine zistil, že prinajmenšom 55% komunity si vzalo bratanca alebo sesternicu. Toto zrejme súvisí s pravdepodobnosťou, že britská pakistanská rodina je aspoň 13-krát náchylnejšia než všeobecná verejnosť, že bude mať deti s recesívnymi genetickými poruchami (Times of India, 17.11. 2005, Zakážte britským Pakistancom manželstvá so sesternicami).

Nižšie percentuálne podiely môžu byť kvôli tomu, že je ťažké dostať vyvoleného člena rodiny do krajiny, alebo kvôli tomu, že zdravotná výchova je na Západe lepšia.

Nízka inteligencia

Niekoľko štúdií ukázalo, že deti z konsangvinických manželstiev majú nižšiu inteligenciu než deti rodičov, ktorí si nie sú príbuznými. Výskum ukazuje, že IQ u detí rodičov, ktorí sú si príbuznými, je o 10-16 bodov nižšie a že schopnosti súvisiace so sociálnym správaním sa u bábätiek splodených príbuzenským krížením vyvíjajú pomalšie:

"Účinky rodičovskej konsangvinity na kognitívne a sociálne správanie detí sa študovalo medzi ansarskými moslimami z Bhalgapúru v Biháre.

IQ u príbuzensky splodených detí (8 až 12-ročných) sa ukázalo byť nižšie (69 u vidieckej a 79 u predmestskej populácie) než u detí nesplodených príbuzensky (79, respektíve 95). Začiatok rôznych sociálnych profilov ako vizuálna fixácia, sociálny úsmev, rozumové pochopenie, ústne vyjadrenie a chytanie do rúk sa u príbuzensky splodených novorodencov významne oneskorujú." (Indická národná vedecká akadémia, 1983, Následky konsangvinity na inteligenčný kvocient a neonatálne správanie detí ansarských moslimov").

Článok "Účinky príbuzenského kríženia na Ravenove matice" usudzuje, že "indickí moslimskí školáci vo veku 13 až 15 rokov, ktorých rodičia sú bratancami a sesternicami, boli porovnávaní so spolužiakmi, ktorých rodičia si nie sú geneticky príbuzní, na Ravenových štandardných progresívnych maticiach, neverbálnom teste inteligencie. Skupina príbuzensky splodených mala výrazne nižšie skóre a výrazne vyššiu odchýlku než skupina príbuzensky nesplodená, a to v ostrom skóre a v skóre štatisticky prispôsobenom na kontrolu kvôli veku a socioekonomickému statusu." (Behaviorálna genetika, 1984).

Ďalšia štúdia ukazuje, že riziko nižšieho IQ než 70 narastá na 400 percent z 1,2 percenta u detí normálnych rodičov po 6,2 percenta u príbuzensky splodených detí: "Údaje naznačujú, že riziko mentálnej retardácie pri párení normálnych rodičov stúpa z 0,012 pri náhodných páreniach po 0,062 u predkov, ktorí sú bratancom a sesternicou." (Proceedings of the National Academy of Science, 1978, Účinok príbuzenského kríženia na IQ a mentálnu retardáciu). Štúdia s názvom Štúdia možných škodlivých účinkov konsangvinity usudzuje, že "Výskyt zhubného bujnenia, vrodených abnormalít, mentálnej retardácie a fyzického postihnutia bol významne vyšší u potomkov z konsangvinických než nekonsangvinických manželstiev."

Mentálne a fyzické choroby a smrť

Keď sú rodičia bratancom a sesternicou, riziko pôrodu mŕtveho dieťaťa sa zdvojnásobuje (Jyllands-Posten, 27.2. 2009, Imigrantom sa rodí viacej mŕtvych detí). Jedna štúdia analyzovala riziko popôrodného úmrtia (dieťa zomrie počas vlastného pôrodu), úmrtia dojčiat (dieťa zomrie, kým je ešte dojčaťom) a autosomálnych recesívnych porúch (vážne a často smrtiace genetické poruchy ako cystická fibróza a chrbticová svalová atrofia):

"Popôrodná mortalita u pakistanských detí bola 1,5-krát vyššia než u nórskych detí a mortalita dojčiat u pakistanských detí bola viac než dvojnásobná oproti nórskym deťom. Úmrtia kvôli autosomálnym recesívnym poruchám boli u pakistanských detí 18-krát bežnejšie. Podobne, úmrtia kvôli viacerým znetvoreniam, ktoré môžu byť súčasťou nerozpoznaných autosomálnych recesívnych syndrómov, boli 10-krát bežnejšie."


Existujú tiež dôkazy naznačujúce, že ľudia splodení príbuzenským krížením majú vyššie riziko rozvoja mentálnych porúch: "Klinické pozorovania naznačujú, že depresia je veľmi rozšírená v niektorých komunitách, kde sú tiež veľmi rozšírené konsangvinické manželstvá." (Indian Journal of Psychiatry, 2009, "Vzťah medzi konsangvinitou a depresiou u juhoindickej populácie").

Ďalšia štúdia sa zamerala na vzťah medzi manželstvami blízkych príbuzných a schizofréniou: "Čím bližší je pokrvný príbuzný, tým väčšia bola pravdepodobnosť schizofrenickej choroby." (Americká psychiatrická tlač, 1982, Úloha genetických faktorov v etiológii schizofrenických porúch).

Zvýšené riziko duševnej choroby u detí z manželstiev medzi bratancami a sesternicami by mohlo vysvetliť, prečo imigrantskí pacienti zaťažujú psychiatrický systém a sú nadmerne zastúpení medzi duševne chorými zločincami: "V nemocnici Sct. Hans, ktorá má najväčšie oddelenie pre klinicky duševne chorých zločincov v Dánsku, má viac než 40 percent pacientov imigrantské zázemie." (Kristeligt Dagblad, 26.6. 2007, Etnické menšiny sú nadmerne zastúpené medzi duševne chorými zločincami).

Dôsledky pre západný a moslimský svet

Následky pre potomkov konsangvinických manželstiev sú nepríjemne jasné: smrť, nízka inteligencia či dokonca mentálna retardácia, postihnutia a choroby často vedúce k pomalej a bolestivej smrti. Iné následky sú:

Obmedzené sociálne schopnosti a pochopenie, obmedzená schopnosť zvládať vzdelávanie a pracovné postupy a bolestivé liečebné procedúry. Negatívne kognitívne následky tiež ovplyvňujú riadiace funkcie. Zhoršenie sústredenia a emočnej kontroly najčastejšie vedú k antisociálnemu správaniu.

Ekonomické náklady a následky pre spoločnosť príbuzenského kríženia sú samozrejme druhoradou realitou ľudského utrpenia.

Príbuzenské kríženie medzi moslimami má však vážne dôsledky pre západné spoločnosti aj moslimský svet.

Výdavky súvisiace s mentálne a fyzicky postihnutými moslimskými imigrantmi vyčerpávajú rozpočet pre iné sociálne služby: "Keď bratanci a sesternice majú spolu deti, je u nich dvojnásobne pravdepodobné, že budú mať postihnuté dieťa - a to vychádza komunálne finančné zdroje draho. Postihnuté deti imigrantov stoja dánske okresy milióny. Len v okrese Copenhagen počet postihnutých detí za 10 rokov narástol o 100 percent. ... Meredith Lefelt kontaktovala 330 rodín s postihnutými deťmi v Copenhagene. Odhaduje, že jedna tretina jej klientov má cudzie kultúre zázemie." (BT, 10.11. 2003, Imigrantské príbuzenské kríženie stojí milióny).

Na vrchole sú výdavky pre moslimských imigrantov, ktorí - kvôli rôznym následkom toho, že sa narodili pokrvne príbuzným rodičom - nie sú schopní žiť v súlade s výzvami nášho západného trhu práce: u moslimských imigrantov a ich potomkov v Európe je veľmi vysoká miera nezamestnanosti.

To isté platí pre moslimov v USA, kde inštitút Gallup uskutočnil štúdiu zahrňujúcu 300 000 ľudí so záverom, že "väčšina moslimov v USA má nižší príjem, sú menej vzdelaní a majú horšiu prácu než populácia ako celok." (Berlingske Tidende, d. 3. marec 2009: Moslimovia v USA prosperujú.)

Kognitívne následky moslimského príbuzenského kríženia by mohli vysvetliť, prečo majú nezápadní imigranti o viac než 300 percent väčšiu pravdepodobnosť zlyhania v inteligenčnom teste dánskej armády než rodní Dáni: "19,3% nezápadných imigrantov nie je schopných prejsť inteligenčným testom dánskej armády. Pre porovnanie, neprejde len 4,7% uchádzačov s dánskym zázemím." (TV 2 Nyhederne, 13.6. 2007, Imigranti prepadli v armádnom teste).

Pravdepodobne to tiež vysvetľuje - aspoň čiastočne - prečo sú dve tretiny všetkých imigrantských školákov s arabským zázemím po 10 rokoch v dánskom školskom systéme negramotných: "Tí, ktorí hovoria arabsky so svojimi rodičmi majú extrémnu tendenciu k nedostatku čítacích schopností - 64 percent je negramotných. ...Nezáleží na tom, či sa to týka čítacích schopností, matematiky alebo vedy, vzorec je rovnaký: bilingválne zručnosti imigrantov (predovšetkým moslimských) sú nadmieru slabé v porovnaní s ich dánskymi spolužiakmi." (Rockwool Foundation Research Unit, máj 2007: Etnickí študenti nerobia dánske deti horšími).

Vysoké náklady na osobitné vzdelávanie pre pomaly sa učiacich spotrebúvajú jednu tretinu rozpočtu pre dánske školy. "Imigrantské deti sú jasne nadmerne zastúpené na copenhagenských školách pre retardované deti a deti s fyzickými postihnutiami. ... 51 percent detí na troch školách v Copenhagene pre deti s fyzickými a mentálnymi postihnutiami má imigrantské zázemie a v jednej zo škôl je to až 70 percent. ... Tieto podiely sú výrazne vyššie než podiel imigrantských detí v okrese, ktorý predstavuje 33 percent. Mnohé postihnuté deti sú jasným dôkazom, že v imigrantských rodinách je mnoho rodičov zo zmiešaných manželstiev.

Kvôli našej vysokej úrovni vzdelávania tiež môžu mať príbuzensky splodení študenti problém s tým, aby sa venovali svojim štúdiám a dokončili ich: "Mladí ľudia s menšinovým zázemím majú výrazne vyššiu mieru predčasného zanechania štúdia na stredných školách než mládež s dánskym zázemím. Pokiaľ ide o školy s obchodným vzdelávaním, táto miera je medzi imigrantmi 60 percent, dvakrát toľko ako medzi mladistvými s dánskym zázemím...".

Pri porovnaní so žiakmi s národným pôvodom jestvuje vo vzdelávacích výsledkoch veľká odchýlka. Napríklad, predčasné ukončenie štúdia medzi mladými ľuďmi s libanonským alebo iránskym zázemím je omnoho väčšie než medzi ľuďmi vietnamského zázemia." (Centrum pre vedomosti o integrácii v Randers, máj 2005, "Mládež, vzdelávanie a integrácia".) "Medzi imigrantskými deťmi, ktoré sa narodili a vyrástli v Dánsku, viac než tretina nemá žiadne vzdelanie. Medzi rodnými Dánmi je to menej než jedna pätina, ktorej sa nedostáva vzdelania.

Negatívne následky príbuzenského kríženia sú veľké tiež pre moslimský svet. Príbuzenské kríženie môže teda vysvetliť, prečo sa len deviatim moslimom podarilo dostať prestížnu Nobelovu cenu (5 z nich vyhrali "Cenu mieru" - za mier, o ktorom sa ukázalo, že netrval príliš dlho).

Obmedzená schopnosť pochopiť, oceniť a vyprodukovať vedomosti následkom obmedzeného IQ je pravdepodobne tiež čiastočne dôvodom, prečo moslimské krajiny produkujú 1/10 svetového priemeru pokiaľ ide o vedecký výskum: V roku 2003 bol svetový priemer pre produkciu článkov na milión obyvateľov 137, kým žiadna zo 47 krajín OIC (Organizácie islamskej spolupráce - pozn. prekl.), pre ktorú boli dostupné údaje, nedosiahla produkciu nad 107 na milión obyvateľov. Priemer OIC bol len 13." (Nature 444, s. 26-27, 1. november 2006, "Islam a veda: Medzera v údajoch").

Nedostatok záujmu o vedu a ľudský rozvoj v moslimskom svete je tiež jasný v Správach o arabskom ľudskom rozvoji (AHDR) OSN. AHDR dospeli k záveru, že za posledných tisíc rokov bolo do arabčiny preložených menej kníh než koľko sa preloží v Španielsku každý rok:

"Arabský svet preloží ročne asi 330 kníh, jednu pätinu z toho, čo sa preloží v Grécku. Súhrnný súčet preložených kníh od čias kalifa Maamúna (deviate storočie) je asi 100 000, takmer priemer toho, čo Španielsko preloží za rok." (Eugene Rogan, "Arabské knihy a ľudský rozvoj". Index cenzúry, zv. 33, vydanie z 2. apríla 2004, s. 152-157). "70 percent tureckých občanov nikdy nečítalo knihy. (APA, 23. februára 2009).

Záver

Niet pochýb, že široko rozšírená moslimská tradícia manželstiev medzi bratancom a sesternicou poškodila genofond moslimov. Keďže náboženské presvedčenie moslimov zakazuje manželstvá s nemoslimami a teda im zabraňuje v pridaní čerstvého genetického materiálu do svojej populácie, genetická škoda spôsobená ich genofondu od čias, kedy ich prorok povolil prvé manželstvo so sesternicou pred 1400 rokmi, je s najväčšou pravdepodobnosťou masívna.

Súcit pre zdravie budúcich generácií by mal byť dostatočný na to, aby boli zakázané zmiešané manželstvá medzi bratancami a sesternicami. Ekonomické a spoločenské následky sa rátajú taktiež. Taký zákaz by tiež zmenšil moslimskú imigráciu na Západ, pretože mnohé moslimské rodiny by rady pokračovali vo svojej metóde zmiešaných manželstiev, aby žili v súlade s kultúrnymi a náboženskými tradíciami a udržali bohatstvo a moc vo svojej rodine.

Legislatívny zákaz manželstiev medzi bratancami a sesternicami je logickým a súcitným imperatívom pre moslimský svet, pre EÚ a naše západné národné vlády.

 

6 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 lordkraky lordkraky | E-mail | 6. června 2017 v 10:15 | Reagovat

azdar. dobry clanok, ale má nepresnosti, hlavne o tych kral. rodinach. je rozdiel ci sa prib. skrizi inteligent, ale debil. ci sa zosilnia hlupe,a lebo inteligentne geny. vidno to na zamernom prib. krizeni zvierat. a nieze nastastie, ale bohužial sa dnes beru kral. rodiny s luzou, z coho praveze vznikaju polourodzení potomkovia neschopní vladnut. o nicom. pomaly luza. slachta sa ma krizit len so sklachtou, ale zabranit sa ma prib. zvazku a to je max sesternica s druheho pokolenia, z tretieho je spolocny prapradedo jeden z osmych. a preboha kralovske dynasie tu boli uz pred nasim letopoctom, vsak uz za cias jezisa tu boli rimsky cisari a faraoni, kedy zili? davno pred letopoctom, atila zil v piatom storoci a bol v poradi 59 kral hunov. a treba si zistit púreco padli faraoni, nevytlacili ich ine narody nahodou. a videl som ich rodokmene, na prib. zvazok som nenarazil, aj ked som tiez pocul, ze si brali sestry. atd. ale inak dobry clanok. ale to ze sa krizila luza zo slachtou znicili prir. inteligenciu. je to ako riedit vino s vodou. obycajnym ludom sa vsak inteligent zda byt divný, tak sa mu zda byt polourodzený normalnejsi, lebo je napoli sedliak. a s tou zdegenerovanostou u slachty je to aj propaganda, aby zid mohol vladnut...aby znicili pravych slachticov a spravili z nej luzu. ale to sa mozme potom krizit s opicami, tam, uplne zabranime prib . zvazku... pri prib. zvazku sa geny zosilnia, u muslimov debilne u slachty inteligentne. si najdi kalman tisza, vznikol s prib. zvazku. nadpriemerne inteligentný. sestra ferdinanda dobrotiveho s prib. zvazku- nadpriemerne intel. od trpel demenciu, ale az ako starec. inteligentom moze tiez prepnut, ked riesia zlozite veci.,. a obycajny lud mal problem pochopit vysoko inteligentnych a genioov tak sa im zdali byt zdegenerovaní, pretože neboli schopní im porozumiet. vysiu uroven a myslenie...vybocuje nadpriemerne inteligentný zdavu proste chapes. a slachta si brala z vyssich pokoleni. robim rodokmene a nie su tam blizke zvazky az na niektorych kraloch, lenze kral mal sesterku z inej krajiny, aj rasy niekedy. rudolf tiez nebol zdegenerovany, spachal samovrazdu, lebo mal sifilis, nemohol si vziat svoju lasku, mal vypite, otec nechcel aby zdedil tron, a nemohol mat syna. kombinacia toho vsetkeho.a nebol ako otec lebo bol jednoducho po mame. cau

2 lordkraky lordkraky | E-mail | 6. června 2017 v 11:09 | Reagovat

[1]:a historici aj dokazali, ze obycajný lud sa prib. krizili castejsie, ale moc sa nezachovali rodokmene, v ramci jednej dediny aj generacie zili.a neznamena ze ked si niekto vzial zenu z toho istzeho rodu, ze to bola sesternica a slachta zvykla aj sest. z piateho pokolenia nazyvat, ze je to sesternica. nizsie je o tom clanok

4 Jarumas Jarumas | E-mail | 15. září 2017 v 11:56 | Reagovat

Islam sa rozmohol iba v krajinách, ktoré majú podľa celosvetovej mapy IQ priemernú inteligenciu pod hranicou retardácie 70 bodov. Prijatie niektorých náboženstiev celou komunitou je v rozpore s kritickým aj logickým myslením a vyžaduje genetické poškodenia mozgu. Takže súvis islamu, príbuzenského kríženia a retardácie je nepochybný.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama