Ovocie islamu

19. listopadu 2016 v 14:30 | Islamoklast |  Pre islamofilov

Zaostalosť alebo zlyhanie moslimského sveta - či už v oblasti vedomostí a vedy, v politike a vláde alebo v rozvoji a ľudských právach - nie sú ničím iným než ovocím islamu.


Jablko nikdy nepadá ďaleko od stromu. Aké sú praktické výsledky islamskej politickej a kultúrnej ideológie? Aké ovocie je na strome? Islam je úplná civilizácia, ktorá odmieta každý aspekt káfirskej (nemoslimskej - pozn. prekl.) civilizácie ako podradný. Tvrdenie o islamskom zlatom veku je tvrdením, že islam je nadradenou civilizáciou. Korán hovorí, že moslimovia sú najlepšími z národov. Ako sa najlepší z národov porovnáva na úrovni politiky, ekonomiky a kultúry?

Islam tvrdí, že Korán je dokonalá kniha s dokonalou politickou a sociálnou doktrínou, ktorá moslimov učiní intelektuálne nadradenými nad káfirmi. Pamätajte, že Korán je dokonalý záznam mysle nekonečne inteligentného boha, Alláha, takže moslimovia by mali byť absolútnym lídrom v poznaní a myšlienkach. Islam je najkvalitnejšia, najdokonalejšia myšlienka, aká len môže existovať.

Vedomosti

Najprv osobná otázka: ktorého moslimského spisovateľa ste v poslednom čase čítali? To je osobný prístup a keďže tento článok je o objektívnom uvažovaní, potrebujeme objektívne údaje. Organizácia spojených národov zostavila štyri knihy, ktoré merajú arabskú spoločnosť. V súčasnosti sú Araby menšinou medzi moslimami, ale o islame ako celej civilizácii je málo údajov, a tak musia Arabi reprezentovať celý islam. Araby sú najstarší moslimovia a Saudská Arábia si môže nárokovať, že je najdokonalejšou islamskou krajinou. Mohamed bol stadiaľto a Korán sa zvláštne vyjadruje o kmene Kurajšovcov a Araboch vo všeobecnosti. Takže Araby nie sú dokonalým kritériom, ale sú najlepším kritériom.

Najobľúbenejším spôsobom presúvania informácií je v súčasnosti internet. Anglicko má 48% svojho obyvateľstva pripojeného na internet, kým Saudská Arábia len 2%. Krajiny s vysokým príjmom majú 380 počítačov na tisíc ľudí. Arabské krajiny majú 20 počítačov na tisíc ľudí. Svet ako celok má 80 na tisíc.

Ale moslim nemá až tak za potreby skúmať informácie na internete. "Začínajúc v ranom detstve, (arabské) dieťa si zvyká potláčať svoje všetečné a zisťovacie tendencie."

Zdá sa, že vzdelávacie osnovy "povzbudzujú podriadenosť, poslušnosť, pracovnú podriadenosť a dodržiavanie, než slobodné, kritické myslenie." Tento nedostatok kritického myslenia sa dá vidieť na patentoch. V priebehu 20-ročného obdobia získala Saudská Arábia 171 patentov, kým Južná Kórea 16 328 patentov. Toto je prirodzený výsledok financovania výskumu a vývoja. Švédsko minie 3,1% svojho hrubého národného produktu na výskum, kým arabské štáty minú 0,2%. Švajčiarsko má 79,9 často citovaných vedeckých publikácií na milión obyvateľov. Saudská Arábia má 0,07 často citovaných publikácií na milión obyvateľov. To znamená, že Saudská Arábia zverejnila jednu publikáciu, ktorú často citovali ostatní.

Smäd po vedomostiach sa dá vidieť na tom, že počas päťročného obdobia, od roku 1970 do roku 1975, bolo preložených len 330 kníh za rok. Za posledných 1200 rokov bolo do arabčiny preložených len 10 000 kníh. To je menej než jedna kniha za rok v priebehu storočí. Pre porovnanie, Španielsko prekladá 10 000 kníh do španielčiny každý rok. Vo vedeckých publikáciách priemyselné krajiny produkujú asi 6 publikácií na desať miliónov obyvateľov, kým arabské krajiny vytvoria asi 0,1 na desať miliónov obyvateľov.

Nejestvuje žiaden známy indikátor, ktorý by ukazoval čo i len oblasť nadradenosti voči káfirskej kultúre, okrem jednej - publikované knihy o náboženstve. Svet ako celok venuje asi 5% svojich kníh náboženstvu, ale arabské krajiny venujú náboženstvu 17% publikovaných kníh. Islamské arabské krajiny publikujú o 340% viacej kníh o náboženstve než káfiri, kým vo všeobecnosti dosahujú asi 10% intelektuálnych výsledkov vo všetkých ostatných oblastiach.

Nie je to tak, že káfirské krajiny sú omnoho lepšie než moslimské krajiny, ale že islamské krajiny sú omnoho horšie. Islamskou intelektuálnou filozofiou je mechanicky nasledovať Mohameda a táto metóda je predpokladom pre podpriemernú intelektuálnu konkurencieschopnosť. Ani v náboženských záležitostiach si moslim nemá klásť náročné otázky alebo kriticky rozoberať slová imáma.

Efektívnosť arabskej vlády

Správa OSN zahrňuje mieru zvanú "indikátor efektívnosti vlády a korupcie." Ten indikátor využíva niekoľko stoviek premenných, ktoré merajú vnímanie vlády, odvodené z 25 zdrojov poskytnutých 18 rôznymi organizáciami.

Jeden prieskum ukázal, že 61% respondentov vedelo o zvýhodňovaní a 50% vedelo o podplácaní, ktoré sa použilo vo vláde počas posledného roka. Navyše, popredným spôsobom na vyhnutie sa trestu je protekcionárstvo a podplácanie.

Hlas a zodpovednosť je skupina indikátorov merajúcich občianske a politické práva. Pre Severnú Ameriku je tento indikátor 1,3. Indikátor pre arabské vlády je mínus 1,2. To je horšie než Afrika, ktorá je zvyčajne na spodku akéhokoľvek zoznamu.

Indikátor politickej stability meria pravdepodobnosť zvrhnutia vlády. Indikátor pre Európu je 0,7. Pre arabské štáty mínus 0,8.

Efektívnosť vlády meria kvalitu služieb. Pre Severnú Ameriku je index efektívnosti vlády 1,7 a pre arabské štáty mínus 0,6.

Miera právneho poriadku meria rozsah, do akej sa právne predpisy tešia dôvere a sú dodržiavané. Indikátor právneho poriadku pre Severnú Ameriku je 1,7 a pre arabské vlády mínus 0,4.

Indikátor kontroly korupcie meria rozsah korupcie. Pre Severnú Ameriku je tento indikátor 1,8. Pre arabské štáty je to mínus 0,4. Len Afrika je na tom horšie.

Žiadna z tejto korupcie a nekompetencie by nemala byť prekvapením. Mohamed ustanovil etiku a filozofiu vlády. Bol to vodca kmeňa, ktorý bol absolútnym tyranom. Ostatným ako základ pre založenie vlády radil zabíjať, klamať a podvádzať. Násilie sa používalo na privedenie ostatných pod kontrolou. Prejavy priazne boli rozdeľované, nech už boli jeho momentálne potreby akékoľvek. Existovali sťažnosti ohľadom toho, ako dával peniaze obľúbencom, vrátane svojej rodiny. Ktokoľvek mu odporoval bol zavraždený. Mohamed dával peniaze tým, o ktorých si myslel, že by si nimi získal ich náklonnosť islamu. Používal peniaze na kúpenie si vplyvu. Prečo je prekvapujúce, že moslimovia využívajú podplácanie a protekcionárstvo ako metódu vlády? Mohamed to robil - podplácanie je sunna. Jablko nepadá ďaleko od stromu.

Ľudský rozvoj

OSN definuje ľudský rozvoj ako najlepšie využitie schopností a ekonomických, politických a sociálnych príležitostí, ktoré sú dostupné. Dávalo by zmysel, keby najlepší z národov mal najväčší ľudský rozvoj.

Sociológovia využívajú index, index ľudského rozvoja (HDI), ktorý meria očakávania od života, vzdelanie, slobodu a zdravie. Najlepšie skóre je nula a najnižšie skóre je 100. Severná Amerika má HDI 8 a arabské štáty majú HDI 75.

OSN tiež využíva skóre slobody na meranie politickej slobody. Hodnota 1 je najlepšia a nula je najhoršia. Severná Amerika má skóre slobody 0,9 a arabské štáty 0,15.

Ženy

Arabské štáty majú jednu z najnižších mier vzdelania žien. V arabských štátoch je "polovica žien negramotná v porovnaní s tretinou mužov." "Miera negramotnosti v arabskom svete je vyššia než priemer sveta a dokonca vyššia než u rozvojových krajín."

Arabské krajiny majú najnižšiu mieru zarábajúcich žien na svete, 33%, čo je dokonca menej než v subsaharskej Afrike.

Všetky tieto výsledky sú z teórie islamu. Žiaden z nich nie je prekvapujúci. Podľa islamu hodnota ženy spočíva len v tom, že má deti a uspokojuje svojho manžela.

Záver

Neexistuje známa oblasť civilizácie, ktorá je merateľná a v ktorej Araby neskončia buď poslední alebo predposlední. Má to dobrý dôvod - islam. Islamská civilizačná doktrína ovplyvňuje všetko. Vzdelávací systém ktorý vytvára nevedomosť, nedostatok tvorivosti, obmedzenosť a predpojaté názory sa zakladajú na islame. Islamská náboženská doktrína učí úplnej podriadenosti doktríne. Úplná podriadenosť znamená mechanické učenie sa. Hadísy zakazujú vypytovanie sa. Doktrína učí, že len islam má pravdu vo všetkých záležitostiach, no islam je všetko na čom záleží a káfiry sa vždy mýlia a Alláh ich nenávidí. Učeniu od káfirov sa vzdoruje a robí sa to primárne v technológii.

Islamská politická doktrína sa zakladá na mase ľudí, ktorí sú otrokmi doktríny politického islamu. Otrok je ideálnym občanom. Sunna hovorí, že Mohamed nadobudol moc mečom a bol absolútnym vládcom. Z tisícov strán zdrojovej doktríny, ktorá učí absolútnu poslušnosť vodcovi, Mohamedovi, len menej než strana ukazuje príklad jeho demokracie, keď sa radil s ostatnými o rozhodnutiach. Mohamed povedal a všetci poslúchli.

Bill Warner, zakladateľ a prezident Centra pre štúdium politického islamu

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama